Kultywatory


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Kultywatory stosuje sie na wiosnę w celu spulchnienia przed siewem górnej warstwy gleby zwięzłej, zaoranej przed zimą lub zleżałej i ubitej przez deszcz. Po wyposażeniu kultywatora w odpowiednie części robocze stosuje sie go także do niszczenia chwastów rozlogowych, wyciągania perzu, przewietrzania gleby itp. Głebokość pracy kultywatora przy niszczeniu wschodzących chwastów powinna wynosic 5—10 cm, natomiast przy doprawianiu roli pod siew — 12—15 cm. Zęby kultywatorów mogą być:

• sprężynowe z redliczkami,

• półsprężynowe z gęsiostopkami,

• sztywne z gęsiostopkami,

• sprężynowe lekkie z redliczkami,

• sprężynowe z redliczkami do uprawy gleb ciężkich i upraw głębokich.

Zęby sprężynowe i półspreżynowe stosowane sa do niszczenia chwastów rozłogowych.

Zęby sztywne z gesiostopkami stosowane sa głównie do pracy na glebach ciężkich, zeskorupiałych. Nadają się także do wykonywania podorywek sciernisk.

Zęby sprężynowe lekkie z redliczkami przeznaczone sa głównie do zwalczania chwastów, zwlaszcza perzu, do usuwania kęp i nierówności oraz kruszenia skorupy na glebach zlewnych.

Zęby sprężynowe do uprawy gleb ciężkich i upraw głebokich przeznaczone są głównie do rozbijania i kruszenia brył na glebach ciężkich. Głebokość pracy tymi zębami może wynosić 16 cm i wiecej.

Kultywatory ciągnikowe.

Są one ostatnio budowane jako narzędzia zawieszane.

Kultywator zawieszany łaczony jest z ciagnikiem podobnie jak pług zawieszany. Podnoszenie i opuszczanie kultywatora w położenie robocze wykonuje się za pomocą podnośnika hydraulicznego ciągnika.

Głebokość roboczą ustalają koła podporowe, których położenie reguluje sie za pomocą wrzecion nastawczych.

Warunkiem równomiernego zagłebiania się zębów kultywatora jest wypoziomowanie ramy zarówno w kierunku podłużnym, jak i poprzecznym.

Kultywatory mogą byc agregatowane z takimi narzędziami, jak brony zębate i wały strunowe. Na przykład po przejściu kultywatora z wałem strunowym można uzyskac glebę przygotowaną już do siewu.

Kultywatory konne.

Mają one zwykle ramy oparte na kołach jezdnych. Zęby przymocowane są do ramy jarzemkami. Podnoszenie ramy kultywatora w położenie transportowe i opuszczanie w położenie robocze wykonuje się za pomocą dzwigni, która służy jednocześnie do regulacji głebokości roboczej.