Dobra Szko?a
Dodane przez zsaio dnia 29 listopad 2016 00:00
Broszura informacyjna „Dobra Szko?a" oraz link odsy?aj?cy do zak?adki na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej, dedykowanej reformie o?wiaty:
WWW.REFORMAEDUKACJI.MEN.GOV.PL
Zarwno uczniowie, rodzice jak i nauczyciele znajd? na niej odpowiedzi na najcz??ciej pojawiaj?ce si? pytania o reform?.Tre rozszerzona
Broszura informacyjna „Dobra Szko?a" oraz link odsy?aj?cy do zak?adki na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej, dedykowanej reformie o?wiaty:
WWW.REFORMAEDUKACJI.MEN.GOV.PL
Zarwno uczniowie, rodzice jak i nauczyciele znajd? na niej odpowiedzi na najcz??ciej pojawiaj?ce si? pytania o reform?.