olekludwik@tlen.pl

Przeczytaj | Ogłoszenia | Z ostatniej chwili
Kodeks on-line | Podręczniki | Akty prawne
Aktualna procedura | Projekt ustawy
Ostrzegawcze | Zakazu | Nakazu | Informacyjne | Kierunku i miejscowości | Uzupełniające | Poziome | Sygnały świetlne
Znaki | Skrzyżowania | Pierwsza pomoc | Obsługa pojazdu | Test Narodowy
Nauka Jazdy

KRYTERIA OCENY

 

Kryteria oceny na placu manewrowym:

1. Zadania egzaminacyjne dla wszystkich zdających.

1.1. Przygotowanie do jazdy, sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy, oraz ruszanie z miejsca.

1.2. Jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu.

1.3. Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu.

2. Wymiary pasa ruchu placu manewrowym.

3. Wymiary wzniesienia na placu manewrowym.

4.Zadania egzaminacyjne.

5. Kryteria oceny na placu manewrowym.

5.1. Przygotowanie do jazdy, sprawdzenie stanu technicznego pdst. elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy, ruszanie z miejsca - kat.B

5.2. Jazda pasem ruchu do przodu i tyłu - kat B i kat T

5.3 Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu - kat B

5.4. Przygotowanie do jazdy, sprawdzenie stanu technicznego pdst. elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy, ruszanie z miejsca - kat.T

5.4. Parkowanie skośne (wjazd przodem - wyjazd tyłem) - Kat.T

5.6. Parkowanie prostopadłe (wjazd tyłem - wyjazd przodem lub wjazd przodem - wyjazd tyłem) - Kat.T

5.7. Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu - Kat. T

6. Lista najczęściej popełnianych błędów podczas zdawania egzaminu na placu manewrowym i w jeździe po mieście.

 

 

 

 

Podczas wykonywania zadań na placu manewrowym należy wziąć pod uwagę poniższe kryteria:

Zadania egzaminacyjne dla wszystkich zdających.1. Przygotowanie do jazdy, sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy, oraz ruszanie z miejsca.

Kryteria:

Sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego;

 • osoba egzaminowana musi zaprezentować, że potrafi sprawdzić;
  - poziom oleju w silniku (osoba egzaminowana powinna przynajmniej wskazać gdzie i przy użyciu jakich przyrządów sprawdza się poziom oleju w pojeździe),

  - poziom płynu chłodzącego,
  - poziom płynu hamulcowego,
  - poziom płynu w spryskiwaczach - osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazać zbiornik i po jego otwarciu stwierdzić obecność płynu,
  - działanie sygnału dzwiękowego,
  - działanie świateł zewnętrznych pojazdu,

 • właściwe ustawienie fotela, lusterek, zagłówków i zapięcie pasów bezpieczeństawa, (jeżeli pojazd jest w nie wyposażony), sprawdzenie czy drzwi pojazdu są zamknięte,
 • w lewym lusterku kierowca powinien widzieć lewy bok pojazdu i lewy obszar przestrzeni za pojazdem,
 • w prawym lusterku kierowca powinien widzieć prawy bok pojazdu i prawy obszar przestrzeni za pojazdem,
 • zagłówki powinne być ustawione blisko za głową na wysokości głowy.
 • upewnienie się o możliwości jazdy,
 • wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
 • ocena sytuacji wokół pojazdu
 • płynne ruszenie;
  - opuszczenie dźwigni hamulca awaryjnego,
  - łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika.

 2. Jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu

 

 

Kryteria:

 • płynna jazda pasem ruchu do przodu i tyłu - w trakcie jazdy do tyłu obserwacja toru jazdy pojazdu zgodnie z techniką kierowania przez tylną szybę pojazdu i lusterka
 • dla kat B+E - płynna jazda do przodu pasem ruchu, - cofanie po prostej i łuku, z możliwościa zatrzymania się i ponawiania jazdy do przodu, w czasie nie dłuższym niż 5 minut.
 • nieprzejeżdżanie przez linie, i nienajeżdżanie na krawężniki, pachołki i tyczki ograniczające pas (nie dotyczy linii wewnętrznych ograniczających i wyznaczających pole zatrzymania pojazdu),
 • zatrzymanie pojazdu przed końcem i początkiem pasa w wyznaczonym polu zatrzymania pojazdu

 

 

 

Wymiary pasa ruchu placu manewrowym:

 

Kategorie

a

b

c

d

e

f

r

R

B i B1

30,5m

3m

27,5m

6m

9,5m

5m

6m

6m

B + E

32m

4m

25m

16,5m

23,5m

-

15m

12m

                 


 3. Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu

 

 

Kryteria:

 • przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż 0,2 m, a silnik nie powinien zgasnąć
 • osoba egzaminowana w trakcie wykonywania tego manewru po zatrzymaniu pojazdu na wzniesieniu zaciąga hamulec awaryjny, a następnie rusza do przodu zwalniając go.

 

 

Wymiary wzniesienia na placu manewrowym.

 

Kategorie

a

szerokość pasa

kąt nachylenia

B i B1

co najmniej półtora długości
pojazdu egzaminacyjnego

3m

2,5

B+E

co najmniej długość zespołu
pojazdów egzaminacyjnych

3,5

5,5

       

 

 

 

tabela 2. Zadanie egzaminacyjne.

 

Poz.
Zadanie egzaminacyjne
Kategorie prawa jazdy
1.
2.
3.
1.
Przygotowanie do jazdy, sprawdzenie stanu technicznego pdst. elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy, ruszanie z miejsca
Wszystkie
2.
Jazda pasem ruchu do przodu i tyłu
B,B1,C,C1,D,D1,T,
B+E,C+E,C1+E,D+E,D1+E
3.
Parkowanie skośne (wjazd przodem - wyjazd tyłem)
C,C1,D,D1,T,B+E,
C+E,C1+E,D+E,D1+E
4.
Parkowanie prostopadłe (wjazd tyłem - wyjazd przodem lub wjazd przodem - wyjazd tyłem)
C,C1,D,D1,T,
B+E,C+E,C1+E,D+E,D1+E
5.
Parkowanie równoległe (wjazd tyłem - wyjazd przodem)
C,C1,D,D1,
B+E,C+E,C1+E,D+E,D1+E
6.
Zawracanie
C,C1
7.
Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu
A,A1,B,B1,C,C1,D,D1,T,
B+E,C+E,C1+E,D+E,D1+E
8.
Slalom jazda po łukach w kształcie cyfry 8 i pomiędzy 5 pachołkami
A,A1

 

tabela 3

Poz.
Nr zestawu
Pozycja zadania w tabeli 2
Kategoria
1.
2.
3.
4.
1.
1
3,4 - wjazd tyłem
C, C1, D, D1, T,
(B,C,C1,D,D1)+E
2.
2
3,5
C, C1, D, D1
3.
3
4 - wjazd przodem, 6
C, C1
4.
4
4 - wjazd przodem, 7
C, C1, D, D1, T,
(B,C,C1,D,D1)+E
5.
5
5, 7
C, C1, D, D1
6.
6
4 - wjazd tyłem, 6
C, C1

 

 

 

tabela 4. Kryteria oceny na placu manewrowym.

 

Poz.
Poz. zadania z tabeli 2
Kryteria
1.
2.
3.
1. 1. Przygotowanie do jazdy, sprawdzenie stanu technicznego pdst. elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy, ruszanie z miejsca 1) sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego - osoba egzaminowana musi zaprezentować, że potrafi sprawdzić:
a) poziom oleju w silniku (osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazać gdzie i przy użyciu jakich przyrządów sprawdza się poziom oleju w pojeździe),
b) poziom płynu chłodzącego,
c) poziom płynu hamulcowego,
d) poziom płynu w spryskiwaczach - osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazać zbiornik i po jego otwarciu stwierdzić obecność płynu,
e) działanie sygnału dźwiękowego,
f) działanie świateł zewnętrznych pojazdu,
- odpowiednio jeżeli występuje,
2) właściwe ustawienie fotela, lusterek, zagłówków i zapięcie pasów bezpieczeństwa, (jeżeli pojazd jest w nie wyposażony), sprawdzenie czy drzwi pojazdu są zamknięte,
- w lewym lusterku kierowca powinien widzieć lewy bok pojazdu i lewy obszar przestrzeni za pojazdem
- w prawym lusterku kierowca powinien widzieć prawy bok pojazdu i prawy obszar przestrzeni za pojazdem,
- zagłówki powinny być ustawione blisko za głową na wysokości głowy,
- odpowiednio jeżeli występuje,
3) upewnienie się o możliwości jazdy,
- wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
- ocena sytuacji wokół pojazdu
4) płynne ruszenie,
- opuszczenie dźwigni hamulca awaryjnego,
- łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika.

5) dodatkowo dla kategorii A, A1:
a) sprawdzenie stanu łańcucha (w przypadku jeżeli pojazd jest w niego wyposażony)
b) zdjęcie z podpórki i przemieszczenie go na odległość 5 m bez pomocy silnika,
c) podparcie motocykla na podpórce,
6) dodatkowo dla kategorii T, B+E, C+E, C1+E, D+E, D1+E:
a) sprawdzenie mechanizmu sprzęgającego (w tym przewodów hamulcowych i elektrycznych), elementów przyczepy związanych z jej załadunkiem, sposobu zabezpieczenia ładunku,
b) sprzęganie przyczepy z pojazdem silnikowym (sytuacja wyjściowa - pojazd silnikowy obok przyczepy) - na wykonanie zadania osoba egzaminowana ma nie więcej niż 10 min,
Czynności wykonywane w trakcie sprzęgania:
- podjazd pojazdem silnikowym przed przyczepę,
- cofnięcie pojazdem silnikowym w kierunku przyczepy w sposób umożliwiający dokonanie sprzęgnięcia,
- regulacja wysokości zaczepu przyczepy (w przypadku gdy konstrukcja przyczepy to umożliwia),
- dokonanie połączenia zaczepu przyczepy z hakiem lub zaczepu pojazdu silnikowego oraz zabezpieczenie przed rozłączeniem,
- podłączenie do pojazdu silnikowego: przewodów elektrycznych przyczepy (silnik pojazdu wyłączony), przewodów hamulcowych przyczepy, sprawdzenie działania świateł przyczepy, zwolnienie hamulca postojowego jeżeli przyczepa jest w niego wyposażona.

7) dodatkowo dla kategorii D, D+E, D1, D1+E sprawdzenie nadwozia, drzwi, wyjść awaryjnych, wymaganego wyposażenia,
2. 2. Jazda pasem ruchu do przodu i tyłu 1) pozycja początkowa pojazdu określona w instrukcji w tabeli nr 9,
2) dla kategorii B, B1, C, C1, D1 - płynna jazda pasem ruchu do przodu i tyłu (w przypadku kategorii B i B1 w trakcie jazdy do tyłu obserwacja toru jazdy pojazdu zgodnie z techniką kierowania przez tylną szybę pojazdu i lusterka),
3) dla kategorii T, B+E, C+E, C1+E, D, D+E, D1+E:
a) płynna jazda do przodu pasem ruchu,
b) cofanie po prostej i łuku, z możliwością zatrzymywania się i ponawiania jazdy do przodu, w czasie nie dłuższym niż 5 minut,
4) nieprzejeżdżanie przez linie, i nienajeżdżanie na krawężniki, pachołki i tyczki ograniczające pas (nie dotyczy linii wewnętrznych ograniczających i wyznaczających pole zatrzymania pojazdu),
5) zatrzymanie pojazdu przed końcem i początkiem pasa:
a) w przypadku kategorii B i B1 w wyznaczonym polu zatrzymania pojazdu,
b) w przypadku pozostałych kategorii w odległości niewiększej niż 1 m od linii ograniczającej pas.
3.

Kat.T

3. Parkowanie skośne (wjazd przodem - wyjazd tyłem)

4. Parkowanie prostopadłe (wjazd tyłem - wyjazd przodem lub wjazd przodem - wyjazd tyłem)

1) pozycja początkowa pojazdu określona w tabeli nr 10, 2) właściwe sygnalizowanie zamiaru zmiany kierunku
jazdy,
3) w czasie wykonania zadania:
a) możliwa jedna korekta toru jazdy,
b) pojazd nie może:
- wyjechać poza określony obszar wjazdu,
- naruszyć (najechać kołem lub wyjechać obrysem pojazdu nad linię) linii ograniczających stanowisko,
- potrącić pachołków lub tyczek,
4) pozycja pojazdu na stanowisku - wewnątrz stanowiska.
4. 5 1) pozycja początkowa pojazdu określona w tabeli nr 10, 2) właściwe sygnalizowanie zamiaru zmiany kierunku
jazdy,
3) w czasie wykonywania zadania:
a) możliwa jedna korekta toru jazdy,
b) pojazd nie może:
- naruszyć linii ograniczających stanowisko (pachołki lub tyczki), oraz
- najechać na krawężnik,
4) pozycja pojazdu na stanowisku - wewnątrz stanowiska
5. 6 1) właściwe sygnalizowanie zamiaru zmiany kierunku jazdy,
2) sposób zawracania:
a) nie więcej niż 3 zmiany kierunku jazdy,
b) nienajeżdżanie na krawężniki (dopuszcza się dotknięcie i dojechanie do krawężnika).
6. 7. Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu Przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż 0,2 m, a silnik nie powinien zgasnąć - osoba egzaminowana w trakcie wykonywania tego manewru po zatrzymaniu pojazdu na wzniesieniu zaciąga hamulec awaryjny, a następnie rusza do przodu zwalniając go.
7. 8 1) 5-krotny przejazd po łukach w kształcie cyfry 8 i 2-krotny przejazd pomiędzy 5 pachołkami bez podpierania się nogami, najeżdżania na linie, potrącania pachołków,
2) upewnianie się o możliwości skręcenia.

 

 

 

Przygotowanie do jazdy, sprawdzenie stanu technicznego pdst. elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy, ruszanie z miejsca - kat.B;

1) sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego - osoba egzaminowana musi zaprezentować, że potrafi sprawdzić:
a) poziom oleju w silniku (osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazać gdzie i przy użyciu jakich przyrządów sprawdza się poziom oleju w pojeździe),
b) poziom płynu chłodzącego,
c) poziom płynu hamulcowego,
d) poziom płynu w spryskiwaczach - osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazać zbiornik i po jego otwarciu stwierdzić obecność płynu,
e) działanie sygnału dźwiękowego,
f) działanie świateł zewnętrznych pojazdu,
- odpowiednio jeżeli występuje,
2) właściwe ustawienie fotela, lusterek, zagłówków i zapięcie pasów bezpieczeństwa, (jeżeli pojazd jest w nie wyposażony), sprawdzenie czy drzwi pojazdu są zamknięte,
- w lewym lusterku kierowca powinien widzieć lewy bok pojazdu i lewy obszar przestrzeni za pojazdem
- w prawym lusterku kierowca powinien widzieć prawy bok pojazdu i prawy obszar przestrzeni za pojazdem,
- zagłówki powinny być ustawione blisko za głową na wysokości głowy,
- odpowiednio jeżeli występuje,
3) upewnienie się o możliwości jazdy,
- wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
- ocena sytuacji wokół pojazdu
4) płynne ruszenie,
- opuszczenie dźwigni hamulca awaryjnego,
- łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika.

 

 

Jazda pasem ruchu do przodu i tyłu - kat B i kat T

1) pozycja początkowa pojazdu określona w instrukcji w tabeli nr 9,
2) dla kategorii B, B1, C, C1, D1 - płynna jazda pasem ruchu do przodu i tyłu (w przypadku kategorii B i B1 w trakcie jazdy do tyłu obserwacja toru jazdy pojazdu zgodnie z techniką kierowania przez tylną szybę pojazdu i lusterka),
3) dla kategorii T, B+E, C+E, C1+E, D, D+E, D1+E:
a) płynna jazda do przodu pasem ruchu,
b) cofanie po prostej i łuku, z możliwością zatrzymywania się i ponawiania jazdy do przodu, w czasie nie dłuższym niż 5 minut,
4) nieprzejeżdżanie przez linie, i nienajeżdżanie na krawężniki, pachołki i tyczki ograniczające pas (nie dotyczy linii wewnętrznych ograniczających i wyznaczających pole zatrzymania pojazdu),
5) zatrzymanie pojazdu przed końcem i początkiem pasa:
a) w przypadku kategorii B i B1 w wyznaczonym polu zatrzymania pojazdu,

 

Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu - kat B

Przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż 0,2 m, a silnik nie powinien zgasnąć - osoba egzaminowana w trakcie wykonywania tego manewru po zatrzymaniu pojazdu na wzniesieniu zaciąga hamulec awaryjny, a następnie rusza do przodu zwalniając go.

 

 

Przygotowanie do jazdy, sprawdzenie stanu technicznego pdst. elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy, ruszanie z miejsca - kat.T;

1) sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego - osoba egzaminowana musi zaprezentować, że potrafi sprawdzić:
a) poziom oleju w silniku (osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazać gdzie i przy użyciu jakich przyrządów sprawdza się poziom oleju w pojeździe),
b) poziom płynu chłodzącego,
c) poziom płynu hamulcowego,
d) poziom płynu w spryskiwaczach - osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazać zbiornik i po jego otwarciu stwierdzić obecność płynu,
e) działanie sygnału dźwiękowego,
f) działanie świateł zewnętrznych pojazdu,
- odpowiednio jeżeli występuje,
2) właściwe ustawienie fotela, lusterek, zagłówków i zapięcie pasów bezpieczeństwa, (jeżeli pojazd jest w nie wyposażony), sprawdzenie czy drzwi pojazdu są zamknięte,
- w lewym lusterku kierowca powinien widzieć lewy bok pojazdu i lewy obszar przestrzeni za pojazdem
- w prawym lusterku kierowca powinien widzieć prawy bok pojazdu i prawy obszar przestrzeni za pojazdem,
- zagłówki powinny być ustawione blisko za głową na wysokości głowy,
- odpowiednio jeżeli występuje,
3) upewnienie się o możliwości jazdy,
- wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
- ocena sytuacji wokół pojazdu
4) płynne ruszenie,
- opuszczenie dźwigni hamulca awaryjnego,
- łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika.
5) dodatkowo dla kategorii T, B+E, C+E, C1+E, D+E, D1+E:
a) sprawdzenie mechanizmu sprzęgającego (w tym przewodów hamulcowych i elektrycznych), elementów przyczepy związanych z jej załadunkiem, sposobu zabezpieczenia ładunku,
b) sprzęganie przyczepy z pojazdem silnikowym (sytuacja wyjściowa - pojazd silnikowy obok przyczepy) - na wykonanie zadania osoba egzaminowana ma nie więcej niż 10 min,
Czynności wykonywane w trakcie sprzęgania:
- podjazd pojazdem silnikowym przed przyczepę,
- cofnięcie pojazdem silnikowym w kierunku przyczepy w sposób umożliwiający dokonanie sprzęgnięcia,
- regulacja wysokości zaczepu przyczepy (w przypadku gdy konstrukcja przyczepy to umożliwia),
- dokonanie połączenia zaczepu przyczepy z hakiem lub zaczepu pojazdu silnikowego oraz zabezpieczenie przed rozłączeniem,
- podłączenie do pojazdu silnikowego: przewodów elektrycznych przyczepy (silnik pojazdu wyłączony), przewodów hamulcowych przyczepy, sprawdzenie działania świateł przyczepy, zwolnienie hamulca postojowego jeżeli przyczepa jest w niego wyposażona.

 

 

Parkowanie skośne (wjazd przodem - wyjazd tyłem) - Kat.T

1) pozycja początkowa pojazdu określona w tabeli nr 10, 2) właściwe sygnalizowanie zamiaru zmiany kierunku
jazdy,
3) w czasie wykonania zadania:
a) możliwa jedna korekta toru jazdy,
b) pojazd nie może:
- wyjechać poza określony obszar wjazdu,
- naruszyć (najechać kołem lub wyjechać obrysem pojazdu nad linię) linii ograniczających stanowisko,
- potrącić pachołków lub tyczek,
4) pozycja pojazdu na stanowisku - wewnątrz stanowiska.

 

wjazd przodem - wyjazd tyłem

 

 

 

Parkowanie prostopadłe (wjazd tyłem - wyjazd przodem lub wjazd przodem - wyjazd tyłem) - Kat.T

1) pozycja początkowa pojazdu określona w tabeli nr 10, 2) właściwe sygnalizowanie zamiaru zmiany kierunku
jazdy,
3) w czasie wykonania zadania:
a) możliwa jedna korekta toru jazdy,
b) pojazd nie może:
- wyjechać poza określony obszar wjazdu,
- naruszyć (najechać kołem lub wyjechać obrysem pojazdu nad linię) linii ograniczających stanowisko,
- potrącić pachołków lub tyczek,
4) pozycja pojazdu na stanowisku - wewnątrz stanowiska.

 

wjazd przodem - wyjazd tyłem

wjazd tyłem - wyjazd przodem

 

 

Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu - Kat. T

Przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż 0,2 m, a silnik nie powinien zgasnąć - osoba egzaminowana w trakcie wykonywania tego manewru po zatrzymaniu pojazdu na wzniesieniu zaciąga hamulec awaryjny, a następnie rusza do przodu zwalniając go.

 

 

Tabela 9 Wymiary placu manewrowego:

Kategorie

a

b

c

d

e

f

r

R

B i B1

30,5m

3m

27,5m

6m

9,5m

5m

6m

6m

B + E

32m

4m

25m

16,5m

23,5m

-

15m

12m

                 

 

 

 

 

 

tabela10

 

 

 

Lista najczęściej popełnianych błędów podczas zdawania egzaminu na placu manewrowym i w jeździe po mieście.

 

Należy pamiętać, aby przed przystąpieniem do egzaminu zwrócić uwagę na:

 • odpowiednie obuwie
 • okulary
 • zapięcie pasa bezpieczeństwa
 • ustawienie fotela i lusterek

Najczęściej popełniane błędy

podczas jazdy po mieście;

 • jazda z dala od prawej krawędzi jezdni
 • nieumiejętne wykonywania zmiany pasa ruchu (sygnalizowanie faktu a nie zamiaru - włączanie kierunkowskazu wraz z ruchem kierownicy)
 • brak umiejętności oceny odległości i prędkości innych pojazdów
 • zmiana pasa ruchu poprzez linię ciągłą
 • lekceważenie znaków poziomych (linie, strzałki kierunkowe) i pionowych - rozpoczynanie skrętów w lewo z niewłaściwych pasów
 • słaba dynamika jazdy
 • brak reagowania na zmieniające się sytuacje w ruchu drogowym, brak samodzielności
 • nieodpowiednie dostosowanie prędkości do warunków na drodze,
 • niedostateczne umiejętności wyprzedzania pojazdów w tym rowerzystów
 • brak reakcji na zmiany sygnalizacji świetlnej
 • wymuszanie pierwszeństwa przejazdu
 • nieostrożne zachowanie w rejonie przejść i przystanków
 • nieprawidłowe tory jazdy przy skrętach w lewo na drogach wielopasmowych o większej ilości pasów ruchu w tym samym kierunku
 • brak respektowania zasady ruchu prawostronnego

błędy charakterystyczne na poszczególnych rodzajach skrzyżowań;

 • obserwacja niewłaściwych sygnalizatorów na rozbudowanych skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną
 • opuszczanie ruchu okrężnego bez włączonego prawego kierunkowskazu
 • nie rozróżnianie skrętu w lewo od zawracania

błędy na placu manewrowym;

 • brak umiejętności odblokowywania kierownicy i zwolnienia hamulca awaryjnego
 • brak sygnalizowania zamiaru zmiany pasa ruchu lub zmiany kierunku jazdy kierunkowskazem
 • brak wiedzy o prawie do korekty i umiejętności jej wykonania przy manewrach parkowania prostopadłego przodem i tyłem, parkowanie skośne i równoległe
 • korekta jazdy w czasie prostopadłego wjazdu przodem
 • błędna obserwacja pola widzenia w czasie wykonywania manewrów na placu lub obserwacja tylko w jednym lusterku
 • zatrzymanie pojazdu w niewłaściwej odległości od linii przerywanej podczas jazdy wyznaczonym pasem ruchu
 • jazda bez używania pedału gazu - powoduje częste gaśnięcie silnika samochodowego
 • złe ustawienie początkowe pojazdu przed wykonywaniem poszczególnych manewrów
 • brak koordynacji używania sprzęgła, gazu i hamulca przy ruszaniu na wzniesieniu

inne błędy;

 • pokonywanie skrętów na skrzyżowaniach z wciśniętym sprzęgłem
 • beztroska jazda w miejscach zagrożonych np. zbyt bliskie przejeżdżanie obok pieszych znajdujących się na drodze, zbyt duża prędkość w obrębie szkół
 • nieznajomość korzystania z dodatkowych urządzeń w pojeździe np. wycieraczek, przełączenie świateł
 • brak obserwacji znaków drogowych i niestosowanie się do nich.

 

 

^ do góry

© 2004 mgr inż. Ludwik Olek