Kierunki kształcenia
Dodane przez zsaio dnia 21 luty 2013 00:00Treść rozszerzona

Kandydaci do klas pierwszych mogą składać dokumenty do następujących szkół :

Technikum nr 6 w zawodach:
- Technik hotelarstwa
- Technik obsługi turystycznej
- Technik hodowca koni
- Technik żywienia i usług gastronomicznych

V Liceum Ogólnokształcące:
- Klasa mundurowa
- Klasa integracyjna mundurowa

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5 (klasy integracyjne) w zawodach:
- Mechanik operator pojazdów i maszyn
- Kucharz

Strona logowania dla kandydata:https://slaskie.edu.com.pl/kandydat/app/apply/index.html

W przypadku trudności z logowaniem prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły tel. 033/ 475-05-70 lub na pocztę elektroniczną : zsaio@ moszczanica.pl


Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy w zawodzie pszczelarz.
ZSAiO w Żywcu ogłasza nabór na kwalifikacyjny kurs zawodowy w zawodzie pszczelarz (R.4).
Kurs uprawnia do nabycia kwalifikacji pszczelarza, nadających absolwentowi uprawnienia rolnicze zgodne z wymogami Ministerstwa Rolnictwa oraz ARiMR.
W trakcie kształcenia słuchacze kursu nabywają umiejętności m.in. z zakresu: prowadzenia produkcji pszczelarskiej, produkcji roślinnej, produkcji zwierzęcej, prowadzenia gospodarki pasiecznej oraz wykorzystania zasobów bazy pożytkowej.
W trakcie nauki odbywają się również zajęcia praktyczne, przygotowujące do przyszłej pracy i zdania egzaminów zawodowych. W przyszłości po ukończeniu kursu absolwent można szukać pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych zajmujących się wytwarzaniem i przetwarzaniem miodu i innych produktów pszczelich, w przedsiębiorstwach zajmujących się chowem i hodowlą pszczół. Absolwent będzie mógł również samemu prowadzić pasiekę pszczelą.
Kształcenie trwa 10 miesięcy w systemie zaocznym (weekendy).
Egzamin zawodowy Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej odbywa się po zakończeniu kursu i jest podzielony na część pisemną (test 40 pytań) oraz część praktyczną (zadanie do wykonania praktycznego).
Uzyskane kwalifikacje można podwyższyć na dodatkowych kursach nadających uprawnienia technika do danego zawodu.
Osoby zainteresowane uczestniczeniem w kursie proszone są o kontakt bezpośrednio ze szkołą:
tel. (0-33) 475-05-70
zsaio@moszczanica.pl