Bursa nr 2 - Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.

marker icon34-300 Żywiec, ul. Moszczanicka 9
zsaio@moszczanica.pl 

tel. szkoła: 502152241

tel. bursa:  516764253

mobile icon (33) 475-05-70

There is no translation available.

O NAS

 

Bursa, to miejsce dla młodzieży pobierającej naukę poza domem - miejscem stałego zameldowania. Wychowankom zapewniamy opiekę 24h na dobę. Bursa nr 2 nie zapewnia opieki i wychowania w dniach przerw świątecznych, wolnych od pracy, ferie, wakacje i inne dni wynikające z organizacji roku szkolnego.Budynki bursy objęte są monitoringiem wewnętrznym ( korytarze) i zewnętrznym. Mieszkańcy bursy mają do dyspozycji pokoje 3 i 4 osobowe, na czterech kondygnacjach. Pokoje sprząta zamieszkująca je młodzież.Pomieszczenia sanitarne są wspólne (łazienki, wc) zlokalizowane na każdym piętrze. 
Mieszkańcy Bursy mogą korzystać z pomieszczeń wspólnych takich jak:-  kuchnia  wyposażona w szafki kuchenne, zlewozmywak, lodówkę, mikrofalę, czajnik elektryczny, kuchenkę elektryczną z piekarnikiem.- pralnia wyposażona w dwie pralki automatyczne, żelazko i deskę do prasowania.- świetlica i inne wydzielone przestrzenie, w których można się uczyć, oglądać TV, grać w  tenisa stołowego, korzystać        z siłowni, boiska szkolnego oraz sali gimnastycznej. Bursa nr 2 zapewnia swoim wychowankom  wyżywienie 5 dni w tygodniu od poniedziałkowego śniadania do piątkowego obiadu. Posiłki są urozmaicone w formie "szwedzkiego stołu „  Wykupienia pełnego wyżywienia  stanowi  warunek konieczny do zamieszkania w Bursie. Nie zapewniamy specjalistycznej diety.

Kontakt

Bursa nr 2Osiedle Szkolne 5,  34-300 Żywiec, Poland tel. 516 764 253 

 

 

PŁATNOŚCI

 

W Bursie obowiązują następujące opłaty ( mogą ulec zmianie ):W Bursie obowiązują następujące opłaty ( mogą ulec zmianie ):- dzienna stawka żywieniowa - 18 zł (śniadanie - 5 zł; obiad - 8,00 zł; kolacja 5 zł)- opłata za zakwaterowanie - 100 zł- jednorazowa kaucja - 100 zł  ( płatna  na samym początku zamieszkania w bursie ) na konto - 04 1560 1023 0000 9140 0001 5882 – proszę podać imię i nazwisko dziecka- rodzice zobowiązani są do regularnego i terminowego wnoszenia opłat za pobyt dziecka w Bursie. -- - opłaty należy uiszczać w formie przelewu  do 10 każdego miesiąca na rachunek bankowy  numer konta – 41 1560 1023 0000 9140 0001 5895 -  prosimy podać imię i nazwisko dziecka - w przypadku choroby dziecka lub innych przyczyn losowych na rodzicu/opiekunie prawnym ciąży obowiązek poinformowania wychowawców Bursy o nieobecności dziecka, którzy na tej podstawie dokonują odpisu z posiłków. Odliczenie obejmuje wyżywienie całodzienne, bez podziału na poszczególne posiłki. Zgłoszenia nieobecności należy dokonać do godziny 9-tej w dniu poprzedzającym nieobecność wychowanka, a w niedzielą do godz.20- tej. - koszty odliczenia rozlicza się w następnym miesiącu.

 

 

DLA RODZICÓW

 

 

W Bursie nie zapewnia się opieki specjalistycznej, w tym medycznej, pielęgniarskiej i innej związanej ze stanem zdrowia wychowanka. Dlatego rodzice zobowiązani są do poinformowania wychowawców  o istnieniu lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do zamieszkiwania dziecka w Bursie. W Bursie nie zapewnia się opieki specjalistycznej, w tym medycznej, pielęgniarskiej i innej związanej ze stanem zdrowia wychowanka. Dlatego rodzice zobowiązani są do poinformowania wychowawców  o istnieniu lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do zamieszkiwania dziecka w Bursie. W przypadku dziecka będącego pod stałą opieką lekarza specjalisty, brak przeciwwskazań zdrowotnych do zamieszkiwania wychowanka potwierdza lekarz specjalista. W razie zatajenia przez rodziców istotnych informacji o stanie zdrowia dziecka na etapie rekrutacji lub przyjmowania wychowanka do placówki w ciągu roku szkolnego, oraz w czasie zamieszkania wychowanka w placówce, Bursa w trybie natychmiastowym odstępuje od Umowy zakwaterowania. W przypadku zaistnienia istotnej zmiany w stanie zdrowia wychowanka w czasie trwania zakwaterowania rodzice są zobowiązani do aktualizacji Karty informacyjnej dotyczącej zdrowia wychowanka.W przypadku choroby wychowanka, wychowawca powiadamia telefonicznie  rodziców, którzy są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka z Bursy. W razie braku możliwości przyjazdu rodzice/opiekun prawny wyrażają zgodę na samodzielny powrót chorego dziecka do domu i biorą za nie w tym czasie pełną odpowiedzialność.Bursa  nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze, rzeczy wartościowe i leki przechowywane w pokojach wychowanków. W Bursie obowiązuje całkowity zakaz posiadania, używania i przebywania pod wpływem alkoholu, narkotyków, dopalaczy i innych środków.

 

 

 

DOKUMENTY NIEZBĘDNE PRZY ZAKWATEROWANIU

 

  1. Kwestionariusz osobowy wychowanka /wychowanki
  2.  Karta informacyjna dotycząca zdrowia wychowanka
  3.  Uczniowie posiadający obywatelstwo inne niż polskie zobowiązani są dostarczyć  kopię orzeczenie sądowego o posiadaniu opiekuna prawnego na terytorium Polski ( konieczne w przypadku, gdy rodzice nie mieszkają w Polsce). WAŻNE !
  4. Osoby starające się o kontynuację pobytu w Bursie nr 2 nie mogą mieć zaległości w dotychczasowych płatnościach za zakwaterowanie.
    Wychowankowie, którzy do końca lipca nie złożyli Deklaracji kontynuacji pobytu lub mają zaległości w płatnościach, mogą ubiegać się o miejsce w Bursie dopiero po spłaceniu zaległych kwot i przystąpić do rekrutacji wg. zasad obowiązujących dla nowo przyjmowanych osób.

 

 DOKUMENTY DO POBRANIA

DEKLARACJA KONTYNUOWANIA ZAMIESZKANIA

https://drive.google.com/file/d/1uU-YXSZPAJ-ebhKc3zxxDFEQNmfjC01g/view

 

KARTA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ZDROWIA WYCHOWANKA

https://drive.google.com/file/d/19Ltkplt2gPUX03sQhchjx3AYIxVK3Uto/view

 

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY KANDYDATA

https://drive.google.com/file/d/1Iql84FXCysP2Sq6RsPPBJpi9nmzWLifn/view

 

PODANIE DO BURSY nr 2

https://drive.google.com/file/d/1Hy-DGY-FqG9fxGRRVsk3q9vbCyuetMtG/view

 

REZYGNACJA Z ZAMIESZKANIA W BURSIE

 

https://drive.google.com/file/d/1Tjeh31V8Iv51UmWKGBSJvfDc0LbpFXkd/view?usp=sharing

 

 

 

 

Share