Brony (więcej>>)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Głównym zastosowaniem bron jest doprawienie gleby po orce, niszczenie chwastów po podorywkach, bronowanie ozimin i roślin jarych po wschodach. Brony mogą być stosowane samodzielnie lub w agregatach. Bronowanie może być prowadzone na wszystkich typach gleb, przy wilgotności umożliwiającej prawidłową uprawę.

 

 

 

-Brona talerzowa 2-walcowa typ 'V'

-Brona talerzowa 4-walcowa typ 'V'

-Brona talerzowa 4-walcowa typ 'X'

-Brona talerzowa wzmocniona typ 'V'

-Brona talerzowa ciągniona typ 'X

-Brona talerzowa połzawieszana typ 'X'

-Brona łopatkowa - LAR

-Brona zębowa zawieszana ciężka U348

-Brona wirnikowa U - 771