olekludwik@tlen.pl

Przeczytaj | Turniej OMTM | Z ostatniej chwili
Kodeks on-line | Podręczniki | Akty prawne
Aktualna procedura | WORD B-B
Znaki i Sygnały | Ostrzegawcze | Zakazu | Nakazu | Informacyjne | Poziome | Sygnały drogowe
Testy On-Line | Znaki | Skrzyżowania | Pierwsza pomoc | Obsługa pojazdu | Technika kierowania | Pierwszeństwo przejazdu | Testy 2014 PWPW
Nauka Jazdy

PIERWSZA POMOC

 

...Testy on-line z zakresu pierwszej pomocy ... ...Pierwsza pomoc -TESTY 2014 pdf ...

Ciekawe linki:

...http://www.ratownictwo.win.pl/

...http://www.ratmed.pl/enauka/

...http://www.autocentrum.pl/prawo-jazdy/

OCENA STANU POSZKODOWANEGO
WYDOBYCIE POSZKODOWANEGO Z SAMOCHODU

SZTUCZNE ODDYCHANIE I MASAŻ SERCA

UKŁADANIE W POZYCJI BEZPIECZNEJ

OPATRYWANIE RAN

REANIMACJA DZIECKA

APTECZKA

UWAGA !

Z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o zmianie ustawy prawo o ruchu drogowym z dotychczasowej bazy pytań egzaminacyjnych usuwa się pytania od Z 431 do Z 460. Na ich miejsce wprowadza się do stosowania następujące pytania:

 

Z 488 Pozycja boczna ustalona jest dla pacjenta bezpieczna, ponieważ:

a) jest stabilna Tak

b) zabezpiecza przed zachłyśnięciem Tak

c) zapewnia drożność dróg oddechowych Tak

Z 489 U dzieci prowadzenie masażu serca i sztucznego oddychania rozpoczynamy od:

a) 30 uciśnięć klatki piersiowej Nie

b) 2 oddechów ratowniczych Nie

c) 5 oddechów ratowniczych Tak

Z 490 W jaki sposób zabezpieczysz miejsce wypadku samochodowego?

a) ustawię trójkąty ostrzegawcze Tak

b) bezpiecznie zaparkuje własny samochód Tak

c) wyłączę stacyjkę samochodu, który miał wypadek Tak

Z 491 W jaki sposób sprawdzisz przytomność u poszkodowanego (dorosłego)?

a) chwycę poszkodowanego za barki i lekko potrząsając zapytam np. Co się stało? Tak

b) poklepię go po twarzy Nie

c) poleję wodą Nie

Z 492 Na skutek nagłego zatrzymania krążenia dochodzi do nieodwracalnych zmian w centralnym układzie nerwowym po:

a) 10 min Nie

b) 3 min Nie

c) 4,5 min Tak

Z 493 W przypadku uczestniczenia w wypadku drogowym, w którym są poszkodowani, kierujący pojazdem powinien:

a) udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej Tak

b) podjąć działania zapewniające bezpieczeństwo ruchu w miejscu wypadku Tak

c) niezwłocznie usunąć pojazd z miejsca wypadku Nie

Z 494 Prawidłową metodą postępowania w przypadku krwawienia z rany podudzia jest:

a) ucisk miejsca krwawienia Tak

b) uniesienie krwawiącej kończyny Tak

c) unieruchomienie krwawiącej kończyny Tak

Z 495 Bezpośrednio na ranę należy położyć :

a) watę Nie

b) ligninę Nie

c) jałową gazę Tak

Z 496 Co należy zrobić w przypadku wystąpienia u ofiary wypadku krwotoku z przedramienia?

a) założyć jałowy opatrunek na ranę Tak

b) ucisnąć miejsce krwawienia palcem lub dłonią podnosząc kończynę do góry Tak

c) przekrwawiające opatrunki zdejmujemy i zastępujemy nowymi, czystymi Nie

Z 497 Opatrunek uciskowy stosujemy przy:

a) wycieku krwistej wydzieliny z ucha Nie

b) krwotoku Tak

c) zmiażdżenia kończyny Nie

Z 498 Jak długo będziesz prowadził masaż serca i sztuczne oddychanie?

a) do momentu przyjazdy karetki pogotowia, jeżeli ofiara wypadku nie zaczęła oddychać i nie wróciło u niej, krążenie Tak

b) przez 5 minut Nie

c) gdy stwierdzę, że ofiara wypadku zaczęła oddychać i powróciło u niej krążenie Tak

Z 499 Pierwsza pomoc przy oparzeniu skóry polega na:

a) schłodzeniu miejsca oparzenia zimną wodą Tak

b) przemyciu rany spirytusem Nie

c) posmarowaniu rany tłustym kremem Nie

Z 500 W jaki sposób sprawdzisz, czy poszkodowany oddycha?

a) pochylając głowę nad twarzą poszkodowanego, usłyszę ruch wdychanego i wydychanego powietrza Tak

b) wyczuję na swoim policzku ruch powietrza wydychanego Tak

c) zaobserwuję ruchy klatki piersiowej Tak

Z 501 U dziecka w wieku przedszkolnym masaż serca prowadzi się:

a) na środku klatki piersiowej - jednym palcem Nie

b) na środku klatki piersiowej - dwoma palcami Nie

c) na środku klatki piersiowej - jedną ręką Tak

Z 502 Stosunek uciśnięć mostka do ilości sztucznych oddechów u poszkodowanych wynosi:

a) 30:2 Tak

b) 2:30 Nie

c) 1:5 Nie

Z 503 Masaż serca u niemowlęcia prowadzi się:

a) jedną ręką Nie

b) dwoma palcami Tak

c) dwoma rękoma Nie

Z 504 Na miejscu wypadku samochodowego znajdujesz odcięty lub urwany palec jednej z ofiar wypadku. W jaki sposób zabezpieczysz tę część ciała?

a) palec umieszczę w sterylnej gazie, suchym worku foliowym, a ten w wodzie z lodem Tak

b) zamrożę Nie

c) pozostawię bez zabezpieczenia na miejscu wypadku Nie

Z 505 W jaki sposób rozpoznasz złamanie żeber u przytomnej ofiary wypadku?

a) ofiara skarży się na ból, który nasila się przy głębszym wdechu lub przy poruszaniu się Tak

b) może towarzyszyć zsinienie skóry tuż nad złamanym żebrem Tak

c) ofiara wyraźnie kuleje na prawą nogę Nie

Z 506 Obowiązek udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadku ma:

a) każdy, gdyż nawet w przypadku obecności zagrożeń można wykonać część działań ratunkowych Tak

b) wyłącznie sprawca wypadku, gdyż za ewentualne popełnione błędy zawsze grozi odpowiedzialność karna Nie

c) wyłącznie lekarz pogotowia, gdyż udzielać pomocy mogą jedynie osoby z wykształceniem medycznym Nie

Z 507 Jeżeli ofiara wypadku, po odzyskaniu przytomności, chce iść do domu, to należy:

a) namawiać ją do pozostania, bacznie obserwować i wezwać pomoc medyczną Tak

b) podać jej coś do picia i środki przeciwbólowe Nie

c) pozwolić jej odejść do domu, zalecając wizytę u lekarza Nie

Z 508 Przy podejrzeniu złamania kończyny należy unieruchomić:

a) wyłącznie najbliższy złamaniu staw Nie

b) jedynie samo miejsce złamania Nie

c) miejsce złamania i najbliższe stawy Tak

Z 509 W przypadku podejrzenia urazu kręgosłupa szyjnego należy:

a) odgiąć głowę ku tyłowi, by usprawnić oddychanie Nie

b) przenieść ofiarę wypadku w bezpieczne miejsce i wygodnie ułożyć Nie

c) rozpocząć czynności reanimacyjne, jeżeli ofiara wypadku nie ma wyczuwalnego tętna i nie oddycha Tak

Z 510 Pierwsza pomoc w przypadku zapalenia się odzieży na ofierze wypadku to:

a) gaszenie płonącej odzieży Tak

b) w przypadku wystąpienia oparzenia, polewanie miejsca oparzenia zimną wodą Tak

c) w przypadku wystąpienia oparzenia, unikanie ochłodzenia oparzonej skóry Nie

 

TEST - Pierwsza Pomoc Przedmedyczna

1 Proporcja sztucznego oddychania i masażu serca prowadzona u dorosłej osoby wynosi:
- 10 wdechów / 5 ucisków
- 30 wdechów / 2 uciski
- 5 wdechów / 20 ucisków
- 2 wdechy / 30 ucisków
- 1 wdech / 5 ucisków

2 Ktoś leży na chodniku. Jesteś sam/a, pogotowie ratunkowe należy wezwać:
- gdy tylko zobaczysz z daleka leżącą osobę
- gdy stwierdzisz, że osoba jest nieprzytomna
- gdy stwierdzisz, że jej stan wymaga pomocy lekarskiej (osoba przytomna)
- po stwierdzeniu braku oddechu oraz rozpoczęciu resuscytacji krążeniowo-oddechowej
3 Jesteś świadkiem, jak osoba z astmą dostaje ataku. Co robisz?
- poluźniasz jej ubranie
- kładziesz osobę płasko na podłodze
- usadzasz ją w pozycji najswobodniejszego oddychania
- zapewniasz dostęp świeżego powietrza
- pomagasz ew. zażyć inhatalor, który osoba ma przy sobie właśnie na wypadek ataku.
4 Wypadek amputacji urazowej palca. Po opatrzeniu kikuta, amputowany palec najlepiej:
- zostawić na miejscu zdarzenia
- owinąć w papier i schować do suchego i ciepłego pojemnika
- postarać się przymocować ponownie na miejsce amputacji
- wsadzić do foliowego worka, a następnie do drugiego worka wypełnionego wodą z lodem
- wsadzić do foliowego worka i przysypać dużą ilością lodu
5 Jak trzeba pomóc osobie poparzonej płomieniem?
- schładzać chłodną wodą polewając delikatnie miejsce oparzenia
- schładzać lodowatą wodą miejsce oparzenia, by jak najszybciej obniżyć temperaturę
- po schłodzeniu założyć delikatnie jałowy opatrunek
- mocno ucisnąć bandażem elastycznym
- w czasie długiego oczekiwania na lekarza, można podać trochę wody do picia
6 Wzywając Pogotowie Ratunkowe należy podać:
- miejsce wypadku (dokładny opis)
- co się stało i ilu jest poszkodowanych
- stan poszkodowanych
- ilu jest świadków zdarzenia
- czy miejsce wypadku stanowi zagrożenie (np.chemiczne)
7 Resuscytacja dziecka ma schemat:
- 1 wdech / 10 ucisków
- 2 wdechy / 15 ucisków
- 15 wdechów / 5 ucisków
- 3 wdechy / 5 ucisków
- 2 wdechy / 30 ucisków
8 Głównym zadaniem resuscytacji krążeniowej jest:
- tłoczenie natlenowanej krwi do mózgu i podstawowych narządów
- przywrócenie prawidłowego rytmu skurczów serca
- wznowienie pracy płuc poprzez uciskanie klatki piersiowej
- wysyłanie rytmicznych bodźców bólowych w celu przywrócenia świadomości
9 Manewru Haimlicha nie stosuje się u:
- lekko otyłych
- małych dzieci
- kobiet w ciąży
- nieprzytomnych
- przytomnych, ale leżących
10 Na ulicy leży nieprzytomna kobieta. By sprawdzić, czy oddycha:
- zbliżasz ucho do jej ust, by poczuć i usłyszeć wydychane powietrze
- kładziesz dłoń na wysokości pępka i obserwujesz, czy się porusza
- kładziesz dłoń na klatce piersiowej i obserwujesz, czy się porusza
- przykładasz do jej ust lusterko i obserwujesz, czy paruje
- zbliżasz policzek do jej ust i wyczuwasz oddech przez minimum 1 minutę
11 Tempo wdechów i uciśnięć w czasie resuscytacji dorosłego powinno wynosić około:
- 50 wdechów / minutę, 1 ucisk / minutę
- 20 wdechów / minutę, 20 ucisków / minutę
- 1 wdech / minutę, 80 ucisków / minutę
- 20 wdechów / minutę, 100 ucisków / minutę
- 15 wdechów / minutę, 140 ucisków / minutę
12 Jako opatrunku nie można używać:
- jałowej gazy
- zwiniętej chusty trójkątnej
- bandaża
- waty lub ligniny
- włosistego materiału
13 Pozycja przeciwwstrząsowa (autoprzetoczeniowa) polega na:
- owinięciu rąk i nóg elastycznym bandażem
- uniesieniu nóg powyżej poziomu głowy
- ułożeniu w pozycji pół siedzącej
- ułożeniu na wznak z lekkim uniesieniem głowy
- ułożeniu na boku, w celu udrożnienia dróg oddechowych
14 Poszkodowany jest nieprzytomny, leży na brzuchu i ma chrapliwy oddech. Należy:
- udrożnić drogi oddechowe
- sprawdzić podstawowe funkcje życiowe
- przekręcić go na plecy, gdy oddycha i ma tętno
- zupełnie nie dotykać
- ułożyć w bocznej ustalonej, jeśli może wymiotować
15 Objawami zawału serca mogą być:
- paniczny lęk (przed śmiercią)
- zimne poty
- spłycony i przyspieszony oddech
- ból promieniujący do lewego barku i lewej ręki
- drętwienie kończyn
16 O wstrząśnięciu mózgu mogą świadczyć:
- nudności i wymioty
- zaburzenia równowagi
- utrata pamięci (bezpośrednio po urazie)
- utrata świadomości
17 Kiedy można zastosować opaskę uciskową?
- przy krwotokach żylnych
- przy amputacjach urazowych
- przy ranach kąsanych
- przy zmiażdżeniach kończyn
- podczas udzielania pomocy rannym w katastrofach masowych
18 Do wstrząsu może doprowadzić:
- ból
- krwotok
- reakcja alergiczna
- zawał mięśnia sercowego
- utrata płynów (silne wymioty lub/i biegunki)
19 Resuscytację krążeniowo-oddechową podejmujemy gdy:
- oddech jest przyspieszony i spłycony, a oznaki zachowanego krążenia widoczne
- brak oddechu
- osoba jest nieprzytomna
- poszkodowany nie oddycha od ponad 10 minut
20 Które objawy wskazują na oparzenie II-go stopnia?
- zwęglenie tkanki
- tylko niewielkie zaczerwienienie oparzonej skóry
- pęcherze
- blada i twarda skóra
21 W górach znaleziono bardzo wychłodzonego człowieka. Należy:
- okryć go kocami i rozcierać kończyny
- stosować gorące okłady na brzuch, pachy i pachwiny
- natychmiast umieścić go w wannie z gorącą wodą
- podawać ciepłe i słodkie napoje
- podać trunki alkoholowe lub papierosy w celu uspokojenia
22 Jesteś w barze, twoja koleżanka zadławiła się i straciła już przytomność
- stosujesz manewr Heimlicha
- rozpoczynasz resuscytację krążeniowo-oddechową
- sprawdzasz oddech, jeśli brak -wykonujesz do skutku próby wdechów
- unosisz jej nogi w celu zaopatrzenia mózgu w natlenowaną krew
- przekładasz ją przez kolano i uderzasz między łopatkami
23 W kościele zasłabła ciężarna kobieta. Należy:
- ułożyć ją w pozycji bocznej ustalonej
- unieść jej nogi
- ułożyć ją na lewym boku
- ułożyć ją na prawym boku
- ułożyć ją w pozycji na wznak, podkładając dużo materiału pod głowę
24 Jakimi zasadami należy się kierować przy urazach narządu ruchu?
- noga - jeśli pomoc jest blisko unieruchomić ułożeniowo w zastanej pozycji
- ręka - unieruchomić złamaną kość długą i dwa sąsiednie stawy
- kręgosłup - trzeba szybko przewieźć poszkodowanego w pozycji siedzącej do szpitala
- miednica - ułożyć na boku
25 Czy możesz użyć np. gaśnicy z autobusu by ugasić płonący pojazd?
- nie, gdyż kierowca autobusu nie pozwoli
- ni, gdyż to sprzeczne z prawem
- nie, gdyż nie można użyć czyjegoś sprzętu
- tak, gdyż działa się w priorytetowym celu
26 Co jest bezwzględnym priorytetem w działaniach ratowniczych?
- wezwanie pomocy
- tamowanie krwotoków
- własne bezpieczeństwo
- sprawdzenie przytomności
27 Co należy zrobić w przypadku rany kłutej klatki piersiowej?
- poszerzyć otwór w ciele by powietrze swobodnie ulatywało
- zakleić ranę folią pozostawiając jeden z rogów niezalepiony
- położyć rannego na boku i nakazać szybkie oddychanie
- sprawdzić palcem jak głęboka jest rana
28 Ofiara upadku z wysokości ma wyciek płynu z ucha. Należy:
- odchylić jej głowę do tyłu
- szczelnie zatkać ucho jałowym opatrunkiem
- pozwolić na swobodny wyciek płynów z ucha bądź nosa
- ułożyć rannego na boku, żeby płyny sobodnie wypływały
29 W przypadku silnego krwawienia z nosa
- pochylamy głowę do przodu opierając ją na dłoniach
- kładziemy zimne okłady na nos i szyję (w miejscu przebiegu dużych naczyń)
- odchylamy głowę do tyłu i zaciskamy skrzydełka nosa
- wzywamy pomoc jeśli krwotok trwa długo i nie słabnie
30 Możliwe zagrożenia podczas intubacji dotchawiczej, to:
- wzbudzenie wymiotów u pacjenta nie dość głęboko nieprzytomnego
- urazy jamy ustnej i krtani
- umieszczenie rurki w jednym z oskrzeli głównych
- umieszczenie rurki w przełyku
31 Asystolia, to:
- częstoskurcz komorowy z wąskimi zespołami QRS
- bezruch serca
- rozkojarzenie elektromechaniczne
- migotanie komór
32 Uderzenie przedsercowe można zastosować:
- gdy pacjent jest podłączony do monitora EKG
- gdy u pacjenta występuje migotanie komór serca
- w przeciągu kilkunastu sekund od wystąpienia NZK
- u każdego pacjenta, który straci przytomność
- w przypadku zadławienia (zamiast rękoczynu Heimlicha)
33 W skali GCS - zgięciowa odpowiedź ruchowa:
- oceniana jest na 1 punkt
- oceniana jest na 2 punkty
- oceniana jest na 3 punkty
- oceniana jest na 4 punkty
- oceniana jest na 5 punktów
34 Objawami złamania podstawy czaszki mogą być:
- utrata przytomności
- krwiak okularowy (oczodołowy)
- obecność krwi w ciele szklistym oka
- wyciek płynu mózgowo-rdzeniowego z ucha lub nosa
- objaw Battle'a (zasinienie nad wyrostkiem sutkowatym)
35 Według
- 27% powierzchni ciała
- 18% powierzchni ciała
- 9% powierzchni ciała
- 36% powierzchni ciała
- 49% powierzchni ciała
36 W segregacji
- poszkodowanego bez oznak życia
- poszkodowanego ze skręceniem stawu skokowego
- poszkodowanego ze złamaniem zamkniętym przedramienia
- poszkodowanego z odmą prężną
- poszkodowanego z amputacją urazową kończyny dolnej
37 Klinicznymi objawami uszkodzenia nerki mogą być:
- krwiomocz
- zmiana zarysu okolicy lędźwiowej
- wykryty palpacyjnie guz w okolicy lędźwiowej
- wrażliwość uciskowa okolic lędźwi
- widoczne obrażenia okolic lędźwi (zasinienia, rany głębokie)
38 Jakie mogą wystąpić powikłania iniekcji dożylnych?
- przekłucie żyły
- krwiak
- iniekcja pozanaczyniowa
- (zakrzepowe) zapalenie żył
- omyłkowa iniekcja dotętnicza
39 Drgawki toniczne , to:
- szybko występujące jeden po drugim skurcze mięśniowe
- długotrwające naprężenia mięśni
- tetraplegia
- paraplegia
40 Przyczyną NZK może być:
- zator tętnicy płucnej
- kardiomiopatia
- tamponada osierdzia
- uraz czaszkowo-mózgowy
- schorzenia nerwowo-mięśniowe np. miastenia
41 Typowe naczynia służące do zakładania tzw.
- żyła odłokciowa
- żyła szyjna wewnętrzna
- żyła podobojczykowa
- żyła główna dolna
- pień ramienno-głowowy
42 Krew przepływa:
- z żyły głównej dolnej do prawego przedsionka
- z aorty do zatoki wieńcowej
- z komory prawej do tętnic wieńcowych
- z przedsionka prawego do pnia płucnego
- z żył płucnych do lewego przedsionka
43 Do całkowitego porażenia przepony (niezbędnej do oddychania) dochodzi:
- przy uszkodzeniu rdzenia kręgowego na wysokości C7
- przy uszkodzeniu rdzenia kręgowego na wysokości L1
- przy uszkodzeniu rdzenia kręgowego poniżej Th12
- przy uszkodzeniu rdzenia kręgowego powyżej C4
44 Adrenalina jest stosowana przy:
- NZK
- wstrząsie anafilaktycznym
- wstrząsie kardiogennym
- hiperglikemii

TEST - I Pomoc przedmedyczna.

PYTANIE NUMER: 1
W razie uczestniczenia w wypadku drogowym, w którym są ofiary, kierujący pojazdem powinien:
A- podjąć działania zapewniające bezpieczeństwo ruchu w miejscu wypadku
B- udzielić niezbędnej pomocy ofiarom wypadku
C- niezwłocznie usunąć pojazd z miejsca wypadku

PYTANIE NUMER: 2
Przy tamowaniu krwotoków stosuje się:
A- opatrunek uciskowy na ranę
B- ucisk poniżej miejsca krwawienia
C- uniesienie do góry zranionej kończyny

PYTANIE NUMER: 3
W czasie udzielania pierwszej pomocy tętno sprawdza się:
A- po obu stronach szyi, używając kciuka i pozostałych palców
B- po jednej stronie szyi, trzema środkowymi palcami
C- kciukiem na przegubie ręki

PYTANIE NUMER: 4
Telefon alarmowy policji to:
A- 979
B- 989
C- 997

PYTANIE NUMER: 5
W razie uczestniczenia w wypadku drogowym, kierujący pojazdem powinien podać swoje dane:
A- na żądanie pieszego uczestniczącego w wypadku
B- na żądanie pasażera innego pojazdu uczestniczącego w wypadku
C- wszystkim osobom, które były w pobliżu wypadku

PYTANIE NUMER: 6
Alarmowy telefon pogotowia to:
A- 999
B- 919
C- 969

PYTANIE NUMER: 7
Jeżeli ofiara wypadku ma złamaną nogę, jest przytomna i wezwano już pogotowie ratunkowe, to należy:
A- jak najszybciej unieruchomić złamaną kończynę używając dostępnych
przedmiotów (np. gałęzi, deski itp.)
B- zakazać poruszania się i uspokajać ją
C- chronić złamaną kończynę przed przemieszczeniem i dalszymi urazami

PYTANIE NUMER: 8
Masaż serca należy wykonywać przez uciskanie:
A- 1/3 dolnej części mostka
B- lewej połowy klatki piersiowej
C- górnej części mostka

PYTANIE NUMER: 9
Jeżeli ofiara wypadku jest nieprzytomna, oddycha i ma tętno na tętnicy szyjnej, ale zaczyna wymiotować, to należy:
A- przygiąć jej głowę do klatki piersiowej
B- ułożyć ją na wznak i głowę odchylić do tyłu
C- ułożyć ją na boku w pozycji bezpiecznej

PYTANIE NUMER: 10
Jeżeli u ofiary wypadku występują objawy wstrząsu, takie jak, niepokój, dreszcze, bladość skóry, to należy:
A- okryć ofiarę wypadku kocem lub ciepłą odzieżą
B- podać jej rozgrzewający płyn
C- ułożyć ją w bezpiecznym miejscu i unieść kończyny dolne

PYTANIE NUMER: 11
Pierwsza pomoc w przypadkach oparzeń to:
A- gaszenie płonącej odzieży
B- polewanie miejsca oparzenia zimną wodą
C- unikanie ochłodzenia oparzonej skóry

PYTANIE NUMER: 12
Najskuteczniejszą i najprostszą metodą udrożnienia dróg oddechowych jest:
A- przyłożenie chustki do ust
B- przygięcie głowy do mostka
C- usunięcie ciał obcych z jamy ustnej i odgięcie głowy do tyłu

PYTANIE NUMER: 13
Jeżeli konieczne jest unieruchomienie złamanej kończyny, to należy unieruchomić:
A- wyłącznie najbliższy złamaniu staw
B- jedynie samo miejsce złamania
C- miejsce złamania i najbliższe stawy

PYTANIE NUMER: 14
Przed przyjazdem karetki pogotowia osobie rannej można podać coś do picia:
A- tak
B- tylko ciepłe napoje
C- nie

PYTANIE NUMER: 15
W razie uczestniczenia w wypadku drogowym, w którym nie ma ofiar, kierujący pojazdem powinien:
A- nie ruszać pojazdu do czasu przyjazdu Policji,
B- pozostać na miejscu wypadku do czasu przyjazdu Policji,
C- zatrzymać pojazd, nie powodując zagrożenia bezpieczeństwa ruchu.

PYTANIE NUMER: 16
Uraz kręgosłupa należy podejrzewać:
A- u ofiar wypadków, które skarżą się na ból szyi i głowy,
B- u kierowców i pasażerów po zderzeniu pojazdów,
C- u wszystkich nieprzytomnych ofiar wypadków.

PYTANIE NUMER: 17
Wstrząs rozpoznajemy, gdy występują:
A- bladość, niepokój, uczucie zimna,
B- szybkie, słabo wyczuwalne tętno,
C- wolny, lub przyspieszony oddech.

PYTANIE NUMER: 18
Opaskę uciskową należy stosować:
A- w każdy przypadku krwawiącej rany,
B- w przypadku obcięcia kończyny,
C- w przypadku zmiażdżenia kończyny.

PYTANIE NUMER: 19
Najwłaściwszym ułożeniem przytomnej ofiary wypadku z podejrzeniem urazu kręgosłupa piersiowego jest:
A- ułożenie na brzuchu,
B- ułożenie płasko na wznak, na twardym podłożu,
C- ułożenie na boku.

PYTANIE NUMER: 20
Alarmowy telefon pogotowia to:
A- 999
B- 919
C- 969

PYTANIE NUMER: 21
Do opatrzenia krwawiących ran należy zastosować:
A- wyłącznie jałową gazę,
B- opatrunek uciskowy z gazy lub płótna oraz bandaża,
C- jodynę i gencjanę.

PYTANIE NUMER: 22
Jeżeli ofiara wypadku ma tętno, lecz nie oddycha, to należy:
A- udrożnić drogi oddechowe, a gdy to nie da efektu rozpocząć sztuczne oddychanie,
B- natychmiast rozpocząć masaż serca i sztuczne oddychanie,
C- nie dotykać ofiary, wezwać pomoc.

PYTANIE NUMER: 23
W przypadku podejrzenia urazu kręgosłupa szyjnego należy:
A- odgiąć głowę ku tyłowi, by usprawnić oddychanie,
B- przenieść ofiarę wypadku w bezpieczne miejsce i wygodnie ułożyć,
C- rozpocząć czynności reanimacyjne, jeżeli ofiara wypadku nie ma wyczuwalnego
tętna i nie oddycha.
PYTANIE NUMER: 24
Czy każdy ma obowiązek udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadku?
A- tak, gdyż nawet w przypadku obecności zagrożeń można wykonać część działań
ratunkowych,
B- nie, gdyż za ewentualnie popełnione błędy zawsze grozi odpowiedzialność karna,
C- nie, gdyż udzielać pomocy mogą jedynie osoby z wykształceniem medycznym.

PYTANIE NUMER: 25
Jeden ratownik prowadzi masaż serca i sztuczne oddychanie w rytmie:
A- 2 wdmuchnięcia powietrza, potem 15 uciśnięć mostka,
B- 3 wdmuchnięcia powietrza, potem 5 uciśnięć mostka,
C- 1 wdmuchnięcie powietrza, potem 20 uciśnięć mostka.

PYTANIE NUMER: 26
Pozycja bezpieczna powinna być zastosowana:
A- u nieprzytomnych ofiar wypadku, dławiących się wymiocinami lub krwią,
B- u wszystkich nieprzytomnych ofiar wypadku, z wyjątkiem osób z podejrzeniem urazu kręgosłupa,
C- u wszystkich przytomnych ofiar wypadku.

PYTANIE NUMER: 27
Jeżeli ofiara wypadku po kilku minutach odzyskała przytomność i chce iść do domu, to należy:
A- namawiać ją do pozostania, bacznie obserwować i wezwać pomoc medyczną,
B- podać jej coś do picia i środki przeciwbólowe,
C- pozwolić jej odejść do domu, zalecając wizytę u lekarza.

PYTANIE NUMER: 28
Telefon alarmowy policji to:
A- 979
B- 989
C- 997

 

^ do góry

© 2004 mgr inż. Ludwik Olek