Opryskiwacze   (więcej>>)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

krukowiak

Ochrona roślin przed chorobami i szkodnikami może być prowadzona w różny sposób. Stosuje się metody:
- mechaniczne, polegające np. na wyłapywaniu, a następnie niszczeniu stonki ziemniaczanej,
- metody biologiczne, polegające na wyhodowaniu odmian odpornych na pewne choroby,
- metody chemiczne, polegające obecnie najczęściej na opryskiwaniu środkami trującymi.

Chemiczne metody ochrony roślin są najbardziej rozpowszechnione ze względu na dużą skuteczność zabiegu.
Opryskiwanie pól jest ważnym zabiegiem agrotechnicznym mającym na celu walkę z chorobami i szkodnikami roślin, które są często przyczyną znacznych strat obniżając, a nawet niszcząc plony. Z uwagi jednak na ujemny wpływ chemizacji
na środowisko naturalne metody chemiczne powinny być stosowane na powierzchniach ściśle ograniczonych do terenu występowania zagrożenia, a dawki środków chemicznych powinny być dokładnie dobierane.

 

 

 

 

-Opryskiwacz ciągnikowy zawieszany polowy Pilmet 300

-Opryskiwacz ciągnikowy zawieszany polowy Pilmet 600

-Opryskiwacz ciągnikowy zawieszany polowy Pilmet 1000

-Opryskiwacz ciągnikowy zaczepiany polowy Pilmet 1200

-Opryskiwacz ciągnikowy zaczepiany polowy Pilmet 2000

-Opryskiwacz ciągnikowy zaczepiany polowy Eurotech 2800