olekludwik@tlen.pl

Przeczytaj | Turniej OMTM | Z ostatniej chwili
Kodeks on-line | Podręczniki | Akty prawne
Aktualna procedura | WORD B-B
Znaki i Sygnały | Ostrzegawcze | Zakazu | Nakazu | Informacyjne | Poziome | Sygnały drogowe
Testy On-Line | Znaki | Skrzyżowania | Pierwsza pomoc | Obsługa pojazdu | Technika kierowania | Pierwszeństwo przejazdu | Testy 2014 PWPW
Nauka Jazdy

OBSŁUGA POJAZDU

 

Uwaga! Otwórz odnośnik w nowej karcie!

... spróbuj rozwiązać "TEST - Budowa i obsługa silnika spalinowego"

... spróbuj rozwiązać "TEST - Układy silnika "

...spróbuj rozwiązać "TEST - Obsługa pojazdu i technika kierowania"

... spróbuj rozwiązać "TEST - Technika samochodowa cz.1 "

... spróbuj rozwiązać "TEST - Technika samochodowa cz.2"


1.TEST- obsługa pojazdu i technika kierowania

Opracował: mgr inż. Ludwik Olek

PYTANIE NUMER: 1
Ubytek oleju w silniku można uzupełnić:
A- dowolnym olejem
B- olejem tego samego gatunku i rodzaju
C- awaryjnie olejem roślinnym

PYTANIE NUMER: 2
Kierujący pojazdem powinien poruszać się z prędkością:
A- bezpieczną
B- nie utrudniającą jazdy innym pojazdom
C- dostosowaną do warunków drogowych

PYTANIE NUMER: 3
W trakcie eksploatacji pojazdu należy przestrzegać zaleceń podanych przez producenta w instrukcji obsługi pojazdu:
A- tylko w okresie gwarancji
B- tylko przy usuwaniu awarii pojazdu
C- w zakresie wymienianych mechanizmów lub materiałów eksploatacyjnych

PYTANIE NUMER: 4
Kierujący pojazdem podczas kontroli drogowej przeprowadzonej przez policjanta:
A- powinien udostępnić pojazd celem sprawdzenia stanu technicznego
B- może żądać od niego okazania legitymacji
C- powinien okazać prawo jazdy

PYTANIE NUMER: 5
Przez cały rok świateł mijania podczas jazdy w dzień w warunkach normalnej przejrzystości powietrza ma obowiązek używać kierujący:
A- samochodem,
B- motorowerem
C- motocyklem

PYTANIE NUMER: 6
Zatrzymanie pojazdu w wyniku nadawanego przez sygnalizator sygnału czerwonego powinno nastąpić:
A- przed linią zatrzymania,
B- przed sygnalizatorem umieszczonym po prawej stronie jezdni - w razie braku linii zatrzymania,
C- przed jezdnią, nad którą sygnalizator został umieszczony - w razie braku linii zatrzymania.

PYTANIE NUMER: 7
W terenie zabudowanym prędkość jest ograniczona do:
A- 50 km/h
B- 60 km/h
C- 90 km/h

PYTANIE NUMER: 8
W samochodzie prawe lusterko jest:
A- przydatne
B- obowiązkowe
C- nie obowiązkowe

PYTANIE NUMER: 9
Znaki drogowe obowiązują:
A- tylko jadących samochodami
B- wszystkich uczestników ruchu
C- tylko jadących jezdnią

PYTANIE NUMER: 10
Pozostawiając pojazd na drodze należy:
A- zabezpieczyć go przed możliwością uruchomienia przez osobę niepowołaną
B- upewnić się, czy nie utrudnia ruchu innym pojazdom
C- poza obszarem zabudowanym umieścić go na poboczu, jeżeli to tylko możliwe

PYTANIE NUMER: 11
Kierować pojazdem należy w sposób uwzględniający:
A- rzeczywiste lub możliwe do przewidzenia zagrożenia na drodze
B- zasady kulturalnego zachowania się na drodze
C- niedoświadczenie innych uczestników ruchu, w szczególności takich, jak dzieci lub osoby niepełnosprawne

PYTANIE NUMER: 12
Kierujący pojazdem:
A- powinien jechać z prędkością nie utrudniającą jazdy innym kierującym
B- może jechać tuż za poprzedzającym pojazdem
C- nie może hamować w sposób powodujący zagrożenie bezpieczeństwa ruchu

PYTANIE NUMER: 13
Widząc Policjanta kierującego ruchem na skrzyżowaniu, kierujący jest zobowiązany do:
A- wskazań policjanta
B- sygnałów świetlnych na skrzyżowaniu
C- znaków drogowych

PYTANIE NUMER: 14
Telefon alarmowy policji to:
A- 979
B- 989
C- 997

PYTANIE NUMER: 15
Czy można poruszać się pojazdem bez sprawnych hamulców:
A- tak
B- nie
C- tak, ale tylko w dzień

PYTANIE NUMER: 16
Przed rozpoczęciem jazdy pojazdem należy sprawdzić:
A- działanie kierunkowskazów, jeśli pojazd jest w nie wyposażony
B- działanie światła mijania
C- płynność ruchu kierownicy

PYTANIE NUMER: 17
Przed rozpoczęciem wyprzedzania kierujący pojazdem powinien upewnić się, czy:
A- ma odpowiednią widoczność
B- ma dostateczne miejsce do wyprzedzania
C- nie utrudni ruchu innym pojazdom

PYTANIE NUMER: 18
Podczas wyprzedzania kierujący pojazdem powinien zachować odstęp:
A- bezpieczny - od wyprzedzanego samochodu ciężarowego,
B- co najmniej 1 m - od wyprzedzanej kolumny pieszych,
C- co najmniej 1 m - od wyprzedzanego pojazdu jednośladowego.

PYTANIE NUMER: 19
Nie można kierować pojazdem, który:
A- nie ma tablic rejestracyjnych
B- powoduje nadmierny hałas
C- powoduje nadmierną emisję spalin do środowiska

PYTANIE NUMER: 20
Szybkie przyspieszanie samochodem:
A- zmniejsza zużycie paliwa
B- zwiększa zużycie paliwa
C- nie ma wpływu na zużycie paliwa

PYTANIE NUMER: 21
Samochód musi posiadać lewe lusterko:
A- nie
B- tak
C- tylko do jazdy po zmierzchu

PYTANIE NUMER: 22
Zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejeździe kolejowym może stworzyć kierujący pojazdem, który:
A- wjeżdża na tory bez upewnienia się, czy nie zbliża się pociąg,
B- wyprzedza pojazdy bezpośrednio przed przejazdem,
C- wyprzedza pojazdy na przejeździe.

PYTANIE NUMER: 23
W razie uczestniczenia w wypadku drogowym, kierujący pojazdem powinien podać swoje dane:
A- na żądanie pieszego uczestniczącego w wypadku
B- na żądanie pasażera innego pojazdu uczestniczącego w wypadku
C- wszystkim osobom, które były w pobliżu wypadku

PYTANIE NUMER: 24
Na skrzyżowaniu równorzędnym obowiązuje zasada pierwszeństwa:
A- prawej strony
B- lewej strony
C- nie ma żadnej zasady ustępowania przejazdu

PYTANIE NUMER: 25
Przy ruszaniu na oblodzonej drodze zaleca się:
A- znacznie zwiększyć obroty silnika,
B- łagodnie zwolnić pedał sprzęgła,
C- włączyć drugi bieg.

PYTANIE NUMER: 26
Znaki ostrzegawcze są koloru:
A- żółtego
B- niebieskiego
C- zielonego

PYTANIE NUMER: 27
Kierujący pojazdem wyprzedzanym:
A- powinien zmniejszyć prędkość w czasie wyprzedzania,
B- nie powinien zwiększać prędkości w czasie wyprzedzania,
C- nie powinien zwiększać prędkości bezpośrednio po wyprzedzeniu.

PYTANIE NUMER: 28
W samochodzie osobowym z silnikiem benzynowym, wyposażonym w katalizator, jako paliwo można stosować:
A- dowolny rodzaj benzyny,
B- wyłącznie benzynę bezołowiową,
C- olej napędowy.

PYTANIE NUMER: 29
W strefie zamieszkania prędkość jest ograniczona:
A- do 20 km/h
B- do 50 km/h
C- do 60 km/h

PYTANIE NUMER: 30
Przed rozpoczęciem dłuższej jazdy pojazdem należy sprawdzić:
A- działanie świateł zewnętrznych
B- działanie układu hamulcowego i kierowniczego
C- ciśnienie powietrza w ogumieniu

PYTANIE NUMER: 31
W samochodzie światła mijania muszą świecić na odległość:
A- minimum 20 metrów
B- minimum 40 metrów
C- minimum 60 metrów

PYTANIE NUMER: 32
Kierującemu pojazdem nie wolno:
A- oddalać się od pojazdu, gdy silnik jest w ruchu
B- pozostawiać pracującego silnika podczas postoju przed sygnalizatorem
C- pozostawiać pracującego silnika podczas postoju przed przejściem dla pieszych

PYTANIE NUMER: 33
Kierujący na żądanie policjanta powinien okazać:
A- prawo jazdy
B- dowód rejestracyjny pojazdu
C- dowód ubezpieczenia pojazdu

PYTANIE NUMER: 34
Jeżeli sygnalizator umieszczony jest po prawej stronie jezdni, to zatrzymanie pojazdu wynikające z nadawanego sygnału czerwonego:
A- może nastąpić za linią zatrzymania,
B- przed jezdnią drogi poprzecznej,
C- powinno nastąpić przed sygnalizatorem - w razie braku linii zatrzymania.

PYTANIE NUMER: 35
Kierujący pojazdem powinien dostosować prędkość jazdy do:
A- stanu nawierzchni drogi
B- stanu i ładunku pojazdu
C- warunków atmosferycznych

PYTANIE NUMER: 36
Pozostawiając pojazd na drodze należy:
A- zabezpieczyć go przed możliwością uruchomienia przez osobę niepowołaną
B- upewnić się, czy nie utrudnia ruchu innym pojazdom
C- poza obszarem zabudowanym umieścić go na poboczu, jeżeli to tylko możliwe

PYTANIE NUMER: 37
Kierującemu pojazdem nie wolno wjechać na przejazd kolejowy, jeżeli:
A- opuszczanie zapór zostało rozpoczęte
B- podnoszenie zapór nie zostało zakończone
C- po drugiej stronie przejazdu nie ma miejsca do kontynuowania jazdy

PYTANIE NUMER: 38
Na autostradzie prędkość jest:
A- nie ograniczona przepisami
B- ograniczona do 130 km/h
C- ograniczona do 90 km/h

PYTANIE NUMER: 39
Widząc pasy na jezdni barwy żółtej i białej, kierujący powinien się stosować:
A- do linii barwy żółtej
B- do linii barwy białej
C- nie ma obowiązku stosowania się do znaków poziomych

PYTANIE NUMER: 40
Większą skuteczność hamowania można uzyskać przez:
A- hamowanie na granicy pierwszych objawów poślizgu kół,
B- na spadku-hamowanie silnikiem,
C- na śliskiej nawierzchni- hamowanie pulsacyjne.

PYTANIE NUMER: 41
Badanie techniczne pojazdu można przeprowadzać:
A- w dowolnej stacji kontroli pojazdów,
B- w stacji napraw autoryzowanej przez producenta pojazdu,
C- w dowolnym warsztacie samochodowym.

PYTANIE NUMER: 42
Alarmowy telefon pogotowia to:
A- 999
B- 919
C- 969

PYTANIE NUMER: 43
Na drodze ekspresowej prędkość jest:
A- nie ograniczona przepisami
B- ograniczona do 110 km/h, gdy między jezdniami jest pas zieleni
C- ograniczona do 100 km/h, gdy między jezdniami nie ma pasa zieleni

PYTANIE NUMER: 44
Ekonomiczna jazda samochodem, to:
A- utrzymywanie za wszelką cenę stałej prędkości przy jeździe pod górę
B- unikanie gwałtownych przyspieszeń i hamowań
C- jazda na możliwie najwyższym biegu bez przeciążania silnika

PYTANIE NUMER: 45
Przystępując do wymiany przedniego koła w samochodzie osobowym należy:
A- ustawić podnośnik na twardym podłożu,
B- zaciągnąć hamulec awaryjny i włączyć bieg,
C- najpierw podnieść pojazd, a następnie odkręcić śruby mocujące koło.

PYTANIE NUMER: 46
Widząc na nawierzchni jezdni znaki barwy białej i żółtej, kierujący pojazdem:
A- jest ostrzegany o zmianie organizacji ruchu,
B- znaki barwy białej są ważniejsze od znaków barwy żółtej,
C- znaki barwy żółtej są ważniejsze od znaków barwy białej.

PYTANIE NUMER: 47
Czy można się poruszać z prędkością większą niż dozwolona:
A- tak, ale tylko na prostych odcinkach drogi
B- tak, ale tylko do najbliższego skrzyżowania
C- nie

PYTANIE NUMER: 48
W przypadku konieczności wymiany bezpiecznika w pojazdach, można zastąpić go:
A- bezpiecznikiem tego samego typu
B- dowolnym innym bezpiecznikiem
C- tymczasowo cienkim drutem

PYTANIE NUMER: 49
Dwa na przemian migające sygnały czerwone oznaczają:
A- zakaz wjazdu za sygnalizator lub inne urządzenie nadające te sygnały,
B- warunkowe zezwolenie na przejazd
C- uszkodzoną sygnalizację

PYTANIE NUMER: 50
Migający sygnał żółty nadawany przez sygnalizator:
A- ostrzega o występującym niebezpieczeństwie lub utrudnieniu ruchu,
B- oznacza zakaz wjazdu za sygnalizator,
C- nakazuje zachowanie szczególnej ostrożności.

PYTANIE NUMER: 51
Samochód musi posiadać tylne światło odblaskowe:
A- tak
B- nie
C- tylko podczas jazdy we mgle

PYTANIE NUMER: 52
Podczas jazdy pojazdem kierujący ma obowiązek jechać:
A- starając się nie utrudniać ruchu innych pojazdów
B- slalomem między innymi pojazdami
C- możliwie jak najbliżej prawej krawędzi

PYTANIE NUMER: 53
Pojazd może być usunięty, jeżeli pozostawiono go w miejscu, gdzie jest to zabronione:
A- na koszt właściciela
B- gdy utrudnia ruch
C- gdy zagraża bezpieczeństwu ruchu

PYTANIE NUMER: 54
Skrzyżowanie na którym nie ma znaków drogowych i sygnalizatorów świetlnych nazywamy:
A- prostopadłe
B- równorzędne
C- równoległe

PYTANIE NUMER: 55
Znak ograniczający prędkość obowiązuje:
A- do skrzyżowania
B- do przystanku autobusowego
C- od miejsca jego ustawienia

PYTANIE NUMER: 56
Przed rozpoczęciem wyprzedzania kierujący pojazdem powinien upewnić się, czy kierujący jadący:
A- za nim nie rozpoczął wyprzedzania,
B- przed nim na tym samym pasie ruchu nie zasygnalizował zamiaru wyprzedzania innego pojazdu,
C- przed nim na tym samym pasie ruchu nie zasygnalizował zmiany pasa ruchu lub kierunku jazdy.

Opracował: mgr inż. Ludwik Olek

 

 

2. TEST - Budowa i obsługa silnika

 

•  Jaką funkcję spełnia kadłub silnika:

A. wiąże wszystkie elementy silnika,

B. jest zbiornikiem oleju smarującego silnik,

C. zamyka od góry poszczególne cylindry.

 

•  Jaką funkcję spełnia głowica silnika:

 1. jest pokrywą wlewu oleju,
 2. jest częścią kadłuba silnika dolnozaworowego,
 3. zamyka od góry wszystkie cylindry.

 

•  Zadaniem wału rozrządu jest:

 1. napędzanie prądnicy,
 2. bezpośrednie sterowanie wlotem mieszanki do silnika i wylotem spalin,
 3. sterowanie otwieraniem i zamykaniem zaworu.

 

•  W silniku o zapłonie samoczynnym zapłon paliwa jest powodowany przez:

 1. iskrę elektryczną,
 2. duże ciśnienie wtrysku w pompie wtryskowej,
 3. wtrysk paliwa do sprężonego w cylindrze powietrza.

 

•  W silniku o zapłonie samoczynnym przewody paliwowe wysokiego ciśnienia służą do łączenia:

 1. pompy wtryskowej z filtrami paliwa,
 2. wtryskiwaczy z komorami spalania,
 3. pompy wtryskowej z wtryskiwaczami.

 

•  Wtryskiwacz paliwa w układzie zasilania silnika z zapłonem samoczynnym służy do:

 1. sterowanie zaworami odcinającymi pompy wtryskowej,
 2. wtryskiwania paliwa do pompy wtryskowej,
 3. rozpylania paliwa w komorze spalania.

 

•  Zadaniem pierścieni zgarniających jest:

•  Uszczelnianie połączenia tłoka i cylindra

•  Zgarnianie i rozprowadzanie oleju po ściankach cylindra,

•  Wyciszenie pracy silnika

 

•  Termostat służy do utrzymania właściwej temperatury cieczy w układzie chłodzenia, a umieszczony jest on w:

 1. chłodnicy
 2. głowicy, gdzie po osiągnięciu właściwej temperatury kieruje ciecz do chłodnicy,
 3. korpusie pompy wodnej.

 

•  Prostoliniowy ruch tłoka w cylindrze zostaje zamieniony na ruch obrotowy wału korbowego za pośrednictwem:

 1. energii chemicznej paliwa zamienionej w procesie spalania na pracę mechaniczną,
 2. cylindrów i skrzyni korbowej,
 3. mechanizmu korbowego,

 

•  Jaki sposób smarowania jest najczęściej stosowany w silnikach spalinowych:

 1. smarem stałym,
 2. mieszany,

C. tylko rozbryzgowy

 

•  Do cylindra silnika z zapłonem samoczynnym zostaje zassane:

 1. drobno rozpylone paliwo z powietrzem,
 2. drobno rozpylone paliwo,
 3. czyste powietrze,

 

•  Wytworzona w gaźniku silnika z zapłonem iskrowym mieszanka benzyny z powietrzem dostaje się do cylindra:

 1. w czasie suwu sprężania,
 2. w czasie suwu dolotu,
 3. w czasie suwu sprężania i zapłonu.

 

•  Podczas suwu sprężania w cylindrze silnika z zapłonem samoczynnym tłok spręża powietrze do ciśnienia:

 1. 3 - 4,5 MPa
 2. 6 - 9 Mpa
 3. 12 - 18 Mpa

•  W silniku czterosuwowym o zapłonie samoczynnym w ciągu i obiegu (cyklu) pracy wałek rozrządu wykona:

 1. 2 pełne obroty,
 2. 4 pełne obroty,
 3. 1 pełny obrót,

 

•  Wielkość luzu zaworowego zależy od rodzaju silnika i mieści się w granicach:

 1. 0,1 - 0,3 mm ,
 2. 0,3 - 0,5 mm ,
 3. 0,5 - 0,8 mm ,

 

•  Aby zwiększyć skuteczność oczyszczania, do filtracji powietrza używa się:

 1. wkładów filcowych,
 2. wkładów papierowych,
 3. oleju lub zwilżacza wkładu filtrującego,

 

•  Najmniejszym zużyciem paliwa charakteryzują się komory spalania (w silnikach wysokoprężnych) typu:

 1. wirowa w głowicy silnika,
 2. z bezpośrednim wtryskiem,
 3. wirowa z głowicy i w cylindrze,

 

•  Uzupełnij schemat blokowy układu napędowego ciągnika

 


•  Wielkością charakterystyczną dla danego typu silnika jest tzw. stopień sprężenia oznaczony symbolem E, a wyrażony wzorem:

V c

E = -----------

V k

Napisz co oznaczają poszczególne symbole literowe Vc i Vk.

 

V c -....................................................................................................................

V k .-..................................................................................................................

 

 


 • Zaznacz właściwy poziom oleju na wskaźniku bagnetowym:

 

^ do góry

 

© 2004 mgr inż. Ludwik Olek