Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do potrzeb lokalnego rynku pracy - Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.

marker icon34-300 Żywiec, ul. Moszczanicka 9
zsaio@moszczanica.pl 

tel. szkoła: 502152241

tel. bursa:  516764253

mobile icon (33) 475-05-70

There is no translation available.

EFS_.jpg

 

Na terenie Powiatu Żywieckiego realizowany jest projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
pn. „Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do potrzeb lokalnego rynku pracy”
Kwota wnioskowanego dofinansowania: 2 422 509,27 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 2 185 403,03 PLN

Całkowita kwota projektu: 2 571 062,39 PLN.
Celem projektu jest poprawa efektywności kształcenia zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Żywiecki we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.
Projekt przyczyni się do podniesienia atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego oraz zwiększenia jego potencjału i lepszego dopasowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.
Efektem projektu będzie min. doposażenie pracowni szkolnych, udział uczniów
w szkoleniach oraz stażach/praktykach, a także wsparcie nauczycieli poprzez dofinansowanie studiów podyplomowych oraz szkoleń specjalistycznych.
Okres realizacji projektu: 01.06.2018r. – 03.09.2020 r.

Realizatorami projektu są szkoły:
- Zespół Szkół Samochodowych w Żywcu,
- Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu,
- Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu,
- Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu,
- Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomiczny w Żywcu,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żywcu,
- Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych w Żywcu.

 

 Wynik postępowania na kurs wózka widłowego i wymiany butli gazowych

Wynik postępowania z dnia 27.03.2019r.

Ogłoszenie z dnia 27.03.2019r. na usługi przeprowadzenia kursów dla uczniów i nauczycieli

Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu w ramach projektu.

 

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 19.10.2018 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 25.10.2018 r.

1. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 26.11.2018 r.

2. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 26.11.2018 r.

3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 26.11.2018 r.

4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 26.11.2018 r.

5. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 26.11.2018 r.

6.Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia z dnia 5.12.2018 r.

7.Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 13.12.2018 r.

8.Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia z dnia 19.12.2018 r.

9. Opis przedmiotu zamówienia - zakup sprzętu pszczelarskiego z dnia 15.01.2019 r.

10.Wzór umowy 15.01.2019 r.

11.Wzór formularza oferty 15.01.2019 r.

12.Wzór oświadczenia 15.01.2019 r.

13.Wykaz oferowanego sprzętu pszczelarskiego 15.01.2019 r.

14. Zapytanie ofertowe z dnia 15.01.2019 r.

15.Zawiadomienie informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 25.01.2019 r.

16. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Share