olekludwik@tlen.pl

Przeczytaj | Ogłoszenia | Z ostatniej chwili
Kodeks on-line | Podręczniki | Akty prawne
Aktualna procedura | Projekt ustawy
Ostrzegawcze | Zakazu | Nakazu | Informacyjne | Kierunku i miejscowości | Uzupełniające | Poziome | Sygnały świetlne
Znaki | Skrzyżowania | Pierwsza pomoc | Obsługa pojazdu | Test Narodowy
Nauka Jazdy

KRYTERIA OCENY

 

Kryteria oceny jazdy w ruchu drogowym :

1. Elementy jazdy oceniane przez egzaminatora.

2. Zadania egzaminacyjne.

3. Zadania przeniesione z placu manewrowego do ruchu miejskiego.

3.1. Parkowanie prostopadłe (wjazd przodem - wyjazd tyłem).

3.2. Parkowanie skośne (wjazd przodem - wyjazd tyłem).

3.3. Parkowanie równoległe pomiędzy dwoma pojazdami (wjazd tyłem - wyjazd przodem).

3.4. Zawracanie na drodze jednojezdniowej, dwukierunkowej.

4. Czas trwania jazdy w ruchu drogowym [min].

5. Arkusz przebiegu egzaminu.

6. Lista najczęściej popełnianych błędów podczas zdawania egzaminu na placu manewrowym i w jeździe po mieście.

7. Naruszenia przepisów ruchu drogowego skutkujące przerwaniem egzaminu państwowego na prawo jazdy.

 

 

Egzaminator w czasie jazdy miejskiej będzie oceniał następujące elementy Twojej jazdy :Poz.


JAZDA W RUCHU DROGOWYM

Ocena
(P/N)
Z1

Ocena
(P/N)
Z2

1

Zachowanie przy włączaniu się do ruchu

 

 

2

Zachowanie podczas jazdy po odcinkach dróg między skrzyżowaniami:

 • dostosowanie prędkości do warunków na drodze,
 • dynamika i kultura jazdy,
 • wybór właściwego pasa ruchu (pozycja na drodze),
 • utrzymywanie właściwych odstępów od innych pojazd w,
 • uwzględnianie zachowania innych kierujących pojazdami i reagowanie na dawane przez nich sygnały,
 • sygnalizowanie zamierzonych manewrów,
 • podejmowanie decyzji i sposób wykonywania manewrów wymijania, omijania, wyprzedzania lub zmiany pasa ruchu

 

 

3

Zachowanie przy przejeżdżaniu przez skrzyżowania - zmiany kierunku jazdy:

 • wybór właściwego pasa ruchu,
 • sygnalizowanie zamierzanych manewrów,
 • prawidłowość toru jazdy,
 • przestrzeganie zasad pierszeństwa przejazdu,
 • sposób i miejsce zatrzymania pojazdu,
 • uwzględnianie zachowania innych kierujących pojazdami i reagowanie na dawane przez nich sygnały

 

 

4

Zachowanie w odniesieniu do znaków drogowych pionowych i poziomych

 

 

5

Zachowanie w odniesieniu do sygnałów świetlnych lub poleceń kierujących ruchem

 

 

6

Zachowanie w rejonach przejść dla pieszych i wobec pieszych

 

 

7

Zachowanie w rejonach przystank w komunikacji publicznej

 

 

8

Zachowanie w rejonach przejazdów kolejowych lub tramwajowych

 

 

9

Obserwowanie drogi i umiejętność oceny zagrożeń na drodze

 

 

10

Skuteczność reagowania w przypadku powstania zagrożenia

 

 

11

Sposób używania mechanizmów sterowania pojazdem

 

 

12

 

 

 

13

 

 

 

14

UWAGI

 

 

 

 

Zadania egzaminacyjne.

 

Poz. Zadania egzaminacyjne
1. 2.
1. - wjazd na drogę z obiektu przydrożnego
2. Jazda drogami dwukierunkowymi jedno- i dwujezdniowymi:
a) o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu,
b) posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości.
3. Jazda drogami jednokierunkowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu
4. Przejazd przez skrzyżowania:
a) równorzędne (trzy- i czterowlotowe),
b) oznakowane znakami ustalającymi pierwszeństwo przejazdu (znak A7, B 20, D1 oraz w połączeniu z tabliczkami T6a i c),
c) z sygnalizacją świetlną,
d) na których ruch odbywa się wokół wyspy,
e) dwupoziomowe (wjazd i zjazd)*)
5. Przejazd przez przejścia dla pieszych
6. W przypadku egzaminu dla kategorii B i B1 prawa jazdy wykonanie manewrów:
a) parkowanie prostopadłe lub skośne - wjazd przodem wyjazd tyłem (możliwa jedna korekta toru jazdy)
- miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej,
- po zaparkowaniu musi być możliwość opuszczenia pojazdu przez kierowcę i pasażera z obydwu stron pojazdu, a pojazd musi być zaparkowany w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego (należy sprawdzić możliwość opuszczenia pojazdu),
- parkowanie odbywa się z zachowaniem zasad ruchu drogowego,
lub,
b) parkowanie równoległe pomiędzy dwoma pojazdami (manewr jest wykonywany jeżeli jest możliwe wyznaczenie miejsca do parkowania - możliwa jedna korekta toru jazdy) - wjazd tyłem - wyjazd przodem
- miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej,
- długość miejsca do parkowania pomiędzy pojazdami powinna stanowić około 2 krotność długości pojazdu egzaminacyjnego,
- w trakcie wykonywania manewru możliwa jedna korekta toru jazdy,
- po zaparkowaniu pojazd nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- w przypadku kiedy pojazd parkuje równolegle do krawężnika, w trakcie wykonywania manewru nie może najechać na krawężnik.
c) zawracanie na drodze jednojezdniowej - dwukierunkowej -
możliwość wykonania manewru przy wykorzystaniu infrastruktury drogowej (bramy, wjazdy, podjazdy, zatoczki itp.) - zawracanie musi odbyć się przy użyciu biegu wstecznego
- miejsce do zawracania wyznacza egzaminator.
7. Przejazd przez torowisko tramwajowe**) i kolejowe*) oraz obok przystanku tramwajowego**) i autobusowego
8. Wykonanie manewrów:
a) wyprzedzania, omijania, wymijania (dla kategorii A, A1 przy prędkości co najmniej 50 km/h),
b) zmiany pasa ruchu i kierunku jazdy w lewo, prawo, oraz zawracania na skrzyżowaniu,
9. Hamowanie od prędkości co najmniej 50 km/h do zatrzymania w wyznaczonym miejscu (manewr może być wykonany na placu manewrowym ośrodka egzaminowania) - manewr nie dotyczy kategorii T prawa jazdy
10. Hamowanie wykonywane w sytuacjach awaryjnych - obowiązkowo w zakresie kategorii A1 i A prawa jazdy, w przypadku pozostałych kategorii nieobowiązkowe:
- w przypadku kategorii A i A1 prawa jazdy hamowanie awaryjne musi być wykonane przy prędkości minimum 50 km/h przy użyciu przedniego i tylnego hamulca motocykla,
- manewr może być wykonany na placu manewrowym ośrodka egzaminowania.
11. Rozprzęganie pojazdu przyczepą - zadanie realizowane po powrocie na plac manewrowy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego - na wykonanie zadania osoba egzaminowana ma nie więcej niż 7 minut.
12. Czynności wykonywane podczas rozprzęgania:
- zaciągnięcie hamulca awaryjnego pojazdu silnikowego i unieruchomienie silnika,
- zabezpieczenie pojazdu silnikowego i przyczepy przed samoczynnym przemieszczeniem się (użycie klinów lub hamulca postojowego przyczepy),
- odłączenie przewodów elektrycznych i hamulcowych we właściwej kolejności (zabezpieczenie ich przed zabrudzeniem poprzez umieszczenie ich we właściwym miejscu),
- wysunięcie podpory jeżeli zaczep przyczepy jest wyposażony w podporę,
- rozłączenie pojazdu z przyczepą (odjechanie pojazdem),
- ustawienie pojazdu obok przyczepy.
Zadanie może być zrealizowane także po wykonaniu zadań na placu manewrowym.

 

 

 

Zadania przeniesione z placu manewrowego do ruchu miejskiego1. Parkowanie prostopadłe (wjazd przodem - wyjazd tyłem)

Kryteria:

 • pozycja początkowa i końcowa pojazdu właściwe sygnalizowanie zamiaru zmiany kierunku jazdy w czasie wykonywania zadania
 • możliwa jedna korekta toru jazdy
 • miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej
 • po zaparkowaniu musi być możliwość opuszczenia pojazdu przez kierowcę i pasażera z obydwu stron pojazdu, a pojazd musi być zaparkowanu w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego (należy sprawdzić możliwość opuszczenia pojazdu)
 • parkowanie odbywa się z zachowaniem zasad ruchu drogowego.

 

2. Parkowanie skośne (wjazd przodem - wyjazd tyłem)

 

Kryteria:

 • pozycja początkowa i końcowa pojazdu właściwe sygnalizowanie zamiaru zmiany kierunku jazdy w czasie wykonywania zadania
 • możliwa jedna korekta toru jazdy - miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej
 • po zaparkowaniu musi być możliwość opuszczenia pojazdu przez kierowcę i pasażera z obydwu stron pojazdu, a pojazd musi być zaparkowanu w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego (należy sprawdzić możliwość opusczenia pojazdu)
 • parkowanie odbywa się z zachowaniem zasad ruchu drogowego3. Parkowanie równoległe pomiędzy dwoma pojazdami (wjazd tyłem - wyjazd przodem)

 

Kryteria:

 • pozycja początkowa i końcowa pojazdu właściwe sygnalizowanie zamiaru zmiany kierunku jazdy w czasie wykonywania zadania
 • możliwa jedna korekta toru jazdy - miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej
 • długość miejsca do parkowania pomiędzy pojazdami powinna stanowić około 2 krotność długości pojazdu egzaminacyjnego
 • po zaparkowaniu pojazd nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • w przypadku kiedy pojazd parkuje równolegle do krawężnika, w trakcie wykonania manewru nie może najechać na krawężnik.4. Zawracanie na drodze jednojezdniowej, dwukierunkowej

 

Kryteria:

 • właściwe sygnalizowanie zamiaru zmiany kierunku jazdy możliwość wykonania manewru przy wykorzystaniu infrastruktury drogowej (bramy, wjazdy, podjazdy, zatoczki itp.)
 • zawracanie musi odbyć się przy użyciu biegu wstecznego - miejsce do zawracania wyznacza egzaminator.

 

 

Czas trwania jazdy w ruchu drogowym [min].

 

Poz. Rodzaj uprawnień Czas trwania jazdy w ruchu drogowym [min]
1. 2. 3.
1. Prawo jazdy kategorii:
A, A1, B+E, T
25
2. B1, B 40
3. C1, C, D1, D, C1+E, C+E, D1+E, D+E 45
4. Pozwolenie 35

 

 

Arkusz przebiegu egzaminu.

 

 

 

Lista najczęściej popełnianych błędów podczas zdawania egzaminu na placu manewrowym i w jeździe po mieście.

 

Należy pamiętać, aby przed przystąpieniem do egzaminu zwrócić uwagę na:

 • odpowiednie obuwie
 • okulary
 • zapięcie pasa bezpieczeństwa
 • ustawienie fotela i lusterek

Najczęściej popełniane błędy

podczas jazdy po mieście;

 • jazda z dala od prawej krawędzi jezdni
 • nieumiejętne wykonywania zmiany pasa ruchu (sygnalizowanie faktu a nie zamiaru - włączanie kierunkowskazu wraz z ruchem kierownicy)
 • brak umiejętności oceny odległości i prędkości innych pojazdów
 • zmiana pasa ruchu poprzez linię ciągłą
 • lekceważenie znaków poziomych (linie, strzałki kierunkowe) i pionowych - rozpoczynanie skrętów w lewo z niewłaściwych pasów
 • słaba dynamika jazdy
 • brak reagowania na zmieniające się sytuacje w ruchu drogowym, brak samodzielności
 • nieodpowiednie dostosowanie prędkości do warunków na drodze,
 • niedostateczne umiejętności wyprzedzania pojazdów w tym rowerzystów
 • brak reakcji na zmiany sygnalizacji świetlnej
 • wymuszanie pierwszeństwa przejazdu
 • nieostrożne zachowanie w rejonie przejść i przystanków
 • nieprawidłowe tory jazdy przy skrętach w lewo na drogach wielopasmowych o większej ilości pasów ruchu w tym samym kierunku
 • brak respektowania zasady ruchu prawostronnego

błędy charakterystyczne na poszczególnych rodzajach skrzyżowań;

 • obserwacja niewłaściwych sygnalizatorów na rozbudowanych skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną
 • opuszczanie ruchu okrężnego bez włączonego prawego kierunkowskazu
 • nie rozróżnianie skrętu w lewo od zawracania

błędy na placu manewrowym;

 • brak umiejętności odblokowywania kierownicy i zwolnienia hamulca awaryjnego
 • brak sygnalizowania zamiaru zmiany pasa ruchu lub zmiany kierunku jazdy kierunkowskazem
 • brak wiedzy o prawie do korekty i umiejętności jej wykonania przy manewrach parkowania prostopadłego przodem i tyłem, parkowanie skośne i równoległe
 • korekta jazdy w czasie prostopadłego wjazdu przodem
 • błędna obserwacja pola widzenia w czasie wykonywania manewrów na placu lub obserwacja tylko w jednym lusterku
 • zatrzymanie pojazdu w niewłaściwej odległości od linii przerywanej podczas jazdy wyznaczonym pasem ruchu
 • jazda bez używania pedału gazu - powoduje częste gaśnięcie silnika samochodowego
 • złe ustawienie początkowe pojazdu przed wykonywaniem poszczególnych manewrów
 • brak koordynacji używania sprzęgła, gazu i hamulca przy ruszaniu na wzniesieniu

inne błędy;

 • pokonywanie skrętów na skrzyżowaniach z wciśniętym sprzęgłem
 • beztroska jazda w miejscach zagrożonych np. zbyt bliskie przejeżdżanie obok pieszych znajdujących się na drodze, zbyt duża prędkość w obrębie szkół
 • nieznajomość korzystania z dodatkowych urządzeń w pojeździe np. wycieraczek, przełączenie świateł
 • brak obserwacji znaków drogowych i niestosowanie się do nich.

 

 

 

Ocena osoby egzaminowanej.

Dziennik Ustaw rocznik 2005 nr 217. Data publikacji: 31 października 2005 r. poz. 1834

 

Naruszenia przepisów ruchu drogowego skutkujące przerwaniem egzaminu państwowego na prawo jazdy.

Egzaminator przerwie dalszą część egzamninu i wystawi wynik negatywny, gdy nastapi:

1. Kolizja drogowa.

2. Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym.

3. Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi.

4. Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na oznakowanym przejściu.

5. Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża pojazd.

6. Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego oznaczenia, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności poruszania się w celu umożliwieniu jej przejścia.

7. Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania.

8. Niezastosowanie się do:

 • sygnałów świetlnych,
 • sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym,
 • sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego.

9. Niezastosowanie się do znaków:

 • "zakaz wjazdu",
 • "zakaz ruchu w obu kierunkach",
 • "zakaz skręcania w lewo",
 • "zakaz skręcania w prawo",
 • "nakaz jazdy....",
 • "linia podwójna ciągła".

10. Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu:

 • na skrzyżowaniu w sytuacji równorzędnej,
 • na skrzyżowaniu oznaczonym znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu,
 • pojazdom szynowym,
 • rowerzystom,
 • podczas zmiany pasa ruchu,
 • w razie przecinania się poza skrzyżowaniem kierunków ruchu lub torów jazdy
 • pojazdów poruszających się po tej samej drodze,
 • podczas włączania się do ruchu,
 • podczas cofania.

11. Naruszenie zakazu zawracania.

12. Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 20 km/h .

13. Nieupewnienie się o możliwości wyprzedzania.

14. Naruszenie zakazu wyprzedzania:

 • na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi,
 • przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia,
 • na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi,
 • na skrzyżowaniach,
 • na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi,
 • na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi.

15. Niezastosowanie się do znaku zakaz wyprzedzania.

16. Wyprzedzanie z niewłaściwej strony.

 

  

 

^ do góry

 

© 2004 mgr inż. Ludwik Olek