Jubileusz 70 lecia Szko?y
Dodane przez zsaio dnia 15 czerwiec 2015 00:00

Treść rozszerzona

Jubileusz 70 lecia Szko?y oraz Zjazd Absolwentów

Zespo?u Szkó? Agrotechnicznych i Ogólnokszta?c?cych im. Józefa Pi?sudskiego w ?ywcu-Moszczanicy

DRODZY ABSOLWENCI

W zwi?zku z 70-leciem Szko?y, które przypada w bie??cym roku, Komitet Organizacyjny Zjazdu Absolwentów oraz Dyrekcja Szko?y maj? zaszczyt zaprosi? absolwentów wszystkich roczników, a tak?e przyjació? naszej szko?y do wspólnego ?wi?towania podczas Zjazdu Absolwentów, który odb?dzie si? 13 czerwca 2015r w budynku ZSAiO w ?ywcu-Moszczanicy.
ZAPRASZAMY !

ZALOGUJ SI? NA JUBILEUSZ - formularz zg?oszeniowy