Kopaczki i kombajny

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MASZYNY DO ZBIORU OKOPOWYCH

SPOSOBY ZBIORU ZIEMNIAKÓW

W zależności od rodzaju zastosowanych maszyn do zbioru ziemniaków, zbiór może być przeprowadzony w następujący sposób:

•  za pomocą kopaczek gwiazdowych, rozrzucających ziemniaki szerokim pasem po polu,

•  za pomocą kopaczek przenośnikowych, układających wykopane ziemniaki w rzędzie,

•  za pomocą kombajnów jednorzędowych zbierających ziemniaki do zasobników umieszczonych na kombajnie,

•  za pomocą kombajnów dwurzędowych współpracujących z jadącą obok przyczepą, na którą spadają wykopane kombajnem ziemniaki.

Przed maszynowym zbiorem ziemniaków konieczne jest usunięcie łęcin. Stosuje się do tego rozdrabniacze łęcin. Wirujące łańcuchy rozdrabniacza ścinają i rozdrabnia­ją łęciny. Zespół roboczy osłonięty jest osłoną zabezpieczającą obsługę przed odpryskami.

KOPACZKI

Kopaczki są podstawowymi maszynami do zbioru ziemniaków. Stosowane są kopaczki gwiazdowe i przenośnikowe.

Kopaczki gwiazdowe. Kopaczki gwiazdowe budowane są jako konne i ciągnikowe zawieszane. Najczęściej są to maszyny jednorzędowe do wykopywania jednej redliny ziemniaków.

Lemiesz kopaczki podkopuje redliny z krzakami ziemniaków. Głębokość podkopywania można regulować przez zmianę ustawienia lemiesza.

W kopaczkach konnych gwiazdy odrzutników otrzymują napęd od kół jezdnych. W kopaczkach ciągnikowych zawieszanych gwiazda odrzutnika napędzana jest od wału odbioru mocy.

Kopaczki przenośnikowe. Kopaczki przenośnikowe budowane są jako ciągnikowe przyczepiane i półzawieszane. Zazwyczaj są to maszyny dwurzędowe. Mechanizmy kopaczek otrzymują napęd od wału odbioru mocy ciągnika.

Dwie sąsiednie redliny ziemniaków podkopywa­ne są wklęsłymi lub obrotowymi lemieszami i podawane na przenośniki prętowe. Wskutek wstrząsania następuje kruszenie redliny i przesypywanie się gleby przez pręty przenośnika.

Niektóre nowoczesne kopaczki przenośnikowe wyposażone są w przenośniki poprzeczne, układające ziemniaki w sąsiedniej redlinie lub na wykopanym już polu (np. kopaczka krajo­wa Z612).

KOMBAJNY DO ZIEMNIAKÓW

Kombajn do ziemniaków umożliwia jednoczesne:

- kopanie ziemniaków,

- oddzielanie kłębów ziemniaków od ziemi, łęcin, kamieni i innych zanieczyszczeń,

- ładowanie ziemniaków na przyczepę.

Kombajny wyposażone są zazwyczaj w pomosty i stoły do ręcznego lub półautomatycznego sortowania ziemniaków.

Stosowany w dużych gospodarstwach kombajn do ziemniaków E-675/1, produkcji byłego NRD, jest ma­szyną przyczepianą do ciągnika o dużej mocy. Nadaje się do pracy na glebach łatwo odsiewalnych, niezakamienionych i mało zachwaszczonych. Wy­kopuje ziemniaki z dwóch rzędów o rozstawie 62,5-70 cm.

Podkopane przez obrotowe lemiesze redliny ziemniaków przenoszone są i odsiewane na przenośnikach prętowych, podobnie jak w kopaczkach przenośnikowych. Następnie ziemniaki przenoszone są bębnem i przenośnikiem pochyłym wstępnego sortowania na przenośnikowy stół selekcyjny. Przy stole selekcyjnym stoi kilku robotników, którzy od­dzielają resztki zanieczyszczeń od ziemniaków.

Oczyszczone ziemniaki podawane są przenośnikiem ukośnym na jadącą obok kombajnu przyczepę. Mechanizmy kombajnu napędzane są od wału odbioru mocy ciągnika.

Zespół podkopujący roślinę składa się z rolki kopiującej, lemiesza oraz dwóch krojów tarczowych przytrzymujących redliny, aby nie rozsypywała się na boki. Rolka kopiująca zapewnia utrzymanie stałej głębokości pracy lemiesza. Zespół podkopujący wraz z przednią częścią przenośnika odsiewającego jest unoszony hydraulicznie na uwrociach.

Oczyszczone ziemniaki gromadzone są w zbiorniku o pojemności 1200 kg . W dnie zbiornika znajduje się przenośnik podłogowy, uruchamiany przez traktorzystę na czas wyładunku ziemniaków na podstawioną przyczepę.

 

Kombajn Ropa do buraków

Kopaczki


Kopaczka Z 609

Kopaczka cebula-ziemniaki Wega

Kombajn ziemniaki-cebula-marchew Bolko

Kombajn do ziemniaków Akpil

Kombajn ziemniaczany 2-rzędowy Pyrra

Kombajn do warzyw i ziemniaków 1-rzędowy Pyrra

Kombajn do zbioru buraków Stoll

Kombajn samojezdny Grimme

Praca na kombajnie