olekludwik@tlen.pl

Przeczytaj | Turniej OMTM | Z ostatniej chwili
Kodeks on-line | Podręczniki | Akty prawne
Aktualna procedura | WORD B-B
Znaki i Sygnały | Ostrzegawcze | Zakazu | Nakazu | Informacyjne | Poziome | Sygnały drogowe
Testy On-Line | Znaki | Skrzyżowania | Pierwsza pomoc | Obsługa pojazdu | Technika kierowania | Pierwszeństwo przejazdu | Testy 2014 PWPW
Nauka Jazdy

onlinetesty.jpg
Najlepsze podręczniki

Aktualna_baza_pytan_z_historii_motoryzacji_omtm_2014.pdf
Testy na kartę rowerową i motorowerową
Testy - Wychowanie komunikacyjne
Testy na prawo jazdy OnLine ABCDT
Teoria - Przepisy - Wykłady 

Akty Prawne

Wyciąg z Regulaminu Ośrodka Szkolenia Kierowców
przy Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących
w Żywcu - Moszczanicy (otwórz)

1. Egzamin wewnętrzny odbywa się w siedzibie OSK.
Część teoretyczna egzaminu przeprowadzana jest na komputerze przy pomocy przeznaczonego do tego celu oprogramowania WINFOR Egzamin OSK - Egzamin Wewnętrzny.
Praktyczna część egzaminu - na placu manewrowym OSK oraz w ruchu ulicznym.
2. Egzaminowi wewnętrznemu podlegają wszyscy kursanci, którzy szkolą się w systemie 30/30 godzin.
3. Każda część egzaminu wewnętrznego oceniona negatywnie powinna być powtórzona w całości.
W przypadku powtarzania części praktycznej, powtórkowy egzamin rozpoczyna się od zadań na placu manewrowym.
4. Osoba, która nie zdała egzaminu wewnętrznego może być wielokrotnie dopuszczana do egzaminu poprawkowego pod warunkiem, że odbyła każdorazowo w OSK doszkolenie w wymiarze co najmniej 1 godziny szkolenia praktycznego.
5. Szkolenie dodatkowe prowadzone jest w OSK za pełną odpłatnością osób szkolonych.
6. Egzamin wewnętrzny poprawkowy jest każdorazowo płatny.
7. Osobie, która nie zaliczyła pełnego egzaminu wewnętrznego lub uzyskała wynik negatywny albo odmówiła udziału w egzaminie - wydawany jest wtórnik karty zajęć z adnotacją umieszczoną przy podpisie i pieczątce instruktora o nie zdanym egzaminie wewnętrznym wraz ze wskazaniem przyczyny.
Osoba ta może doszkalać się, a potem zdawać egzamin wewnętrzny w innym ośrodku.

8. Osoba szkolona, która zamierza złożyć pisemny wniosek dotyczący udziału instruktora prowadzącego szkolenie w części praktycznej egzaminu państwowego na prawo jazdy, zobowiązana jest do wcześniejszego uzgodnienia z instruktorem terminu egzaminu oraz dokonania wpłaty do kasy szkoły (wysokość opłaty jest ustalona w załączniku nr 5).

  
 
  


^ do góry

© 2014 mgr inż. Ludwik Olek