ZACHOWANIE SIĘ WOBEC PIESZYCH

1. Obowiązki i prawa kierującego pojazdem wobec pieszych

1.1. Zbliżając się do przejścia dla pieszych, należy zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu.


Nakładany obowiązek zachowania szczególnej ostrożności wynika z faktu, że:
* nie wszyscy piesi upewniają się, czy nie nadjeżdża pojazd,
* niektórzy piesi mogą zatrzymać się na jezdni lub zmieniać prędkość,
* nie wszyscy piesi będą spokojnie oczekiwać na możliwość wejścia na jezdnię,
* dziecko może wbiec na jezdnię bezpośrednio przed pojazdem.


1.2. Kierujący pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię, na którą
wjeżdża (rys. 49).
Na rys. 49 kierujący pojazdem 1 ma pierwszeństwo tylko przed pieszym C .

1.3. Jeżeli przejście dla pieszych wyznaczone jest na drodze dwujezdniowej, przejście na każdej jezdni uważa się za przejścia odrębne.
Na rys. 50 kierujący pojazdem ma pierwszeństwo przed pieszym.


1.4. Przejeżdżając przez chodnik lub drogę dla pieszych, należy jechać powoli i ustąpić pierwszeństwa pieszemu.
Uwaga: W strefie zamieszkania pieszy korzysta z całej szerokości i ma pierwszeństwo przed pojazdem.


1.5. W przypadku braku wyodrębnienia jezdni i chodników (np. plac, parking) i ruch pieszych oraz pojazdów odbywa się na tej samej powierzchni, to pierwszeństwo ma zawsze pieszy.


1.6. W razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej, kierujący jest obowiązany zatrzymać pojazd w celu umożliwienia jej przejścia.

 

1.7. Kierującemu pojazdem zabrania się:

* wyprzedzania pojazdu na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejścia, na którym ruch jest kierowany,
* omijania pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu,
* jazdy wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych


1.8. Przejeżdżając obok oznaczonego przystanku tramwajowego nie znajdującego się przy chodniku, należy zachować szczególną ostrożność, przy czym:

* jeżeli przystanek nie jest wyposażony w wysepkę dla pasażerów, a na przystanek wjeżdża tramwaj lub stoi na nim, kierujący jest obowiązany zatrzymać pojazd w takim miejscu i na taki czas, aby zapewnić pieszemu swobodne dojście do tramwaju lub na chodnik (rys. 51), Rys 51


* jeżeli przystanek jest wyposażony w wysepkę, to należy przejeżdżać utrzymywać prędkość dostosowaną do warunków ruchu. Na rys. 52 kierujący pojazdem ustępuje pierwszeństwa tylko pieszemu znajdującemu się na przejściu.

Przepisy te stosuje się odpowiednio przy ruchu innych pojazdów komunikacji publicznej.
Rys. 52

 

2. Obowiązki kierującego pojazdem wobec rowerzystów

2.1. Zbliżając się do przejazdu dla rowerzystów, należy zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa rowerowi znajdującemu się na przejeździe.


2.2. Przejeżdżając przez drogę dla rowerów poza jezdnią, należy ustąpić pierwszeństwo rowerowi.


2.3. Zabrania się wyprzedzania pojazdu na przejeździe dla rowerów i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejazdu, na którym ruch jest kierowany.

 

Nieprawidłowe zachowanie się kierujących wobec pieszych

Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym 10
Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi 9
Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na oznakowanym przejściu 8
Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża pojazd 8
Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego oznaczenia, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności poruszania się w celu umożliwienia jej przejścia 8
Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania 5