olekludwik@tlen.pl

 
Maszyny do zbioru zielonek na paszę


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sieczkarnia polowa New Holland sieczkarnie

Kosiarki ładujace.
Kosiarka ładujaca jest podstawową maszyną do zbioru zielonek przeznaczonych do bezpośredniego skarmiania.
W stosowanej u nas kosiarce ładującej E-061, produkcji bylego NRD, zespół nożycowy tnący współpracuje z podbieraczem i nagarniaczem. Nagarniacz (motowidło) nachyla ścinane rośliny i ułatwia podawanie ich podbieraczem na przenośnik dolny. Z dolnego przenośnika ścięta masa roslin przemieszczana jest na górny przenośnik, którym podawana jest na przyczepę. Po odjęciu zespołu tnącego maszyna ta może być stosowana do zbioru i ładowania na przyczepy zielonki z pokosów lub siana z wałów. Wszystkie zespoły kosiarki ładującej napedzane są od WOM ciągnika.

Sieczkarnie polowe.
Sieczkarnia polowa umozliwia jednoczesne koszenie, rozdrobnienie i podawanie rozdrobnionej zielonki, za pomoca specjalnego kanału wyrzutowego, na przyczepę. Rośliny nagarniane są nagarniaczem na zespół tnący. Ścięta zielonka przenoszona jest za pomocą podajnika ślimakowego i przenośnika między walce zgniatające. Zgnieciona zielonka rozdrabniana jest w bębnowym zespole rozdrabniającym na sieczkę, a następnie wyrzucana kanałem wyrzutowym na przyczepę.
Po odjęciu zespołu tnącego i zamontowaniu na jego miejsce podbieracza, maszyna ta może być stosowana do zbierania siana z wałów lub słomy pozostającej na polu po zbiorze kombajnem.
W Polsce użytkowane są sieczkarnie polowe importowane z byłego NRD, ZSRR i Jugosławii. Produkowana jest także krajowa sieczkarnia polowa Z305 oraz sieczkarnia samojezdna Z310. Sieczkarnie te wyposażone są w trzy wymienne adaptery:
-zespół tnąco-podajacy do koszenia zielonek niskich,
-zespół tnaco-podajacy do koszenia zielonek wysokich,
-podbieracz do podbierania z wałów lub z pokosów zielonek lub słomy po zbiorze kombajnem.
Sieczkarnia stosowana jest do zbioru zielonki przeznaczonej do bezposredniego skarmiania, do zakiszania oraz suszenia w suszarniach zielonek. Może być także wykorzystywana jako sieczkarnia stacyjna.

Ścinacze zielonek.
Ścinacz zielonek , nazywany również silosokombajnem bijakowym, wyposażony jest w rotacyjny bijakowy zespół tnący. Produkowany w kraju ścinacz zielonek Z302 Orkan 2 jest maszyną bardzo uniwersalną. Stosowany jest do zbioru i rozdrabniania zielonek przeznaczonych na kiszonkę lub do bezpośredniego skarmiania. Nadaje sie również do ścinania łecin ziemniaczanych i ogławiania buraków, a także do podbierania podsuszonego siana i słomy. Kanał wylotowy zakończony jest końcówką sterujacą wyrzutem pociętej zielonki. Właściwe ustawienie końcówki reguluje traktorzysta przez pociagnięcie linki.


 
 
  
 
 
 
 
 
 

-Sieczkarnia wielozadaniowa Tupola

-Sieczkarnie samojezdne Claas

-Sieczkarnia samobieżna New Holland