Rozsiewacze nawozów mineralnych (więcej>>)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rozsiewacze dwutarczowe

Podstawowym wymaganiem agrotechnicznym przy nawożeniu jest dostarczanie wymaganej dawki nawozu na jednostkę powierzchni pola w odpowiednim terminie oraz równomierne rozmieszanie nawozu na powierzchni pola.
Stosowane w rolnictwie nawozy mineralne są w dużym stopniu zróżnicowane.
Ze względu na skład chemiczny stosowane nawozy można podzielić na:
- azotowe,
- fosforowe,
- potasowe,
- wapniowe,
- wieloskładnikowe.

Natomiast ze względu na stan mechaniczny rozróżnia się nawozy:
- pyliste,
- krystaliczne,
- granulowane.

Tak znaczne zróżnicowanie stosowanych nawozów prowadzi również do zróżnicowania warunków pracy maszyn rozsiewających.

Wśród najważniejszych cech warunkujących prawidłową pracę rozsiewacza należy wymienić:
- sypkość nawozu, zapewniającą łatwe i stałe doprowadzanie materiału do elementu roboczego,
- odporność na tworzenie sklepień lub zmianę stanu mechanicznego nawozu, co powodowałoby przerwanie procesu wysiewu.

Ze względu na dużą higroskopijność nawozów cechy te mogą występować w nawozach w różnym stopniu, w zależności od ich nawilgocenia
.

 

 

 

-Jednotarczowe rozsiewacze nawozów mineralnych N-054, N054/1

-Dwutarczowe rozsiewacze nawozów mineralnych N-049, N049/1, N-049/2, N-060,

N-060/1
-Rozsiewacz nawozów zawieszany dwutarczowy MXL 950, MXL 2500

-Rozsiewacz nawozów i wapna przyczepiany dwutarczowy RNW-3, RCW-5