Glebogryzarki (więcej>>)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Glebogryzarki są to maszyny do uprawy roli o bardzo energicznym działaniu i wielorakim zastosowaniu. Są one używane głównie do uzupełniania, a częściowo także zastępowania, pługa i innych narzędzi uprawowych. Glebogryzarki są szczególnie przydatne do rozdrabniania zadawnionych skib, twardych brył oraz niszczenia darni po koniczynie, lucernie i na łąkach torfowych. Glebogryzarki stosuje się także do szybkiego przygotowania ścierniska pod zasiew poplonów, rozdrobnienia i płytkiego przykrycia obornika lub wapna, niszczenia chwastów w międzyrzędziach itp.W ogrodnictwie mają również dosyć szerokie zastosowanie do prac pielęgnacyjnych i upraw międzyrzędowych.

Praca glebogryzarki jest bardziej efektywna na glebach ciężkich i zwięzłych, które przy rozdrabnianiu są jednocześnie silnie przewietrzone.

 

 

-Glebogryzarka Akpil

-Glebogryzarka zawieszana U - 530

-Glebogryzarka zawieszana U - 531

-Glebogryzarka zawieszana U - 531/1