Skrzyżowania o ruchu okrężnym

Ruch na nich odbywa się dookoła wysepki umieszczonej na środku skrzyżowania. Na drogach przed skrzyżowaniem o ruchu okrężnym ustawione są znaki drogowe pionowe "ruch okrężny" (C-12) (patrz rysunek). W przypadku, gdy pierwszeństwo przejazdu na skrzyżowaniu nie jest regulowane przez odpowiednie znaki drogowe, należy przestrzegać zasady "ustąp pierwszeństwa przejazdu pojazdom nadjeżdżającym z prawej strony".
Zasada ta nie dotyczy pojazdów szynowych, które mają pierwszeństwo.

Gdy przed wjazdem na skrzyżowanie o ruchu okrężnym umieszczony jest znak "ustąp pierwszeństwa" (A-7), pierwszeństwo przejazdu mają kierujący pojazdami już znajdującymi się na skrzyżowaniu.
Na tak oznaczonym skrzyżowaniu o ruchu okrężnym pojazd szynowy opuszczający skrzyżowanie ma pierwszeństwo przed innymi, nieuprzywilejowanymi pojazdami poruszającymi się po tym skrzyżowaniu.