olekludwik@tlen.pl

Przeczytaj | Ogłoszenia | Z ostatniej chwili
Kodeks on-line | Podręczniki | Akty prawne
Aktualna procedura | Projekt ustawy
Ostrzegawcze | Zakazu | Nakazu | Informacyjne | Kierunku i miejscowości | Uzupełniające | Poziome | Sygnały świetlne
Znaki | Skrzyżowania | Pierwsza pomoc | Obsługa pojazdu | Test Narodowy
Nauka Jazdy

SCHEMAT PLACU

Plac manewrowy

- utwardzony plac manewrowy wyłączony z ruchu pojazdów innych niż przeznaczone do nauki jazdy, umożliwiający wykonanie każdego z zadań przewidzianych do wykonania na placu manewrowym na egzaminie państwowym (z wyjątkiem ruszania na wzniesieniu), o powierzchni: 

 • co najmniej 120 m2 - przy szkoleniu w zakresie prawa jazdy kategorii A, A1, B, B1 (a jeśli z placu manewrowego korzysta w trakcie szkolenia jednocześnie więcej niż jeden pojazd, to tę powierzchnię zwiększa się o co najmniej 50 m2 , dla każdego dodatkowego pojazdu), 
 • co najmniej 180 m2 (a jeśli z placu manewrowego korzysta w trakcie szkolenia jednocześnie więcej niż jeden pojazd, to tę powierzchnię zwiększa się o co najmniej 100 m2 , dla każdego dodatkowego pojazdu) - przy szkoleniu w zakresie prawa jazdy kategorii C, C1, D, D1, B+E, C+E, C1+E, D+E, D1+E lub T - wyposażony w pachołki i tyczki o łącznej wysokości co najmniej 2 m , 

Plac manewrowy przeznaczony do sprawdzania umiejętności wykonywania poszczególnych zadań egzaminacyjnych powinien: 

 • być zlokalizowany możliwie blisko ośrodka egzaminowania; 
 • być na stałe wyłączony z ruchu dla pojazdów innych niż przeznaczone do egzaminowania i pojazdów wykorzystywanych przez ośrodek egzaminowania do prowadzenia szkolenia w zakresie ustawy o transporcie drogowym; 
 • być odgrodzony od pozostałej części ośrodka egzaminowania; 
 • posiadać nawierzchnię asfaltową, betonową lub kostkową, na której wyznaczone są stanowiska umożliwiające realizację zadań egzaminacyjnych. 

Szczegółowe wymagania w stosunku do stanowisk na placu manewrowym określa instrukcja przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy określona w załączniku nr 5 do rozporządzenia. 

Podczas przeprowadzania części praktycznej egzaminu państwowego na placu manewrowym mogą przebywać wyłącznie osoby zdające egzamin i egzaminatorzy przeprowadzający egzamin.   Oprócz tych osób na placu manewrowym mogą przebywać: 

 • instruktor prowadzący - instruktor przebywa na zewnątrz pojazdu, 
 • kandydaci na egzaminatorów wraz z wykładowcą, odbywający praktyki w ramach szkolenia lub praktyki asystenckie, 
 • osoby sprawujące nadzór nad egzaminowaniem kandydatów na kierowców i kierowców w imieniu właściwego organu prowadzącego nadzór, 
 • tłumacz przysięgły, którego udział zapewnia sobie osoba egzaminowana, jeśli nie włada językiem polskim w stopniu umożliwiającym przeprowadzenie egzaminu, 
 • tłumacz języka migowego, którego udział na egzaminie zapewnia sobie osoba głuchoniema, 
 • egzaminator nadzorującego, 
 • dyrektor ośrodka egzaminowania i osoby upoważnione przez niego pod warunkiem, że ich obecność nie zakłóca i nie utrudnia przebiegu egzaminu. 

Schemat placu i wymiary stanowisk

Plac manewrowy - powinien być wyposażony w stanowiska o wymiarach określonych w tabeli - odpowiednio do kategorii prawa jazdy.
Stanowiska wymienione w tabeli :

 • powinny być wyznaczone białymi lub żółtymi liniami o szerokości od 0,1 m do 0,15 m oraz uzupełnione na krawędziach pachołkami drogowymi z tyczkami lub tyczkami o wysokości co najmniej:

  - 0,5 m dla pachołków,

  - 1,0 m dla tyczek stosowanych na stanowiskach odnoszących się do kategorii A, A1, B lub B1 prawa jazdy oraz 2,0 m dla tyczek stosowanych na stanowiskach odnoszących się do pozostałych uprawnień do kierowania pojazdami,

 • mogą posiadać wewnętrzną linię ograniczającą pas jako linię przerywaną,
 • w poz. 4 i 5 - powinny mieć umieszczone na krawędzi jezdni krawężniki

tabela10

 

 

1. Jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu

Wymiary placu manewrowego:

Kategorie

a

b

c

d

e

f

r

R

B i B1

30,5m

3m

27,5m

6m

9,0m

5m

6m

6m

B + E

32m

4m

25m

16,5m

23,5m

-

15m

12m

                 

Kryteria:

 • płynna jazda pasem ruchu do przodu i tyłu - w trakcie jazdy do tyłu obserwacja toru jazdy pojazdu zgodnie z techniką kierowania przez tylną szybę pojazdu i lusterka
 • dla kat B+E - płynna jazda do przodu pasem ruchu, - cofanie po prostej i łuku, z możliwościa zatrzymania się i ponawiania jazdy do przodu, w czasie nie dłuższym niż 5 minut.
 • nieprzejeżdżanie przez linie, i nienajeżdżanie na krawężniki, pachołki i tyczki ograniczające pas (nie dotyczy linii wewnętrznych ograniczających i wyznaczających pole zatrzymania pojazdu),
 • zatrzymanie pojazdu przed końcem i początkiem pasa w wyznaczonym polu zatrzymania pojazdu2. Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu

Kategorie

a

szerokość pasa

kąt nachylenia

B i B1

co najmniej półtora długości
pojazdu egzaminacyjnego

3m

2,5

B+E

co najmniej długość zespołu
pojazdów egzaminacyjnych

3,5

5,5

       

 

Kryteria:

 • przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż 0,2 m, a silnik nie powinien zgasnąć
 • osoba egzaminowana w trakcie wykonywania tego manewru po zatrzymaniu pojazdu na wzniesieniu zaciąga hamulec awaryjny, a następnie rusza do przodu zwalniając go.

 


 

^ do góry

© 2004 mgr inż. Ludwik Olek