62,713,915 Unikalnych wizyt
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Facebook
Nawigacja
Start
Mapa serwisu
Kana? ZSAiO na YouTube
Dom Wczasów Dzieci?cych
HOTELIK
Bursa nr 2 w ?ywcu
Rekrutacja
Regulamin rekrutacji
Kierunki kszta?cenia
Dla Kandydatów
Warsztaty Mechanizacji
Mapa dojazdu
Szko?a
Statut Szko?y
Historia i Patron Szko?y
Dokumenty
Regulaminy Szkolne
Samorz?d Uczniowski
Organizacja roku szkolnego
Przetargi
PROJEKTY
Nauczyciele
Dy?ury Nauczycieli
Rady Pedagogiczne
Grono Pedagogiczne
Pedagog Szkolny
Publikacje nauczycieli
Awans Zawodowy
G?os Nauczycielski
Rodzice
Informacje
Rada Rodziców
Dy?ury Nauczycieli
Zebrania z Rodzicami
Dla uczniów
Praktyki Zawodowe
Dydaktyka
J?zyk polski
Historia i WOS
Zadania Egzaminacyjne
Serwis Szkolnictwo
Platforma Edukacyjna
Podstawy Techniki
Budowa Pojazdów
Budowa Maszyn
Maszyny i ci?gniki
Rysunek Techniczny
Testy online z Informatyki
Egzamin Zawodowy-TESTY
Przedmioty-Testy
Kalendarz roku szkolnego
WSO
Katalog stron WWW
Wspó?praca
Kontakt
Wykaz Podr?czników
Kierunki kszta?cenia
LO - Klasa mundurowa
LO - Klasa integracyjna mundurowa
Technikum Hod. Koni
Technikum Hotelarstwa
Technikum ?yw. i Us?ug G.
Technikum Obs?. Turyst.
Zasadnicza SZ - Kucharz
Zasadnicza SZ - MOPiMR
Olimpiady i konkursy
Strzelectwo
Sprawni jak ?o?nierze
Olimpiady i konkursy
Obiekty sportowe
Galerie
Galeria FOTO
VIDEOTEKA
Przegl?darka FOTO
Panoramy wirtualne
Ró?ne
Ciekawe linki
Poczta e-mail
Event Calendar
Mapa - ?ywiec
Bramka E-mail
Bramka SMS
Archiwalne news
EduBlog
File Uploaded
CKEditor
Test Generator
Zast?pstwa
Mechanik-Operator
Wykaz podr?czników rok szk. 2016/17
zsaioWykaz podr?czników dla klas pierwszych.POBIERZ
SZKOLNE PROCEDURY
zsaioSZKOLNE PROCEDURY POST?POWANIA W TRUDNYCH SYTUACJACH


I. Procedura w przypadku podejrzenia, ?e ucze? posiada przy sobie skradzion? rzecz
II. Procedura w przypadku podejrzenia, ?e ucze? pali? papierosy na terenie szko?y
III. Procedura w przypadku podejrzenia, ?e ucze? znajduje si? pod wp?ywem ?rodków psychoaktywnych b?d? alkoholu
IV. Procedura w przypadku, gdy ucze? zachowuje si? agresywnie w stosunku do rówie?ników
V. Procedura w przypadku, gdy ucze? narusza godno?? nauczyciela lub innego pracownika szko?y
VI. Procedura w przypadku, gdy ucze? zak?óca tok lekcji

Zapraszamy GIMNAZJALISTÓW
VIII Gie?da Szkó? Ponadgimnazjalnych w Szczyrku
zsaio11.03.2016r. - Jako jedyna szko?a z Powiatu ?ywieckiego brali?my udzia? w gie?dzie, gdzie przedstawili?my propozycje naszej placówki. Wielki podziw wzbudzi? pokaz klasy wojskowej.
Opiekunowie: A.Paciecha, R.Adamska, J.Kluz

VIII Gie?da Szkó? Ponadgimnazjalnych w Szczyrku11.03.2016r. - Jako jedyna szko?a z Powiatu ?ywieckiego brali?my udzia? w gie?dzie, gdzie przedstawili?my propozycje naszej placówki. Wielki podziw wzbudzi? pokaz klasy wojskowej.Opiekunowie: A.Paciecha, R.Adamska, J.Kluz

Opublikowany przez ZSAiO w ?ywcu na 15 marca 2016
Dy?ury Nauczycieli
zsaioWykaz dy?urów nauczycieli w Zespole Szkó? Agrotechnicznych i Ogólnokszta?c?cych w ?ywcu w roku szkolnym 2015/2016Dom Wczasów Dzieci?cych
zsaio

Zapraszamy do Domu Wczasów Dziecięcych w ZSAiO w Żywcu - Moszczanicy!Dom Wczasów Dziecięcych powstał w wydzielonej częś...

Posted by ZSAiO w ?ywcu on 29 wrze?nia 2015
Profilaktyka szkolna
PolicjaProfilaktyka szkolna
W dn. 04.02.2016 odby?o si? spotkanie uczniów kl.1 ZSZ – MOPiMR z przedstawicielami KPP w ?ywcu: asp.szt. Barbar? Lorek i st.asp. Miros?aw? Gruszk?.
Temat pogadanki: zasady odpowiedzialno?ci nieletnich za pope?nione czyny karalne oraz omówienie przejawów demoralizacji.
Omówione zagadnienia:
1.Akty prawne w post?powaniu z m?odzie?? nieletni?.
2.Wspó?czesne zagro?enia m?odzie?y nieletniej; spo?ywanie alkoholu, narkomania, przemoc i agresja, kradzie?e itp.
3. Przyczyny i przejawy demoralizacji.
BIP
Dziennik UONET
Zast?pstwa
Plan Lekcji
Wykaz Podr?czników
Kiermasz podr?czników u?ywanych b?dzie organizowany we wrze?niu.
Platforma Moodle
Dydaktyka
Informacje dla kandydatów
Kana? ZSAiO na YouTube
Kwalifikacje
BTiPR