Agregaty uprawowe

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opory poszczególnych narzędzi uprawowych nie stwarzają zwykle możliwości pełnego obciążenia ciągników stosowanych w rolnictwie.

Narzędzia te mogą więc być zestawiane w agregaty tj. zestawione z kilku jednakowych narzędzi pracujących obok siebie albo też z kilku różnych narzędzi, których praca zgodnie z zaleceniami agrotechniki powinna następować bezpośrednio po sobie.

Agregaty zestawione z kilku jednakowych narzędzi mają na celu jedynie lepsze wykorzystanie siły uciągu ciągnika oraz zwiększenie wydajności pracy.

Obecnie w pewnym zakresie ten sam wynik można uzyskać przez zwiększenie prędkości roboczej agregatu. Agregaty zestawione z kilku różnych narzędzi mają na celu przygotowanie roli do siewu. Wykonanie tych zabiegów oddzielnymi narzędziami wymaga wielokrotnego przejeżdżania ciągnikiem po tym samym polu, co powoduje nadmierne ugniatanie roli. Zabiegi te mogą być wykonane dobrze i w krótkich terminach oraz przy minimalnych nakładach pracy.

Dobre doprawienie roli wymaga zastosowania kilku narzędzi. Czesto zestawia sie dwa lub kilka narzędzi w jeden agregat.
Agregatem maszynowym nazywa się zestaw ciągnika (lub silnika) z maszyną roboczą.

Ciągnik pracujący z jedną maszyną roboczą jest przykładem agregatu prostego. Natomiast ciągnik pracujący z kilkoma narzędziami lub maszynami roboczymi, wykonującymi różne zadania agrotechniczne, stanowi agregat zlożony.

Agregatowanie narzędzi pozwala uniknąć wielokrotnego przejeżdżania ciągnikiem po tym samym polu i zmniejszyć tym samym ugniatanie roli kołami ciągnika. Zapewnia również lepsze wykorzystanie mocy ciągnika, terminowe wykonanie zabiegów uprawowych oraz zmniejszenie kosztów uprawy.

Najczęściej agregatuje się pługi ciągnikowe z wałami, włókami i bronami zebowymi. Sposoby sprzęgania narzędzi mogą być różne, zależnie od rodzaju agregatowanych narzędzi i maszyn rolniczych.

Produkowane sa także gotowe zestawy uprawowe, skladające sie z narzędzi doprawiających W skład tych zestawów wchodzą brony zębowe, wały strunowe i kultywatory W zależności od potrzeby można zastosować równocześnie bronę zębową z wałem strunowym lub kultywator z wałem strunowym albo z broną zębową.

 

 

 

-Agregat uprawowo - przedsiewny U - 654

-Agregaty uprawowe do upraw uzupełniających U651/6, U651/7, U651/8

-Agregaty uprawowo-siewne zawieszane i półzawieszane U643/2, U644/2

-Agregaty do upraw przedsiewnych Lech

-Agregaty do upraw przedsiewnych Wicher 2000