62,348,763 Unikalnych wizyt
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Facebook
Nawigacja
Start
Mapa serwisu
Kanał ZSAiO na YouTube
Dom Wczasów Dziecięcych
HOTELIK
Bursa nr 2 w Żywcu
Rekrutacja
Regulamin rekrutacji
Kierunki kształcenia
Dla Kandydatów
Warsztaty Mechanizacji
Mapa dojazdu
Szkoła
Statut Szkoły
Historia i Patron Szkoły
Dokumenty
Regulaminy Szkolne
Samorząd Uczniowski
Organizacja roku szkolnego
Przetargi
PROJEKTY
Nauczyciele
Dyżury Nauczycieli
Rady Pedagogiczne
Grono Pedagogiczne
Pedagog Szkolny
Publikacje nauczycieli
Awans Zawodowy
Głos Nauczycielski
Rodzice
Informacje
Rada Rodziców
Dyżury Nauczycieli
Zebrania z Rodzicami
Dla uczniów
Praktyki Zawodowe
Dydaktyka
Język polski
Historia i WOS
Zadania Egzaminacyjne
Serwis Szkolnictwo
Platforma Edukacyjna
Podstawy Techniki
Budowa Pojazdów
Budowa Maszyn
Maszyny i ciągniki
Rysunek Techniczny
Testy online z Informatyki
Egzamin Zawodowy-TESTY
Przedmioty-Testy
Kalendarz roku szkolnego
WSO
Katalog stron WWW
Współpraca
Kontakt
Wykaz Podręczników
Kierunki kształcenia
LO - Klasa mundurowa
LO - Klasa integracyjna mundurowa
Technikum Hod. Koni
Technikum Hotelarstwa
Technikum Żyw. i Usług G.
Technikum Obsł. Turyst.
Zasadnicza SZ - Kucharz
Zasadnicza SZ - MOPiMR
Olimpiady i konkursy
Strzelectwo
Sprawni jak żołnierze
Olimpiady i konkursy
Obiekty sportowe
Galerie
Galeria FOTO
VIDEOTEKA
Przeglądarka FOTO
Panoramy wirtualne
Różne
Ciekawe linki
Poczta e-mail
Event Calendar
Mapa - Żywiec
Bramka E-mail
Bramka SMS
Archiwalne news
EduBlog
File Uploaded
CKEditor
Test Generator
Zastępstwa
Mechanik-Operator
Samorząd UczniowskiRada Uczniowska:
Przewodniczący: Gunia Wioleta
Z-ca przewodniczącego : Bartłomiej Kastelik, Bartłomiej Kamiński

Plan pracy Samorządy Uczniowskiego i Rady Uczniowskiej - otwórz

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy pełnoprawni uczniowie szkoły.
2. Samorząd działa w oparciu o Art. 55 Ustawy o Systemie Oświaty z dn. 07.IX.1991r- Dz.U. nr 95, poz.425 z późniejszymi zmianami.
3. Zasady regulaminu nie mogą być sprzeczne ze Statutem szkoły.
4. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
5. Działalność Samorządu wspiera i nadzoruje opiekun- nauczyciel.

Cele SU :

1. Celem Samorządu jest kształtowanie samodzielnego i świadomego kierowania swoim postępowaniem, kształtowanie postawy, która prowadzi do identyfikowania się z celami i zadaniami społeczności szkolnej, uznaniu ich za własne, dążenie do ich realizacji z własnej inicjatywy, poczucia własnej za nie odpowiedzialności.
2. Realizacja celów powinna być połączona z dbałością o kształtowanie i rozwijanie patriotyzmu, dbanie o dobre imię szkoły, o jej honor, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

Zadania Samorządu:

1. Zachęcanie całej społeczności uczniowskiej do należytego spełniania obowiązków szkolnych.
2. Przedstawianie dyrektorowi, Radzie Pedagogicznej oraz Radzie Rodziców opinii i potrzeb uczniów.
3. Rozwijanie wszechstronnych zainteresowań.
4. Organizowanie imprez o charakterze poważnym i rozrywkowym.
5. Organizowanie pomocy koleżeńskiej.
6. Zapobieganie konfliktom, rozstrzyganie sporów.
7. Pielęgnowanie pozytywnych cech charakteru:
- odpowiedzialność,
- uczciwość,
- samodzielność,
- obowiązkowość,
- godność,
- wrażliwość

Kompetencje SU:

Samorząd Uczniowski może przedstawić dyrektorowi, Radzie Pedagogicznej oraz Radzie Rodziców opinie i wnioski we wszystkich sprawach szkoły, które dotyczą podstawowych praw uczniów:
1. Prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celem i wymogami edukacyjnymi.
2. Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu.
3. Prawo do organizacji życia szkolnego.
4. Prawo do organizowania działalności kulturowej, oświatowej i rozrywkowej.
5. Prawo do udzielania uczniom pochwały i nagany.
6. Prawo do uczestnictwa w decyzjach władz szkoły w sprawach przyznawania stypendiów i zasiłków.
7. Prawo do uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniu RP oraz Rady Rodziców.
8. Prawo do rozstrzygania sporów i konfliktów.

W skład Rady uczniowskiej wchodzą:

- przewodniczący
- z-ca przewodniczącego
- skarbnik

Rolą opiekuna jest koordynowanie prac Samorządu Uczniowskiego, doradzanie, pomoc w organizacji zadań oraz inspirowanie uczniów do samodzielnej działalności. Zebranie wszystkich klasowych samorządów zwołuje opiekun SU.
Zebranie SU może być zwołane na wniosek dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej lub klasowych Rad Uczniowskich.
Zebranie SU powinno odbywać się nie rzadziej niż raz w semestrze.
Zebranie wszystkich klasowych Rad Uczniowskich ustala:
- zasady tworzenia i kryteria wyboru Rady Uczniowskiej
- planuje pracę RU i Samorządu Uczniowskiego – uroczystości, konkursy , akcje
- zatwierdza roczny plan pracy

Organami Samorządu są:

- ogólne zebranie uczniów
- Uczniowska Rada Szkolna
- ogólne zebranie klasowe
- Uczniowska Rada Klasowa

Ogólne zebranie uczniów jest największą władzą Samorządu Uczniowskiego.
W ogólnym zebraniu uczniów maja prawo uczestniczyć wszyscy uczniowie.
Zebranie zwołuje RU lub opiekun SU, ogłaszają termin z 2-dniowym wyprzedzeniem.
O czasie, miejscu spotkania zawiadamiają uczniów przez pisemne ogłoszenie umieszczone na tablicy ogłoszeń.
Spotkania RU może organizować zarówno RU jak i opiekun.

Zasady i tryb wyborów Rady Samorządu Uczniowskiego:

1. Kadencja RU trwa jeden rok, może być przedłużona za zgodą klasowych Rad Uczniowskich- po konsultacjach z uczniami.
2. Tę samą funkcję uczeń może pełnić nie dłużej niż 3 kadencje.
3. Kandydować w wyborach może każdy uczeń uczęszczający do szkoły.
4. Kandydaci są wybierani z poszczególnych klas w ilości max. 2 osób.
5. Kandydat musi wyrazić zgodę na udział w wyborach.
6. Wybory powinny być przeprowadzone nie później niż 14 dni po ogłoszeniu listy kandydatów.
7. Lista kandydatów powinna być wywieszona na tablicy ogłoszeń do publicznej wiadomości.
8. Kandydaci prezentowani są na spotkaniu Szkolnego Samorządu uczniowskiego w którym mogą brać udział wszyscy uczniowie szkoły.
9. Rady uczniowskie z poszczególnych klas po konsultacji ze swoimi klasami oddają głos na swojego kandydata na spotkaniu wyborczym poprzez wpisanie nazwiska kandydata.
10. Przewodniczącym zostaje kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów, zastępcą i skarbnikiem kolejni.
11. Wyniki podane są do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie nowego składu na tablicy ogłoszeń.
12. Uczniowska Rada Szkolna jest organem wykonawczym Samorządu Uczniowskiego:
- przygotowuje projekty do akceptacji poprzez ogólne zebranie uczniów,
- reprezentuje Samorząd przed dyrektorem, Radą Pedagogiczna lub Radą Rodziców,
- Reprezentuje społeczność uczniowska w kontaktach z Samorządami Uczniowskimi innych szkół.

Komentarze
Brak dodanych komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Świetne! Świetne! 100% [1 głos]
Bardzo dobre Bardzo dobre 0% [Brak oceny]
Dobre Dobre 0% [Brak oceny]
Średnie Średnie 0% [Brak oceny]
Słabe Słabe 0% [Brak oceny]
BIP
Dziennik UONET
Zastępstwa
Plan Lekcji
Wykaz Podręczników
Kiermasz podręczników używanych będzie organizowany we wrześniu.
Platforma Moodle
Dydaktyka
Informacje dla kandydatów
Kanał ZSAiO na YouTube
Kwalifikacje
BTiPR