62,713,929 Unikalnych wizyt
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Popro¶ o nowe hasło
Facebook
Nawigacja
Start
Mapa serwisu
Kana? ZSAiO na YouTube
Dom Wczasów Dzieci?cych
HOTELIK
Bursa nr 2 w ?ywcu
Rekrutacja
Regulamin rekrutacji
Kierunki kszta?cenia
Dla Kandydatów
Warsztaty Mechanizacji
Mapa dojazdu
Szko?a
Statut Szko?y
Historia i Patron Szko?y
Dokumenty
Regulaminy Szkolne
Samorz?d Uczniowski
Organizacja roku szkolnego
Przetargi
PROJEKTY
Nauczyciele
Dy?ury Nauczycieli
Rady Pedagogiczne
Grono Pedagogiczne
Pedagog Szkolny
Publikacje nauczycieli
Awans Zawodowy
G?os Nauczycielski
Rodzice
Informacje
Rada Rodziców
Dy?ury Nauczycieli
Zebrania z Rodzicami
Dla uczniów
Praktyki Zawodowe
Dydaktyka
J?zyk polski
Historia i WOS
Zadania Egzaminacyjne
Serwis Szkolnictwo
Platforma Edukacyjna
Podstawy Techniki
Budowa Pojazdów
Budowa Maszyn
Maszyny i ci?gniki
Rysunek Techniczny
Testy online z Informatyki
Egzamin Zawodowy-TESTY
Przedmioty-Testy
Kalendarz roku szkolnego
WSO
Katalog stron WWW
Wspó?praca
Kontakt
Wykaz Podr?czników
Kierunki kszta?cenia
LO - Klasa mundurowa
LO - Klasa integracyjna mundurowa
Technikum Hod. Koni
Technikum Hotelarstwa
Technikum ?yw. i Us?ug G.
Technikum Obs?. Turyst.
Zasadnicza SZ - Kucharz
Zasadnicza SZ - MOPiMR
Olimpiady i konkursy
Strzelectwo
Sprawni jak ?o?nierze
Olimpiady i konkursy
Obiekty sportowe
Galerie
Galeria FOTO
VIDEOTEKA
Przegl?darka FOTO
Panoramy wirtualne
Ró?ne
Ciekawe linki
Poczta e-mail
Event Calendar
Mapa - ?ywiec
Bramka E-mail
Bramka SMS
Archiwalne news
EduBlog
File Uploaded
CKEditor
Test Generator
Zast?pstwa
Mechanik-Operator
Strzelectwo
Zobacz wi?cej fotek na: - kliknij Link


Osi?gni?cia sportowe uczniów trenowanych przez mgr Andrzeja Toczka w Zespole Szkó? Agrotechnicznych i Ogólnokszta?c?cych w ?ywcu.2010
ADAM BIENIEK
5 miejsce w „III Rundzie Pucharu Polski” we Wroc?awiu 3-6.06.10
15 miejsce w „Mistrzostwach Kobiet i M??czyzn”
1 miejsce dru?ynowo na zawodach woj. „O Srebrne Muszkiety”
2 miejsce indywidualnie na zawodach wojewódzkich „O Srebrne Muszkiety”
Uzyska? 2 klas? sportow? w strzelectwie sportowym

MAGDALENA KOWAL
9 miejsce w „III Rundzie pucharu Polski” we Wroc?awiu 3-6.06.10
13 miejsce w „I Rundzie Pucharu Polski” we Wroc?awiu 22-25.04.10
1 miejsce dru?ynowo na zawodach woj. „O Srebrne Muszkiety”
2 miejsce indywidualnie na zawodach woj. „O Srebrne Muszkiety”
Uzyska?a 2 klas? sportow? w strzelectwie sportowym

MARZENA DRÓ?D? 2 miejsce w „mistrzostwach Kobiet i M??czyzn” we Wroc?awiu
1 miejsce indywidualnie na zawodach woj. „O Srebrne Muszkiety”
1 miejsce dru?ynowo na zawodach woj. „O Srebrne Muszkiety”
Uzyska?a 2 klas? sportow? w strzelectwie sportowym

AGNIESZKA MICHALEC
1miejsce dru?ynowo na zawodach woj. „O Srebrne Muszkiety”
3 miejsce indywidualnie na zawodach woj. „O Srebrne Muszkiety”

DARIUSZ GO?UCH
1 miejsce dru?ynowo na zawodach woj. „O Srebrne Muszkiety”


2009
II runda Pucharu Polski
21-24.05.2009
Zielona Góra
3 Miejsce: Przemys?aw Zontek
7 Miejsce: Adrian Kral

III runda Pucharu Polski
4-7.06.2009
Bydgoszcz
4 Miejsce: Przemys?aw Zontek
5 Miejsce: Adrian Kral

Mistrzostwa Polski juniorów
18-21.06.2009
Bydgoszcz
11 Miejsce: Przemys?aw Zontek


2008
wojewódzkie zawody - Srebrny Muszkiet
1. 28-04-2008 - Zawody Wojewódzkie „O Srebrny Muszkiet”- Cz?stochowa
dru?ynowo I miejsce
indywidualnie III miejsce
2. 16-05-2008 - Centralny Fina? XLVII Zawodów Strzeleckich
„O Srebrny Muszkiet”- 2008 Rzeszów
dru?ynowo srebrny medal
3. - jako Województwo ?l?skie pierwsze miejsce w klasyfikacji wszystkich województw.


2007
Centralne zawody


III miejsce dru?ynowo ch?opcy, indywidualnie VI miejsce Tomasz J?drzejek


Wojewódzkie zawody


I miejsce ch?opcy


2005
Zawody wojewódzkie "Srebrne muszkiety"


III miejsce ch?opcy


V miejsce dziewcz?ta


II miejsce indywidualnie Kupczak S.


ch?opcy I miejsce


II miejsce P.Zontek, II miejsce A.Kral, II miejsce A. ?ysie?


2004
Wojewódzkie zawody "Srebrne muszkiety"


III miejsce dru?yna ch?opców


III miejsce dru?yna dziewcz?t


2001
Klasyfikacja ko?cowa ligi pneumatycznej


3 miejsce zespo?owo dziewcz?t


Kumorowska Anna - 2 miejsce indywidualnie


Pacyna Alina - 3 miejsce indywidualnie


Madej Tomasz - 3 miejsce indywidualnie


2000
Klasyfikacja ko?cowa ligi pneumatycznej


1 miejsce zespo?owo dziewcz?t


2 miejsce zespo?owo ch?opców


Pacyna Alina - 2 miejsce indywidualnie


W?drzyk Kinga - 3 miejsce indywidualnie


1998
Klasyfikacja ko?cowa ligi pneumatycznej


1 miejsce zespo?owo


Kastelik Pawe? - 1 miejsce indywidualnie


Klimek Aleksandra - 3 miejsce indywidualnie


Wojewódzka liga strzelecka "Srebrne Muszkiety"


3 miejsce zespo?owo


Zawody strzeleckie ?ywiec-Moszczanica


1 miejsce zespo?owo


Sternal Agnieszka - 1 miejsce indywidualnie


Klimek Aleksandra - 2 miejsce indywidualnie


?wiertnia Anna - 3 miejsce indywidualnie


Romanowski Ryszard - 1 miejsce indywidualnie


Kastelik Pawe? - 2 miejsce indywidualnie


Wojewódzkie zawody strzeleckie ?ywiec-Moszczanica


3 miejsce zespo?owo dziewcz?t


Mistrzostwa szkó? ponadpodstawowych w strzelectwie z broni kulowej
1 miejsce zespo?owo


1997
Klasyfikacja ko?cowa ligi pneumatycznej


?wietrnia Anna - 1 miejsce indywidualnie


Kantyka Miros?aw - 2 miejsce indywidualnie


Kastelik Pawe? - 3 miejsce indywidualnie


1996
Klasyfikacja ko?cowa ligi pneumatycznej


1 miejsce zespo?owo


Kastelik Pawe? - 1 miejsce indywidualnie


?agodzki Marcin - 3 miejsce indywidualnie


?wiertnia Anna - 1 miejsce indywidualnie


Sternal Agnieszka - 2 miejsce indywidualnie


Klimek Aleksandra - 3 miejsce indywidualnie


1995
Rejonowe zawody strzeleckie szkó? ponadpodstawowych


2 miejsce zespo?owo


Sanetra Miros?aw - 1 miejsce indywidualnie


Klasyfikacja ko?cowa ligi pneumatycznej


1 miejsce zespo?owo


Klimek Aleksandra - 1 miejsce indywidualnie


?wiertnia Anna - 2 miejsce indywidualnie


Kastelik Pawe? - 1 miejsce indywidualnie


?agodzki Marcin - 2 miejsce indywidualnie


1994
Klasyfikacja ko?cowa ligi pneumatycznej


2 miejsce zespo?owo


Chrapek Jacek - 3 miejsce indywidualnie


Rejonowe zawody strzeleckie LOK-u
3 miejsce zespo?owo


Chrapek Jacek - 3 miejsce indywidualnie


3 miejsce zespo?owo


Bo?ek Zbigniew - 3 miejsce indywidualnie


1993
Rejonowe zawody strzeleckie LOK-u
3 miejsce zespo?owo


Klasyfikacja ko?cowa ligi pneumatycznej


1 miejsce zespo?owo


Chrapek Jacek - 1 miejsce indywidualnie


1992
Wojewódzkie zawody strzeleckie z cyklu "Srebrne Muszkiety"


5 miejsce zespo?owo


Klasyfikacja ko?cowa ligi pneumatycznej


2 miejsce zespo?owo


Chrapek Jacek - 3 miejsce indywidualnie


1990
Zawody rejonowe reprezentacji szkó? LOK-u


1 miejsce zespo?owo


Ga?gan Katarzyna - 2 miejsce indywidualnie


Hernas El?bieta - 3 miejsce indywidualnie


Rejonowe zawody strzeleckie


1 miejsce dru?ynowo dziewcz?t


2 miejsce dru?ynowo ch?opców


Kami?ska Katarzyna - 1 miejsce indywidualnie


Ga?gan Katarzyna - 2 miejsce indywidualnie


Wojewódzkie zawody w strzelectwie sportowym


5 miejsce zespo?owo dziewcz?t


5 miejsce dru?ynowo ch?opców


Rejonowe zawody kó? strzeleckich z broni pneumatycznej


1 miejsce zespo?owo


Ga?gan Katarzyna - 2 miejsce indywidualnie


Hernas El?bieta - 3 miejsce indywidualnie


Rejonowe zawody LOK-u


Kami?ska Katarzyna - 1 miejsce indywidualnie


Ga?gan Katarzyna - 2 miejsce indywidualnie


1989
Rejonowe zawody LOK-u


1 miejsce zespo?owo ch?opców


Zawody rejonowe z cyklu "Br?zowe Muszkiety"


1 miejsce zespo?owo ch?opców


Kubczak Krzysztof - 2 miejsce indywidualnie


1987
Mi?dzyszkolne zawody szkó? ponadpodstawowych


3 miejsce zespo?owo


1986
Zawody rejonowe z cyklu "Br?zowe Muszkiety" w ?ywcu-Moszczanicy


2 miejsce dru?ynowo dziewcz?t


3 miejsce dru?ynowo ch?opców


1985
Zawody rejonowe z cyklu "Br?zowe Muszkiety"


1 miejsce dru?ynowo dziewcz?t


R?czek Jolanta - 1 miejsce indywidualnie


Har??lak Katarzyna - 2 miejsce indywidualnie


Filu? Agata - 3 miejsce indywidualnieKomentarze
Brak dodanych komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mog± oceniać zawarto¶ć strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoj±?
BIP
Dziennik UONET
Zast?pstwa
Plan Lekcji
Wykaz Podr?czników
Kiermasz podr?czników u?ywanych b?dzie organizowany we wrze?niu.
Platforma Moodle
Dydaktyka
Informacje dla kandydatów
Kana? ZSAiO na YouTube
Kwalifikacje
BTiPR