Kosiarki

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kosiarki dyskowe

Poszczególne gatunki roślin charakteryzują się odmiennym rytmem wzrostu, stąd tak ważne zagadnienie stanowi prawidłowy dobór terminu koszenia. Najwięcej składników pokarmowych zawierają rośliny młode, o dużej liczbie liści, zbierane we wczesnych fazach rozwoju z drugiej jednak strony skoszenie w późniejszym terminie często umożliwia uzyskanie większego plonu.
Wilgotność zbieranych roślin zawiera się w granicach od 60 do 85%.
Kosiarki rotacyjne są przystosowane do pracy na plantacjach o plonie zielonej masy do 45 t/ha i wysokości roślin do 150 cm. Wymagany zakres regulacji wysokości koszenia wynosi 20 – 60mm.

Najczęściej stosowany podział sposobów zbioru zielonek jest podział w zależności od ostatecznej postaci i przeznaczenia zbieranych roślin.
Przyjmując takie kryterium rozróżnia się cztery sposoby zbioru zielonek:
-zbiór na siano,
-zbiór na sianokiszonkę,
-zbiór na kiszonkę lub bezpośredniego skarmiania,
-zbiór na susz.

Najwięcej, bo aż około 75% zielonek, przeznacza się do produkcji siana, ok. 23% na sianokiszonki i kiszonki i tylko ok. 2% zielonek zużywa się do produkcji suszu
.

 

Kosiarka rotacyjna:

 

 

 

 

 

-Kosiarka dyskowa dolnonapędowa Preria Z 183, Z 184

-Kosiarka płozowa  Z 084, Z 084/1, Z 084/2

-Kosiarka rotacyjna Z - 133

-Kosiarka rotacyjna Z - 175