Informacje o przystąpieniu do realizacji projektu - Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.

marker icon34-300 Żywiec, ul. Moszczanicka 9
zsaio@moszczanica.pl 

tel. szkoła: 502152241

tel. bursa:  516764253

mobile icon (33) 475-05-70

There is no translation available.

Informacja o projekcie Centrum Edukacji Ekologicznej ARKA

informacje o projekcie aktualizacja

informacja-o-przystapieniu-do-realizacji-projektu-CEE-ARKA

CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ „ARKA” - AKTUALIZACJA

 

 

W grudniu 2019 r. Powiat Żywiecki otrzymał zwiększenie dofinansowania na realizację projektu Centrum Edukacji Ekologicznej „ARKA w ramach RPO WSL 2014-2020.

 

Całkowita wartość projektu: 4 823 135,21 zł

Kwota dofinansowania z UE: 3 921 316,68 zł

Kwota dofinansowania z BP: 461 331,37 zł

 

Cel projektu:

  • przeciwdziałanie degradacji terenów nadbrzeżnych i zanieczyszczenia środowiska naturalnego na terenie Powiatu Żywieckiego przez utworzenie całorocznego Centrum Edukacji Ekologicznej ARKA na obszarze ok. 7 ha.
  • Remont kapitalny i dostosowanie do celów projektowych zabytkowego budynku pochodzącego z 1907 r. „Pod Głową Konia” - utworzenie całorocznego centrum edukacji ekologicznej, dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Efekty:

  • Rekultywacja terenu, usunięcie roślin inwazyjnych, nasadzenie drzew, krzewów miododajnych, wysiew bylin i roślin jednorocznych,
  • Instalacja budek lęgowych dla ptaków i schronień dla owadów,
  • stworzenie trasy dydaktyczno-edukacyjnej wyposażonej w elementy edukacyjne: ścieżka sensoryczna, tablice edukacyjne
  • małą infrastrukturę (miejsca postojowe, ławki, kosze na śmieci)
  • infrastrukturę dostępową, w tym miejsca parkingowe,
  • utworzenie kompleksowo wyposażonego CEE ARKA, którego zadaniem będzie prowadzenie działalności edukacyjnej, skierowanej do szerokiej grupy odbiorców.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: Oś priorytetowa: V „Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów”, Działanie 5.4 „Ochrona różnorodności biologicznej”, Poddziałanie 5.4.3 „Ochrona różnorodności biologicznej – tryb pozakonkursowy”

 

Share