Pługi (więcej>>)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

New Holland filmLemken_plugi

Pługi są to narzędzia uprawowe o bardzo energicznym i głęboko sięgającym działaniu. Praca pługa polega na odcinaniu skib odpowiedniej grubości i szerokości oraz na ich odwracaniu przy jednoczesnym kruszeniu, spulchnianiu i mieszaniu.

Podczas pracy pługa na różnych glebach, odwracanie, kruszenie i mieszanie gleby nie jest wykonywane jednakowo intensywnie. Gleby lekkie łatwo się kruszą i mieszają, ale nie dają się dobrze odwracać. Natomiast gleby zwięzłe trudno się kruszą, ale pozwalają na dobre odwracanie skiby.

Dla uzyskania zadawalających wyników orki w różnych warunkach glebowych stosuje się w praktyce kilka zasadniczych rodzajów pługów. Są więc produkowane pługi przystosowane do orki gleb lekkich i średnich zwięzłych, ciężkich oraz zadaniowych, a także różnej siły pociągowej.

 

 

 

-Pług średni

-Pług ciężki

-Pług zrywalny

-Pług jednobelkowy

-Pług obracalny

-Pług łąkowy