Znaki drogowe

Gap-fill exercise
mgr inż. Ludwik Olek

  
Fill in all the gaps, then press "Check" to check your answers.
Znaki drogowe pionowe dzielą się na:
* znaki ostrzegawcze - trójkątne w
* znaki zakazu - okrągłe w
* znaki nakazu - okrągłe,
* znaki informacyjne - prostokątne,
* znaki kierunku i miejscowości, zwane popularnie drogowskazami -
* opisy znaków - małe prostokątne,
Znaki drogowe:
Znaki ostrzegawcze...
Ostrzegają one osoby kierujące pojazdami o .
Znaki te zobowiązują kierującego pojazdem do .
Znaki ostrzegawcze mogą być dodatkowo opatrzone precyzującymi znaczenie danego znaku. (patrz: Tablice dodatkowe).Znaki zakazu...
Informują one o bądź o jego ograniczeniach na .
Obowiązują one tylko na .
Znaki zakazu dodatkowo ich znaczenie.(patrz: Tablice dodatkowe).Znaki nakazu...
Znaki te wskazują kierującemu , do którego się zbliża.
Znaki nakazujące kierunek jazdy mogą być umieszczone na .
Znaki Informacyjne...
Informują one o lub o znajdujących się w pobliżu drogi.
Znaki informacyjne mogą być umieszczane .
W przypadku, gdy znak zawiera zalecenia dotyczące sposobu kierowania pojazdem, należy . Niektóre znaki mogą być dodatkowo uzupełniane tabliczkami precyzującymi ich znaczenie. (patrz: Tablice dodatkowe).
Znaki kierunku i miejscowości...
Znaki te mają na celu .
Wskazują one do poszczególnych miast, wsi, dzielnic czy innych obiektów.

Znaki uzupełniające...
Znaki te zawierają uczestnikom ruchu drogowego.

Znaki drogowe poziome...
Znaki te przedstawione są jako linie, bądź symbole .
Występują one w kolorze .
Barwy używa się podczas czasowych zmian spowodowanych np. robotami drogowymi.
Obowiązuje ona przed oznakowaniami .
Oznacza to, że kierujący w pierwszej kolejności powinni stosować się do .
Znaki drogowe poziome nakazują kierującemu korzystać z zgodnie ze znaczeniem tych znaków.

Sygnały świetlne...
Sygnalizacja świetlna do kierowania ruchem używa świateł o kolorach:
(Stój),
• Żółty ( Uwaga)
(Jedź)W przypadku, gdy obok sygnalizatora jest umieszczony zielony sygnał w postaci strzałki (s-2a i s-2b), a sygnalizator emituje sygnał czerwony, to na skrzyżowaniu jest skręcanie w najbliższą drogę we wskazanym strzałką kierunku wtedy, gdy po drodze poprzecznej, na której ruch jest otwarty, nie poruszają się piesi lub pojazdy, którym skręcający mógłby utrudnić ruch.Sygnalizator może nadawać sygnały tylko dla jednego lub dwóch kierunków ruchu.
Wtedy na sygnalizatorze sygnał zielony ma postać , a na sygnałach żółtym i czerwonym strzałki mają barwę .
Sygnały, które nadaje taki sygnalizator oznaczają bezwarunkowe na ruch w kierunku oznaczonym przez strzałki.
Podczas wyświetlania zielonej strzałki, na wskazanym kierunku ruchu nie powinno być innych uczestników, poruszających się w .Sygnał Czerwony - oznacza na skrzyżowanie.
Jeżeli wraz z sygnałem czerwonym nadawany jest sygnał żółty, oznacza to, że .
Jeżeli na skrzyżowaniu wraz z sygnałem czerwonym nadawany jest sygnał zielony w postaci strzałki w lewo lub w prawo, w najbliższą drogę na tym skrzyżowaniu.
Skręcać można tylko wtedy, gdy na drodze, na której ruch jest otwarty nie poruszają się w danym momencie inne pojazdy lub piesi.Sygnał Zielony - zezwala kierującemu na wjazd na skrzyżowanie. Sygnał ten na skrzyżowanie, jeżeli utrudniłoby to opuszczenie jezdni pieszym, którzy wkroczyli na nią podczas sygnału zielonego. Zabrania się również wjazdu na skrzyżowanie, gdy sytuacja na skrzyżowaniu lub za nim nie pozwoliłaby na jego opuszczenie przed zakończeniem nadawania sygnału zielonego.


Tablice dodatkowe...
Stosowane są dla dokładniejszego sprecyzowania działania znaków drogowych.