Zaproszenie na Dni Otwarte
Dodane przez zsaio dnia 20 kwiecień 2017 00:00

W programie każdego dnia przewidziane są następujące zajęcia i atrakcje:

1. Powiatowy Konkurs Turystyczny „Z plecakiem w Beskidy”- szczegóły na stronie internetowej szkoły (zwycięzcy konkursu otrzymują indeksy na wybrany kierunek kształcenia)
2. Pokazy klas wojskowych i pożarniczych, jazdy konne, strzelectwo.
3. Zwiedzanie nowoczesnych pracowni hotelarstwa, turystyki i żywienia-Hoteliku „Pod Dębem” oraz Biura Turystyki i Promocji Regionów.
4. Prezentacja stanowisk pracy w hotelarstwie i obsłudze ruchu turystycznego
5. Pokaz stołów okolicznościowych.
6. Pokaz gastronomiczny z udziałem firmy Nature House
7. Spektakl na koniach na profesjonalnym parkurze obok szkoły.
8. Poczęstunek dla Uczestników.

Zakończenie imprezy ok. godziny 13.00
Mile widziani Rodzice uczniów zainteresowanych ofertą naszej szkoły.
Prosimy o zgłoszenia do uczestnictwa w dniach otwartych i konkursach na adres mailowy zsaio@moszczanica.pl lub telefonicznie: 33/475-05-70 do dnia 21 kwietnia 2017 r.
Więcej oficjalnych informacji na stronie internetowej szkoły:
www. moszczanica.pl

Serdecznie zapraszam
Czesław Malinka

Treść rozszerzona

W programie każdego dnia przewidziane są następujące zajęcia i atrakcje:

1. Powiatowy Konkurs Turystyczny „Z plecakiem w Beskidy”- szczegóły na stronie internetowej szkoły (zwycięzcy konkursu otrzymują indeksy na wybrany kierunek kształcenia)
2. Pokazy klas wojskowych i pożarniczych, jazdy konne, strzelectwo.
3. Zwiedzanie nowoczesnych pracowni hotelarstwa, turystyki i żywienia-Hoteliku „Pod Dębem” oraz Biura Turystyki i Promocji Regionów.
4. Prezentacja stanowisk pracy w hotelarstwie i obsłudze ruchu turystycznego
5. Pokaz stołów okolicznościowych.
6. Pokaz gastronomiczny z udziałem firmy Nature House
7. Spektakl na koniach na profesjonalnym parkurze obok szkoły.
8. Poczęstunek dla Uczestników.

Zakończenie imprezy ok. godziny 13.00
Mile widziani Rodzice uczniów zainteresowanych ofertą naszej szkoły.
Prosimy o zgłoszenia do uczestnictwa w dniach otwartych i konkursach na adres mailowy zsaio@moszczanica.pl lub telefonicznie: 33/475-05-70 do dnia 21 kwietnia 2017 r.
Więcej oficjalnych informacji na stronie internetowej szkoły:
www. moszczanica.pl

Serdecznie zapraszam
Czesław MalinkaSerdecznie zapraszamy uczniów III klas gimnazjalnych
na

POWIATOWY KONKURS TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZY
pod hasłem
„Z PLECAKIEM W BESKIDY”

pod patronatem Starosty Powiatu Żywieckiego i Dyrektora Powiatowego Zarządu Oświaty

Organizator Konkursu:
Zespół Szkół Agrotechnicznych
i Ogólnokształcących w Żywcu
Konkurs odbędzie się w dniu 26.04.2017r. o godz. 10.00 w ramach Dni Otwartych szkoły


Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie wypełnionej karty zgłoszenia w terminie
do 25. 04. 2017r. faksem ( tel./fax: 33 475 05 70) lub na adres szkoły, w której odbędzie się konkurs tj.: Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących im. Józefa Piłsudskiego, ul. Moszczanicka 9, 34-300 Żywiec, z dopiskiem:
„Konkurs Turystyczno-Krajoznawczy”,

Organizatorzy Konkursu przewidują nagrody i dyplomy .
Zwycięska drużyna otrzyma również indeksy uprawniające do kontynuowania nauki po
ukończeniu gimnazjum w Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących
na wybranym przez siebie kierunku.

Szczegóły konkursu dostępne w regulaminie oraz na stronie internetowej szkoły : www.moszczanica.pl

Regulamin Konkursu Turystyczno-Krajoznawczego


1. Konkurs odbywa się corocznie

2. Hasło konkursu ulega zmianie.

3. Konkurs adresowany jest do uczniów klas trzecich szkół gimnazjalnych powiatu żywieckiego , zainteresowanych geografią, historią , krajoznawstwem i turystyką.

4. Organizatorem Konkursu jest Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu.

5. Patronat nad Konkursem sprawują Starosta Powiatu Żywieckiego i Dyrektor Powiatowego Zarządu Oświaty.

6. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest nadesłanie zgłoszenia do dnia podanego w ogłoszeniu, na adres :Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących im. Józefa Piłsudskiego, ul. Moszczanicka 9, 34-300 Żywiec, tel./fax: 33 475 05 70 z dopiskiem: „Konkurs Turystyczno-Krajoznawczy”.

7. Każdą klasę może reprezentować jedna trzyosobowa drużyna (szkoła może zatem zgłosić więcej niż jedną drużynę ).

8. Konkurs będzie się składał z 35 pytań ( zadania otwarte i zamknięte), na których rozwiązanie uczniowie będą mieli 45 minut.

9. Tematyka zadań oraz wykaz zalecanej bibliografii będzie podany w załączniku nr 1 do regulaminu.

10. W skład komisji wchodzą nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych oraz przedstawiciele PTTK.

11. Za pierwsze , drugie i trzecie miejsce przewidziane są dyplomy.
Ponadto, zwycięska drużyna otrzyma indeksy uprawniające do kontynuowania nauki
po ukończeniu gimnazjum na wybranym przez siebie kierunku w Zespole Szkół Agrotechnicznych
i Ogólnokształcących w Żywcu.

12. Regulamin Konkursu oraz karta zgłoszenia dostępne są także na stronie internetowej szkoły :
www.moszczanica.plZałącznik nr 1

1. Przedmiotem testu będą podstawowe zagadnienia dotyczące turystyki pieszej, w Beskidzie Śląskim,
Żywieckim i Małym oraz dostępne formy aktywnego wypoczynku i atrakcyjności na tym terenie.
2. W przygotowaniu do konkursu można wykorzystać następujące materiały:
Mapy turystyczne: Beskid Śląski, Beskid Żywiecki , Beskid Mały – bez względu na wydawnictwo
Strony internetowe: www.pttk.pl – „ Instrukcja znakowania szlaków turystycznych”, „Kanon Krajoznawczy”
www.zywiecczyzna.pl


............................................
pieczątka szkołyKARTA ZGŁOSZENIA

do powiatowego konkursu turystyczno-krajoznawczego
„Z plecakiem w Beskidy”
Imiona i nazwiska członków drużyny:

1. .................................................................................................................................................

2. .................................................................................................................................................

3. .................................................................................................................................................

Nazwa szkoły ..............................................................................................................................

Adres szkoły ................................................................................................................................

Nr telefonu ...............................................................................................................................

Imię i nazwisko nauczyciela –opiekuna ...................................................................................
podpis nauczyciela-opiekuna podpis Dyrektora Szkoły................................................. .....................................................