Projekty unijne - Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.

marker icon34-300 Żywiec, ul. Moszczanicka 9
zsaio@moszczanica.pl 

tel. szkoła: 502152241

tel. bursa:  516764253

mobile icon (33) 475-05-70

Projekty unijne

Bez tytulu

There is no translation available.

„ŚLĄSKIE. ZAWODOWCY”

Podmioty zaangażowane w realizację projektu
Lider projektu     – Urząd Marszałkowski
Partnerzy          – KSSE S.A.; RIG, Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości,
Cel ogólny
Podniesienie jakości kształcenia zawodowego i dostosowanie go do potrzeb rynku pracy oraz zapewnienie uczniom najwyższych standardów kształcenia zawodowego.
Liczba uczniów objętym projektem - łącznie 1998 osób, w tym przez KSSE - 1190
Okres realizacji               02. 09.2019 – 31.12. 2022
Rodzaje wsparcia:
• Doradztwo edukacyjno – zawodowe mające na celu badanie poziomu kompetencji Uczestników Projektu z wypracowaniem Indywidualnego Planu Działania (IPD)
• Staże lub praktyki zawodowe z możliwością wypłaty stypendiów stażowych
• Kursy/szkolenia specjalistyczne
  Kursy/szkolenia podnoszące kompetencje miękkie bądź kompetencje języka obcego zawodowego

Projekt w KSSE skierowany jest do uczniów klas II-III szkół branżowych I stopnia oraz klas II-IV techników uczęszczających do szkół prowadzących kształcenie zawodowe na terenie Powiatu: Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jaworzno, Katowice, powiat bieruńsko-lędziński, zawierciański i żywiecki, które zgłosiły chęć udziału w projekcie -18 szkół.
KSSE zrealizuje projekt dla 1190 uczniów szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe w branżach: energetycznej, elektroniczno - mechatronicznej, motoryzacyjnej, teleinformatycznej
i mechanicznej , kluczowych z punktu widzenia sektora automotive, dominującego wśród przedsiębiorstw działających na terenie KSSE.
Uczestnictwo w projekcie jest dobrowolne i bezpłatne.
Rekrutacja uczestników projektu w szkołach będzie prowadzona zgodnie z zasadą równości i niedyskryminacji, w tym równości płci z zachowaniem zasad bezstronności i przejrzystości

There is no translation available.

W dniu 17.03.2022r, w ramach działań doradztwa zawodowego, uczniowie klasy 3 MPK i 3KMG mieli możliwość zapoznania się z działalnością Powiatowego Urządu Pracy w Żywcu.W dniu 17.03.2022r, w ramach działań doradztwa zawodowego, uczniowie klasy 3 MPK i 3KMG mieli możliwość zapoznania się z działalnością Powiatowego Urządu Pracy w Żywcu.Dziękujemy bardzo Panią :Alicji Białek, Małgorzacie Imielskiej za rzeczową i specjalistyczną wiedzę na temat sposobu poszukiawania pracy oraz możliwości korzystania z pomocy przy współudziale Powiatowego Urzędu Pracy w Żywcu.

 

 

received_320164796849614.jpegreceived_5031361620317105.jpegreceived_824341655627114.jpegreceived_809113210063879.jpeg

There is no translation available.

Informacje o projekcie

 

1.W ramach projektu "Uczę się dziś, żeby zarabiać jutro" powstał w naszej szkole gabinet do terapii Biofeedback. Remont, wyposażenie, szkolenie 2 terapeutów sfinansowane zostało calkowicie z funduszy europejskich w ramach działania 11.1.4. Koszt tylko tego przedsięwzięcia to prawie 40 000 złotych.W ramach projektu "Uczę się dziś, żeby zarabiać jutro" powstał w naszej szkole gabinet do terapii Biofeedback. Remont, wyposażenie, szkolenie 2 terapeutów sfinansowane zostało calkowicie z funduszy europejskich w ramach działania 11.1.4. Koszt tylko tego przedsięwzięcia to prawie 40 000 złotych.

 

2.W ramach projektu " Uczę się dziś, żeby zarabiać jutro" dzieje się dużo dobrego w naszej szkole. Uczniowie korzystają z dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, a szkoła wzbogaca bazę dydaktyczną. W dziewięciu salach pojawiły się nowe projektory, laptopy, ekrany, a sala biologiczna przeszła generalny remont i zyskała nowe meble i pomoce dydaktyczne. Koszt tego przedsięwzięcia to prawie 47 000 złotych.W ramach projektu " Uczę się dziś, żeby zarabiać jutro" dzieje się dużo dobrego w naszej szkole. Uczniowie korzystają z dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, a szkoła wzbogaca bazę dydaktyczną. W dziewięciu salach pojawiły się nowe projektory, laptopy, ekrany, a sala biologiczna przeszła generalny remont i zyskała nowe meble i pomoce dydaktyczne. Koszt tego przedsięwzięcia to prawie 47 000 złotych.

 

3.Ostatni etap prac remontowych pracowni biologicznej i gabinetu Biofeedback zakończony. Dziś zamontowanie zostały rolety. Całość prac sfinansowana została w ramach projektu "Uczę się dziś, żeby zarabiać jutro", którego wartość przekracza 416 000 złotych. Teraz systematycznie odbywają się dodatkowe zajęcia z przedmiotów ścisłych, języków obcych oraz prowadzona jest terapia Biofeedback.Ostatni etap prac remontowych pracowni biologicznej i gabinetu Biofeedback zakończony. Dziś zamontowanie zostały rolety. Całość prac sfinansowana została w ramach projektu "Uczę się dziś, żeby zarabiać jutro", którego wartość przekracza 416 000 złotych. Teraz systematycznie odbywają się dodatkowe zajęcia z przedmiotów ścisłych, języków obcych oraz prowadzona jest terapia Biofeedback.

 

4.Tak było.....a teraz.... Pracownia biologiczna w naszej szkoleTak było.....a teraz.... Pracownia biologiczna w naszej szkole

 

5.Gabinet do terapii Biofeedback..... Tak było..... Tak jest....Gabinet do terapii Biofeedback..... Tak było..... Tak jest....