Manewry podstawowe - włączanie się do ruchu

- wjeżdżanie na jezdnię z obiektu przydrożnego(np. parking, stacja paliw, pętla autobusowa itp.)
- wjeżdżanie z drogi gruntowej
- wjeżdżanie na jezdnię z pasa ruchu dla pojazdów powolnych