Kierunki kształcenia
Dodane przez zsaio dnia 21 luty 2013 00:00
Pobierz wniosek na bezpłatny kurs RL.04 Pszczelarz.
Na kwalifikacyjny kurs zawodowy można przyjąć osobę, która nie ukończyła gimnazjum, pod warunkiem, iż posiada ukończone 18 lat. Osoby niepełnoletnie mogą być uczestnikami kwalifikacyjnych kursów zawodowych tylko w sytuacji, gdy posiadają ukończone gimnazjum oraz spełniają przesłanki warunkujące możliwości spełniania w tej formie obowiązku nauki.
Rozpoczęcie rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych GIMNAZJALIŚCI!!! Od 19 maja 2017 rozpoczyna się aktywne działanie Kandydatów w systemie elektronicznej rekrutacji, polegające na dokonywanie wyboru szkół i oddziałów. Aby to zrealizować konieczne jest założenie konta przy użyciu przez opcji ZGŁOŚ KANDYDATURĘ. Kandydaci, dla których konto przygotowało gimnazjum macierzyste korzystają od razu z zakładki ZALOGUJ SIĘ.
Treść rozszerzona
Kandydaci do klas pierwszych mogą składać dokumenty do następujących szkół : Technikum nr 6 w zawodach: - Technik hotelarstwa - Technik obsługi turystycznej - Technik hodowca koni - Technik żywienia i usług gastronomicznych V Liceum Ogólnokształcące: - Klasa mundurowa - Klasa integracyjna mundurowa Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5 (klasy integracyjne) w zawodach: - Mechanik operator pojazdów i maszyn - Kucharz Strona logowania dla kandydata:https://slaskie.edu.com.pl/kandydat/app/apply/index.html W przypadku trudności z logowaniem prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły tel. 033/ 475-05-70 lub na pocztę elektroniczną : zsaio@ moszczanica.pl Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy w zawodzie pszczelarz. ZSAiO w Żywcu ogłasza nabór na kwalifikacyjny kurs zawodowy w zawodzie pszczelarz (RL.04). Kurs uprawnia do nabycia kwalifikacji pszczelarza, nadających absolwentowi uprawnienia rolnicze zgodne z wymogami Ministerstwa Rolnictwa oraz ARiMR. W trakcie kształcenia słuchacze kursu nabywają umiejętności m.in. z zakresu: prowadzenia produkcji pszczelarskiej, produkcji roślinnej, produkcji zwierzęcej, prowadzenia gospodarki pasiecznej oraz wykorzystania zasobów bazy pożytkowej. W trakcie nauki odbywają się również zajęcia praktyczne, przygotowujące do przyszłej pracy i zdania egzaminów zawodowych. W przyszłości po ukończeniu kursu absolwent można szukać pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych zajmujących się wytwarzaniem i przetwarzaniem miodu i innych produktów pszczelich, w przedsiębiorstwach zajmujących się chowem i hodowlą pszczół. Absolwent będzie mógł również samemu prowadzić pasiekę pszczelą. Kształcenie trwa 10 miesięcy w systemie zaocznym (weekendy). Egzamin zawodowy Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej odbywa się po zakończeniu kursu i jest podzielony na część pisemną (test 40 pytań) oraz część praktyczną (zadanie do wykonania praktycznego). Uzyskane kwalifikacje można podwyższyć na dodatkowych kursach nadających uprawnienia technika do danego zawodu. Osoby zainteresowane uczestniczeniem w kursie proszone są o kontakt bezpośrednio ze szkołą: tel. (0-33) 475-05-70 zsaio@moszczanica.pl Na kwalifikacyjny kurs zawodowy można przyjąć osobę, która nie ukończyła gimnazjum, pod warunkiem, iż posiada ukończone 18 lat. Osoby niepełnoletnie mogą być uczestnikami kwalifikacyjnych kursów zawodowych tylko w sytuacji, gdy posiadają ukończone gimnazjum oraz spełniają przesłanki warunkujące możliwości spełniania w tej formie obowiązku nauki.