Rozlewacze nawozów płynnych

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rozlewacze do nawozów płynnych (ciekłych) mogą być dostosowane do rozprowadzania swojej zawartości na powierzchni pola lub też do wprowadzania jej pod powierzchnię gleby. Wśród głównych warunków agrotechnicznych stawianych rozlewaczom trzeba wymienić zapewnienie stałości wydatku podawanej cieczy, niezależnie od chwilowego stanu napełnienia zbiornika. Wszystkie zespoły rozlewacza muszą być wykonane z materiałów odpornych na korozję. Rozlewacze są na ogół wyposażone we własne urządzenia służące do samonapełniania w miejscu pobierania cieczy oraz urządzenia umożliwiające wprowadzanie cieczy na głębokość do 30 cm. pod powierzchnią gleby.

 

 

 

-Wóz asenizacyjny PN-30

-Wóz asenizacyjny PN-40

-Wóz asenizacyjny PN-70

-Wóz asenizacyjny PN-90

-Wóz asenizacyjny PN-120