olekludwik@tlen.pl

Przeczytaj | Ogłoszenia | Z ostatniej chwili
Kodeks on-line | Podręczniki | Akty prawne
Aktualna procedura | Projekt ustawy
Ostrzegawcze | Zakazu | Nakazu | Informacyjne | Kierunku i miejscowości | Uzupełniające | Poziome | Sygnały świetlne
Znaki | Skrzyżowania | Pierwsza pomoc | Obsługa pojazdu | Test Narodowy
Nauka Jazdy

ALKOHOL, LEKI, NARKOTYKI

 

Alkohol

Alkohol jest związkiem niezwykle aktywnym, tzn. wpływającym na różne procesy ustrojowe - ma też potężne działanie farmakologiczne. Może więc nasilać lub hamować funkcjonowanie różnych leków w naszym organizmie.

Wykroczenie czy przestępstwo ?

W dniu 14.06.2000r w Dzienniku Ustaw Nr 48 ukazała się ustawa nowelizująca przepisy prawa karnego. Jej uregulowania mają odstraszać oraz dać sądom narzędzie pozwalające skutecznie eliminować najbardziej niebezpiecznych uczestników ruchu drogowego.

Sądy zyskały możliwość orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na zawsze, jeśli sprawca wypadku drogowego oraz katastrofy, których następstwem była śmierć innej osoby bądź ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, znajdował się w chwili czynu "...w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia..." (art. 42 par. 3 kk.). Zakaz taki orzeka się obligatoryjnie, jeśli ww. osoba dopuszcza się takiego przestępstwa po raz kolejny (art. 42 par. 4 kk.). W takich przypadkach sąd zobligowany został do orzeczenia nawiązki na rzecz instytucji lub organizacji społecznej, do zadań której należy świadczenie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych. Jej maksymalna wysokość dla wielu Polaków jest abstrakcyjna - równowartość stukrotnego najniższego wynagrodzenia czyli ok. 72 tys. zł.

Od 15 grudnia 2000r. natomiast sam fakt kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości (kiedy zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość) jest już nie wykroczeniem z art. 87 lar. 1 kw., lecz przestępstwem z art. 178a kodeksu karnego, zagrożonym karą grzywny ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2. W takich też przypadkach sąd orzekał będzie świadczenie pieniężne na rzecz instytucji lub organizacji powołanej wyżej, którego wysokość będzie mogla sięgnąć maksymalnie 10-krotności najniższego wynagrodzenia (ok. 7200 zł). Nie można zapominać, iż prawo jazdy za wykroczenie mogło być zatrzymane na czas od 6 miesięcy do 3 lat, natomiast środek karny zakazu prowadzenia pojazdów może być orzekany od 1 roku do 10 lat.

Kierowca pod wpływem narkotyków tak jak nietrzeźwy

Policja drogowa coraz częściej zatrzymuje młodych ludzi, którzy prowadzą samochody będąc pod wpływem narkotyków. Za prowadzenie samochodu pod wypływem narkotyków grożą takie same konsekwencje jak za jazdę po pijanemu.Między pijanym kierowcą a tym pod wpływem narkotyków można postawić znak równości. Ich zachowanie jest bardzo podobne. Jest opóźniona reakcja, wtedy wydłuża się droga hamowania. Ruchy kierowcy są niepewne. Kierowca nie potrafi jechać w linii prostej. Oczywiście zachowuje się jak typowy nietrzeźwy.
Każdy kierowca podejrzewany o to, że prowadzi auto pod wpływem środków odurzających, kierowany jest na badania, które mają potwierdzić bądź wykluczyć obecność narkotyków w organizmie. W tym czasie kierowca nie ma prawa prowadzić żadnych pojazdów mechanicznych.Jeżeli wynik badań okaże się pozytywny, sprawa jest kierowana do sądu.
Prowadzenie samochodu pod wpływem narkotyków jest przestępstwem !
Od 19 lipca 2003 r. kierowcy nie mogą prowadzić pod wpływem alkoholu oraz takich środków jak kokaina, amfetamina, marihuana, haszysz itp.

WYKAZ ŚRODKÓW DZIAŁAJĄCYCH PODOBNIE DO ALKOHOLU:

 • opiaty (zawierają je m.in. morfina, heroina, kodeina; związki te są też stosowane w medycynie jako silnie działające leki przeciwbólowe i znieczulające)
 • tetrahydrokanabinole (marihuana, haszysz)
 • benzodiazepiny (leki zawierające benzodiazepiny, są jednym z częściej zapisywanych środków przeciwlękowych i uspokajających; zawierają je m.in. relanium, oxazepam, nitrazepam)
 • barbiturany (środki nasenne; zawierają je m.in. cyclobarbital, luminal)
 • amfetamina i jej analogi
 • kokaina

Obowiązujące od 19 lipca 2003 r. rozporządzenie ministra zdrowia podaje m.in. wykaz środków działających podobnie do alkoholu. Część z nich to także środki odurzające. Nie do końca wiadomo, kiedy prowadzenie pojazdu po ich zażyciu jest wykroczeniem, a kiedy przestępstwem.

Rozporządzenia w sprawie wykazu środków działających podobnie do alkoholu oraz warunków i sposobu przeprowadzanie badań na ich obecność w organizmie zalicza do nich m.in. kokainę i marihuanę. Z kolei w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii te same substancje zaliczone są do grupy środków odurzających.

Niekonsekwencja przepisów

Różnica jest zasadnicza, gdyż prowadzenie pod wpływem alkoholu i środków odurzających jest przestępstwem zagrożonym karą do dwóch lat więzienia (art. 178a Kodeksu karnego). Z kolei kierowanie w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka jest wykroczeniem, za które grozi areszt bądź grzywna (art. 87 Kodeksu wykroczeń).

W przypadku alkoholu sprawa jest prosta - od 0,5 promila kwalifikuje się jako przestępstwo. Nie wiadomo jednak, jak kwalifikować jazdę po zażyciu narkotyków, gdyż tu nie ma określonego poziomu stężenia. - W tej sytuacji wszystko zależy od interpretacji przepisów.

Kluczowe znaczenie ma sformułowanie "pod wpływem". - Ale tu nie obejdzie się bez opinii biegłego. Tylko on będzie mógł ocenić, czy zażyte środki miały wpływ na prowadzenie pojazdu, czy też nie. Jeśli uzna, że miały, to winny odpowie za przestępstwo, jeśli nie, to za wykroczenie.

By zaś biegły mógł ocenić wpływ środków na kierowcę konieczne jest badanie moczu lub krwi. To jednak kosztuje, podobnie zresztą jak ekspertyza. Policja przyznaje, że przeprowadzenie takich badań zleca jedynie w szczególnych sytuacjach (np. przy wypadku). Dużo częściej zamierza stosować testery stwierdzające samą obecność niedozwolonej substancji w organizmie. Tyle że na ich podstawie może jedynie skierować wniosek do sądu grodzkiego

Spostrzegawczość policjanta

Testery wykrywające narkotyki pojawią się w radiowozach drogówki nie wcześniej niż za rok, gdyż dopiero wtedy wejdą w życie przepisy dotyczące badania śliny. Na podstawie próbki śliny będzie wówczas możliwe sprawdzenie, czy w organizmie badanego znajdują się niedozwolone substancje.

Policja przyznaje, że nie zna dokładnej skali problemu kierowania pod wpływem narkotyków. - Statystyki nie rozgraniczają prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu od prowadzenia pod wpływem środków odurzających. Bez wątpienia jednak problem taki istnieje, na co wskazują chociażby doświadczenia innych państw. Bazując na tych doświadczeniach policja szkoli funkcjonariuszy w rozpoznawaniu symptomów zażycia niedozwolonych substancji. - Praktyka niemiecka pokazuje, że ok. 98 proc. przypadków jest rozpoznawana właśnie na podstawie zachowania kierowców. Policjanci szkolą się i wiedzą na co mają zwracać uwagę. Szczegółów nie będą zdradzał, ale dużo można wywnioskować np. z obserwacji oczu i ich reakcji na światło. Po pewnych narkotykach źrenice się powiększają, po innych zwężają.

Uwaga na lekarstwa

Zakazane substancje często znajdują się w różnego typu lekach. Niestety w Polsce na opakowaniach tych leków nie zawsze znajduje się ostrzeżenie, by po nich nie prowadzić. W razie wątpliwości należy zasięgnąć informacji u lekarza. Jest to o tyle ważne, że odpowiedzialność zawsze spoczywa na prowadzącym pojazd. Podobnie jak w przypadku syropu na kaszel zawierającego alkohol, na nic zda się tłumaczenie, że nie zdawaliśmy sobie sprawy, co zawiera zażywany przez nas środek. Jego wykrycie zawsze oznaczać będzie popełnienie wykroczenia (a czasem nawet przestępstwa).

W/w rozporządzenie określa też warunki przeprowadzania badań na obecność środków działających podobnie jak alkohol w organizmie. Dopuszcza trzy rodzaje badań. Krew i mocz można badać już teraz, badanie śliny będzie możliwe dopiero za rok.

Krew musi pobrać lekarz lub pielęgniarka, sporządzając protokół z tej czynności. Pobranie moczu do badań przeprowadza się w zakładzie opieki zdrowotnej w obecności lekarza lub pięlegniarki tej samej płci co badana osoba, w warunkach umożliwiających jej zachowanie intymności. Do pobrania moczu używa się pojemników jednorazowych, które uniemożliwią zamianę czy dodanie innych substancji po zamknięciu.

Grupy leków niebezpiecznych dla kierowcy:

 • Zastrzyki przeciwbólowe - obniżają reakcje na kilka godzin lub całą dobę; wywołują lekkie otępienie lub nadpobudliwość.
 • Tabletki przeciwbólowe - w większej dawce spowalniają szybkość reakcji i upośledzają sprawność umysłową.
 • Silne leki przeciwbólowe - działają wybitnie uspokajająco na centralny układ nerwowy.
 • Leki przeciwalergiczne - mogą wywołać senność, otępienie, zaburzenia koordynacji ruchów.
 • Środki nasenne - barbiturany - upośledzają precyzje ruchów.
 • Środki uspokajająco-nasenne - powodują senność, spowolnienie reakcji, osłabienie, a u niektórych osób zmęczenie i niepokój.
 • Leki przeciwdepresyjne - w początkowym okresie zażywania oraz duże dawki mogą wywoływać senność lub bezsenność, zaburzenia ostrości widzenia, zawroty głowy.
 • Leki przeciwwirusowe - stosowane doustnie mogą spowodować pobudzenie, zawroty głowy, bóle mięśniowe.
 • Leki okulistyczne - zaburzają widzenie.
 • Insulina - może spowodować hipoglikemię i zaburzenia świadomości. Kierowca używający insuliny tuż przed jazdą powinien sprawdzać poziom cukru we krwi.

Niebezpieczna mieszanka

W zasadzie w trakcie kuracji antybiotykami lub innymi chemioterapeutykami - nie powinno się w ogóle pić alkoholu.

Jednak niebezpieczne reakcje, tzw. reakcje antikolopodobne, występują tylko po niektórych antybiotykach czy chemioterapeutykach. Nie pojawiają się np. po penicylinach czy streptomycynie. Trzeba natomiast bardzo uważać z antybiotykami cefalosporynowymi, np. Cefobid czy Moxalactam. Niektóre z nich (ale nie wszystkie) - mogą wywoływać takie właśnie gwałtowne interakcje z alkoholem.

Alkohol jest spalany w ustroju człowieka całkowicie do dwutlenku węgla i wody. Są jednak związki, które hamują spalanie alkoholu. W tkankach gromadzi się wówczas bardzo toksyczny związek - aldehyd octowy. Związek ten powoduje m.in. silne rozszerzenie naczyń twarzy i innych okolic skóry, czemu towarzyszy uczucie nieprzyjemnego tętnienia. Występują silne bóle brzucha, głowy, pocenie się, nudności, wymioty, spadek ciśnienia krwi (zapaść) i uczucie przerażającego lęku. Z powodu takich objawów antikol (antabus) jest stosowany w kuracji odwykowej. Te nieprzyjemne reakcje po wypiciu nawet niewielkiej ilości alkoholu powodują, że chory ze strachu zaczyna unikać alkoholu. Po pewnym czasie może wytworzyć się u niego uczucie wstrętu do alkoholu, co jest istotnym elementem kuracji odwykowej.

Okazało się, że właściwości podobne do antikolu ma wiele różnych związków, m. in. leki. Mają je - jak już wspomniano - niektóre cefalosporyny, np. latamoksef (Moxalactam), cefamandol (Tarcefandol), cefoperazon (Cefobid). Szczególnie silne reakcje antikolopodobne wywołują wszystkie pochodne nitroimidazolu stosowane jako leki przeciwpasożytnicze i przeciwbakteryjne, np. metronidazol, nitrofurantoina, także niektóre leki przeciwgrzybicze, np. ketokonazol. Należy również uważać w czasie zażywania niektórych leków przeciwnowotworowych, np. prokarbazyny (Natulan), oraz, co jest zaskakujące - niektórych leków stosowanych w stanach skurczowych naczyń krwionośnych - a mianowicie tolazoliny (Pridazol).

Oczywiście wypicie alkoholu w czasie kuracji może wywołać nie tylko reakcje antikolopodobne. Alkohol jest bowiem związkiem niezwykle aktywnym tzn. wpływającym na różne procesy ustrojowe - mówimy, że wywiera silne działanie farmakologiczne.

Problem interakcji alkoholu z lekami jest złożony. Wpływa on bowiem zarówno na los różnych leków w ustroju - zmieniając ich wchłanianie, wiązanie z białkami krwi i dystrybucję (rozdział) w ustroju, metabolizm i wydalanie - jak też na ich działanie. Może więc wzmacniać efekty farmakologiczne jednych leków lub hamować innych.

Leczysz się, nie jedź!

Największym niebezpieczeństwem jest nasilanie pod wpływem alkoholu działania wszystkich leków hamujących układ nerwowy, a zatem środków nasennych, sedatywnych, kojących i innych.

A już szczególnie dramatycznie wzmagają ten efekt barbiturany, np. luminal (Luminalum - fenobarbital), cyklobarbitalu (Cyclobarbitalum Calcium). W dokumentach policji i pogotowia spotyka się wiele raportów o niebezpiecznych, nawet śmiertelnych następstwach wypicia alkoholu przez ludzi, którzy zażyli leki nasenne. Efekt tej "mieszanki" jest znacznie większy, niżby to wynikało z sumowania się działań obu środków - wyraźnie większe są zaburzenia koordynacji ruchów, co oczywiście odbija się m.in. na dramatycznym upośledzeniu zdolności prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Znany jest przypadek pewnego młodego kierowcy, który zażył wieczorem lek nasenny, a rano wypił kieliszek wódki. Spowodował ciężki wypadek, mimo że stężenie alkoholu we krwi nie było na tyle wysokie, aby tym można było wytłumaczyć stwierdzone zaburzenia sprawności psychoruchowej. Można oczywiście spytać, jak to było możliwe, aby kierowca przed wyruszeniem w drogę pił alkohol. Ale to jest zupełnie inna sprawa. Niewątpliwie resztki leku nasennego we krwi mogły znacznie pogłębić działanie ośrodkowe alkoholu.

Częste są też przypadki samobójstw w wyniku zażycia leków nasennych i wypicia wódki.

Podobnie niebezpieczne może być wypicie alkoholu przez pacjentów zażywających inne leki nasenne czy kojące, np. benzodiazepiny. Nasennie działające benzodiazepiny, np. diazepam (Relanium), nitrazepam (Nitrazepam) i inne, zażyte wieczorem, mogą potęgować działanie wypitego następnego dnia alkoholu.

Przeprowadzono interesujące badania na 24 ochotnikach. Zażywali oni określony lek kojący w dawkach leczniczych przez tydzień, a ósmego dnia wypili kieliszek wódki. Poziom alkoholu w ich krwi wynosił 0,5 promila. Ten procent u normalnego człowieka wywołuje jedynie nieznaczne zaburzenie koordynacji ruchów. Natomiast wśród 24 ochotników otrzymujących przez tydzień lek nasenny większość robiła wrażenie kompletnie pijanych, a dwóch nie było w stanie iść bez pomocy osób trzecich.

Szczególnie potęgująco na działanie alkoholu wpływają pochodne fenotiazyny, np. szeroko stosowany w Polsce Fenactil (chlorpromazyna) oraz wiele innych podobnie działających środków.

Sprawność psychofizyczną kierowców upośledzają również tzw. leki antydepresyjne, czyli stosowane w depresjach psychicznych. Okazało się jednak, że alkohol wzmaga zaburzenia koordynacji ruchów tylko w wypadku amitryptyliny. Zasadą jest jednak, aby pacjenci zażywający leki przeciwdepresyjne unikali alkoholu.

Działanie upośledzające sprawność psychofizyczną kierowców powodują również nienarkotyczne leki przeciwbólowe i przeciwgośćcowe, jak np. fenylobutazon (Butapirazol). Stwierdzono, że alkohol potęguje niekorzystny wpływ Butapirazolu na koordynację ruchów. Wniosek z tego powinien być oczywisty - ludzie leczeni lekami przeciwreumatycznymi nie powinni pić alkoholu.

Leki przeciwbólowe i alkohol

Interesującym problemem jest interakcja alkoholu z tzw. opioidami, np. z morfiną i lekami o podobnej budowie chemicznej i działaniu. Zarówno opioidy, jak i alkohol działają hamująco na procesy psychiczne i nerwowe.

Ale jakie są konkretne następstwa interakcji między tymi środkami? Ilustruje to następujący przypadek. Młody człowiek z powodu silnych bólów otrzymał narkotyczny lek przeciwbólowy, pochodną morfiny, i równocześnie wypił pewną ilość wódki. Zapadł w sen, którego charakter nie został dostatecznie wcześnie rozpoznany przez otoczenie. Wystąpiła niedomoga krążenia i oddychania a potem śmierć. W sekcji stwierdzono, że stężenie leku przeciwbólowego (opioidu), jak i alkoholu nie usprawiedliwiało zejścia śmiertelnego. Należy to wytłumaczyć szczególnym połączeniem (sumą) działania hamującego obu tych środków. A zatem uwaga - spożycie nawet niewielkiej dawki alkoholu przez pacjenta otrzymującego narkotyczne leki przeciwbólowe z grupy opioidów może być bardzo niebezpieczne.

Pacjent z chorobą niedokrwienną serca zażył nitroglicerynę z powodu napadu bólów. Ponieważ ból ustąpił, wypił z radości kieliszek wódki. Nastąpiła zapaść i pacjent zemdlał. Jest to fakt na ogół znany - alkohol wzmaga efekt hipotensyjny i naczyniorozszerzający nitrogliceryny. Powstało wobec tego zasadnicze pytanie - czy pacjentowi znajdującemu się pod wpływem alkoholu można podać nitroglicerynę, jeśli wystąpi u niego napad dusznicy bolesnej? Można, ale należy go ostrzec, że może u niego wystąpić tzw. zapaść ortostatyczna, tzn. wynikająca z nagłej zmiany pozycji leżącej na stojącą - a zatem powinien zapobiegawczo przez kilka godzin leżeć.

Otrzeźwić pijanego

Alkohol potęguje działanie leków hamujących układ nerwowy. A jak na działanie alkoholu wpływają leki pobudzające ten układ, np. kofeina? Panuje ogólne przekonanie, że duża filiżanka czarnej kawy może przeciwdziałać efektom nadużycia alkoholu. Nic podobnego! Człowiek pijany nie otrzeźwieje nawet po wypiciu morza kawy!

Wykonano interesujące testy na zdrowych ochotnikach, którym podano określoną dawkę alkoholu, a potem badano ich sprawność psychofizyczną. Niektórym z nich podano tzw. dużą kawę. Okazało się wbrew oczekiwaniom, że kofeina zwiększa znacznie ilość popełnianych błędów w teście zręcznościowym, jak też nie poprawia innych elementów testów. W wielu innych badaniach uzyskano podobne wyniki. A zatem wiara w "otrzeźwiające" działanie mocnej kawy nie została potwierdzona w obiektywnych badaniach eksperymentalnych. Odwrotnie - kofeina może być uważana za środek prowypadkowy - daje bowiem złudne poczucie pozornego wytrzeźwienia. Działanie psychopobudzające wywiera wiele innych leków. Pomijając "wyklęte" obecnie amfetaminy, takie działanie psychopobudzające powoduje również, poza działaniem przeciwskurczowym, atropina. Okazało się jednak, że podanie atropiny upośledza zdolność koncentracji uwagi i pogarsza sprawność psychomotoryczną.

Wśród środków i metod stosowanych na "wytrzeźwienie" próbowano m.in. insulinę. Okazało się, że wstrzyknięcie określonej dawki insuliny łącznie z odpowiednią dawką glukozy - znacznie przyspiesza metabolizm (spalanie) alkoholu. Jest to jednak postępowanie niebezpieczne - zawsze może grozić niebezpieczeństwo wstrząsu hipoglikemicznego. Były prowadzone oczywiście inne próby. Stwierdzono m.in., że względnie bezpiecznym środkiem przyspieszającym przemianę (spalanie) alkoholu jest fruktoza - cukier owocowy. Podanie fruktozy dożylnie powoduje wyraźne obniżenie poziomu alkoholu. Jest to jednak środek bardzo drogi.

Zwiększają lub hamują

Interakcje alkoholu z lekami mogą dotyczyć również procesów farmakokinetycznych, tzn. wynikających z wpływu alkoholu na losy innych leków w ustroju lub odwrotnie. Tak np. lek antyarytmiczny - werapamil, hamuje przemianę (spalanie) alkoholu. A zatem zażycie werapamilu może podwyższyć poziom alkoholu we krwi i zahamować jego usuwanie z ustroju - ponad 6-krotnie przedłuża się czas utrzymywania wysokiego poziomu alkoholu we krwi.

Podobny efekt, tj. podwyższenie stężenia alkoholu we krwi, zaobserwowano po podaniu leków przeciwhistaminowych stosowanych w nadkwasocie żołądka i chorobie wrzodowej żołądka, tj. po cymetydynie i ranitydynie.

Niektóre związki i substancje mogą wpływać na stopień wchłaniania alkoholu. Poza środkami adsorpcyjnymi, jak np. węgiel leczniczy - wchłanianie alkoholu hamuje mleko. Pół szklanki mleka podane 1,5 godziny przed alkoholem zmniejsza o ok. 40% ilość wchłoniętego alkoholu. Odwrotnie działa metoklopramid - lek przeciwwymiotny i normalizujący czynność motoryczną przewodu pokarmowego. Okazało się, że metoklopramid może znacznie zwiększać wchłanianie alkoholu z jelit.

Aspiryna (kwas acetylosalicylowy) jest jednym z najczęściej stosowanych leków na świecie. U chorych z chorobą wrzodową może powodować krwawienia z przewodu pokarmowego, które mogą znacznie nasilić się pod wpływem wypitego alkoholu. Nie stwierdzono tego efektu po stosowaniu aspiryny podanej razem ze środkami hamującymi kwasotę soku żołądkowego (np. Calcipirina czy Asprocol).

Podsumowując - alkohol jest związkiem bardzo aktywnym i może zmieniać działanie wielu leków. Należy zatem przyjąć jako zasadę - piłeś alkohol - nie zażywaj leków; zażyłeś leki - nie pij alkoholu!

Fragmenty artykułu prof. dr. hab. med. Andrzeja Danysza - "Żyjmy dłużej"2 (luty) 2000

 

JAK ROZPOZNAĆ OSOBĘ ZAŻYWAJĄCĄ NARKOTYKI LUB SUBSTANCJE ODURZAJĄCE?

ZMIANY W ZACHOWANIU:

 • nagłe zmiany nastroju (euforia, lęk, panika) i aktywności (okresy wzmożonego ożywienia przeplatane ze zmęczeniem i ospałością);
 • zachowania nieadekwatne do zaistniałych sytuacji;
 • zaburzenia koordynacji ruchowej, problemy z poruszaniem się i utrzymaniem równowagi, przewracanie się;
 • halucynacje i przywidzenia;
 • zaburzenia pamięci oraz toku myślenia;
 • słowotok lub powolne, bełkotliwe wypowiedzi;
 • brak apetytu lub nadmierny apetyt;
 • bóle rożnych części ciała;
 • łamanie ustalonych zasad, napady złości, bunt, agresja;
 • spadek zainteresowania ulubionymi zajęciami;
 • spadek wyników w nauce, wagary, konflikty z nauczycielami;
 • niechęć do rozmów, izolowanie się od reszty domowników, zamykanie się w pokoju;
 • niewytłumaczone spóźnienia, późne powroty, noce spędzane poza domem;
 • wynoszenie wartościowych przedmiotów z domu;
 • nagła zmiana grona przyjaciół na innych (zwykle starszych);
 • wypowiedzi świadczące o pozytywnym stosunku do narkotyków.
ZMIANY W WYGLĄDZIE ZEWNĘTRZNYM:
 • zwężone lub bardzo rozszerzone źrenice (nie zmieniające się pod wpływem światła), przekrwione lub szkliste oczy, opadające powieki;
 • szybki spadek ciężaru ciała, częste przeziębienia, przewlekły katar, krwawienia z nosa;
 • słodkawa woń oddechu, włosów, ubrania, zapach alkoholu, nikotyny, chemikaliów;
 • ślady po nakłuciach, ślady krwi na odzieży, "gęsia skórka";
 • nowy styl ubierania się lub brak zainteresowania swoim wyglądem i nieprzestrzeganie zasad higieny.

PRZEDMIOTY POSIADANE PRZEZ OSOBY BIORĄCE NARKOTYKI:

 • fajki, fifki, rurki do papierosów, bibułki papierosowe;
 • piktogramy - małe obrazki (wielkości znaczka pocztowego) przedstawiające różnokolorowe symbole, rysunki, portrety postaci z bajek itp.;
 • pastylki w różnych kolorach z wytłoczonymi wzorami (np., marka samochodu, znak horoskopu itp.) oraz leki bez recept;
 • małe foliowe torebeczki z proszkiem w różnych kolorach (najczęściej białym), z tabletkami, kryształkami lub suszem;
 • ogięte i opalone małe łyżeczki lub kawałki opalonej folii aluminiowej;
 • tubki, słoiki, foliowe torby z klejem, buteleczki z rozpuszczalnikami i benzyną;
  strzykawki, waciki, igły.

P R Z Y P O M I N A M Y !!!
POSIADANIE KAŻDEJ ILOŚCI NARKOTYKÓW JEST KARALNE:

"art. 48.1. Kto, wbrew przepisom Ustawy posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3".

PRZED SĄDEM ODPOWIADA OSOBA, KTÓRA UKOŃCZYŁA 13 LAT
CZĘSTOWANIE NARKOTYKAMI JEST RÓWNIEŻ NIELEGALNE:

"art. 45.1. Kto wbrew przepisom Ustawy udziela innej osobie środka odurzającego lub substancji
psychotropowej, ułatwia albo umożliwia ich użycie (...) podlega karze pozbawienia wolności do lat 3".

SPRZEDAŻ, UDZIELANIE ORAZ NAKŁANIANIE DO ZAŻYCIA NARKOTYKU W STOSUNKU DO OSOBY MAŁOLETNIEJ JEST ZBRODNIĄ czyli kara pozbawienia wolności jest nie krótsza niż 3 lata.

Osobą małoletnią jest taka, która nie ukończyła 18 roku życia.

(Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 roku O przeciwdziałaniu narkomanii).


Lista leków niebezpiecznych dla kierowców

- ten lek może wpływać upośledzająco na sprawność psychofizyczną człowieka, wymaga zachowania szczególnej ostrożności lub zaniechania prowadzenia samochodu.

- ten lek silnie upośledza sprawność psychofizyczną człowieka. Chorego obowiązuje bezwzględny zakaz prowadzenia pojazdów przez 24 godziny od jego zażycia.

Tabelę opracowano na podstawie "Urzędowego wykazu środków farmaceutycznych dopuszczonych do obrotu w Polsce. Środki farmaceutyczne wpisane do rejestru środków farmaceutycznych i materiałów medycznych" wydanego przez Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne wg stanu na 31 grudnia 1999 r.

Nazwa handlowa
Substancja
Oddziaływanie
Wpływ na kierowcę
Accupro
Quinaprilum
silny
Aethylum chloratum
Ethylis chloridum
silny
Afobam
Alprazolamum
silny
Alcaine
Proxymetacaini hydrochloridum
silny
Alomide
Lodoxamidum
silny
Alprox
Alprazolamum
silny
Amantix
Amantadini sulfas
silny
Amizepin
Carbamazepinum
silny
Anafranil
Clomipramini hydrochloridum
silny
Analux
Phenylephrini hydrochloridum
silny
Andepin
Fluoxetinum
silny
Anticol
Disulfiramum
silny
Apilepsin
Natrii valproas
silny
Arduan
Pipecuronii bromidum
silny
Aredia
Natrii pamidronas
silny
Aricept
Donepezili hydrochloridum
silny
Arifon
Indapamidum
silny
Atarax
Hydroxyzini hydrochloridum
silny
Aulin
Nimesulidum
silny
Avelox
Moxifloxacinum
silny
Aviomarin
Dimenhydrinatum
silny
Baclofen
Baclofenum
silny
Biosotal
Sotaloli hydrochloridum
silny
Bioxetin
Fluoxetinum
silny
Brietal
Methohexitalum natricum
silny
Brinerdin
Clopamidum, dihydroergocistini mesilas, reserpinum
silny
Bromergon
Bromocriptini mesilas
silny
Bunondol
Buprenorphini hydrochloridum
silny
Buscolysin
Hyoscini butylbromidum
bardzo silny
Buscopan
Hyoscini butylbromidum
bardzo silny
Buspirone
Buspironi hydrochloridum
silny
Buxal
Buspironi hydrochloridum
silny
Calypsol
Ketaminum
silny
Campto
Irinotecani hydrobromidum
silny
Carbachol 3%
Carbacholi chloridum
silny
Catapresan
Clonidini hydrochloridum
bardzo silny
Centrophenoxin
Meclofenoxati hydrochloridum
silny
Chloropernazinum
Prochlorperazinum
silny
Chlorprothixen
Chlorprothixeni hydrochloridum
silny
Chlorsuccillin
Suxamethonii chloridum
bardzo silny
Clonazepamum
Clonazepamum
silny
Clonistada
Clonidini hydrochloridum
bardzo silny
Clopixol
Zuclopenthixolum
silny
Clopixol Acuphase
Zuclopenthixoli acetas
silny
Clopixol -Depot
Zuclopenthixoli decanoas
silny
Cloranxen
Dikalii clorazepas
silny
Clozapine
Clozapinum
silny
Comtan
Entacaponum
silny
Convulex
Acidum valproicum
silny
Convulex
Natrii valproas
silny
Conzepin
Carbamazepinum
silny
Cosopt
Dorzolamidum, Timololum
silny
Cyclobarbitalum
Cyclobarbitalum Calcicum
silny
Cynt
Moxonidinum
silny
Cystrin
Oxybutynini hydrochloridum
silny
Darob
Sotaloli hydrochloridum
silny
Decaldol
Haloperidoli decanoas
silny
Depakine
Natrii valproas
silny
Depakine Chrono
Acidum valproicum, Natrii valproas
silny
Depamide
Valpromidum
silny
Deprexetin
Fluoxetini hydrochloridum
silny
Diabinese
Chlorpropamidum
silny
Diazepam RecTubes
Diazepamum
silny
Diazepam-Lipuro
Diazepamum
silny
Dihydralazinum
Dihydralazini sulfas
silny
Dilatrend
Carvedilolum
silny
Diphergan
Promethazini hydrochloridum
silny
Dipromal
Magnesii valproas
silny
Disalunil
Hydrochlorothiazidum
silny
Dissenten
Loperamidi hydrochloridum
silny
Disulfiram
Disulfiramum
silny
Ditropan
Oxybutynini hydrochloridum
silny
Dolargan
Pethidini hydrochloridum
odurzający
Dolcontral
Pethidini hydrochloridum
odurzający
Doltard
Morphini sulfas
odurzający
Dopanol
Methyldopum
silny
Dopegyt
Methyldopum
silny
Dormicum
Midazolamum
silny
Doxepin
Doxepinum
silny
Driptane
Oxybutynini hydrochloridum
silny
Droperidol
Droperidolum
silny
Durogesic
Fentanylum
odurzający
Duspatalin
Mebeverini hydrochloridum
silny
Efectin
Venlafaxinum
silny
Efrinol
Ephedrini hydrochloridum
silny
Elenium
Chlordiazepoxidum
silny
Epanutin Parenteral
Phenytoinum natricum
silny
Ergolaktyna
Bromocriptinum
silny
Esperal
Disulfiramum
silny
Estazolam
Estazolamum
silny
Etomidate - Lipuro
Etomidatum
silny
Exelon
Rivastigminum
silny
Fenactil
Chlorpromazini hydrochloridum
silny
Fenoterol
Fenoteroli hydrochloridum
silny
Fentanyl
Fentanylum
odurzający
Fevarin
Fluvoxamini maleas
silny
Fluanxol
Flupentixolum
silny
Fluanxol Depot
Flupentixoli decanoas
silny
Flunarizinum
Flunarizinum
silny
Fluoksetyna
Fluoxetini hydrochloridum
silny
Fluoresceine
Fluoresceinum natricum
silny
Fluorescite
Fluoresceinum
silny
Fluoxetin
Fluoxetini hydrochloridum
silny
Fluxin
Fluoxetinum
silny
Forane
Isofluranum
silny
Fortral
Pentazocini hydrochloridum
silny
Fotil
Pilocarpini hydrochloridum, Timololi maleas
bardzo silny
Gabitril
Tiagabinum
silny
Gilucor
Sotaloli hydrochloridum
silny
Gilucor Mite
Sotaloli hydrochloridum
silny
Halidor
Bencyclani fumaras
silny
Haloperidol
Haloperidolum
silny
Haloperidol Decanoat
Haloperidoli decanoas
silny
Heminevrin
Clomethiazoli edisilas
silny
Hydiphen
Clomipramini hydrochloridum
silny
Hydrochlorothiazidum
Hydrochlorothiazidum
silny
Hydroxyzinum
Hydroxyzini hydrochloridum
silny
Hypnomidate
Etomidatum
silny
Hytrin
Terazosini hydrochloridum
silny
Imipramin
Imipramini hydrochloridum
silny
Imodium
Loperamidi
silny
Imovane
Zopiclonum
silny
Injectio Polocaini
Procaini hydrochloridum
silny
Iopidine
Apraclonidini hydrochloridum
bardzo silny
Iporel
Clonidini
bardzo silny
Isoniazidum
Isoniazidum
silny
Isopto-Carbachol
Carbacholi chloridum
silny
Isopto-Carpine
Pilocarpini hydrochloridum
bardzo silny
Jumex
Selegilini hydrochloridum
silny
Kapanol
Morphini sulfas
odurzający
Katen
Mexiletini hydrochloridum
silny
Ketanest
Ketaminum
silny
Ketof
Ketotifenum hydrofumaras
silny
Ketotifen
Ketotifeni fumaras
silny
Klozapol
Clozapinum
silny
Kredex
Carvedilolum
silny
Lamictal
Lamotriginum
silny
Leponex
Clozapinum
silny
Lerivon
Mianserini hydrochloridum
silny
Levonor
Norepinephrini bitartras
bardzo silny
Lexotan
Bromazepamum
silny
Lidocain Braun
Lidocaini hydrochloricum
silny
Lignocainum
Lidocaini hydrochloricum
silny
Lithium Carbonicum
Lithii carbonas
silny
Loperamid
Loperamidi hydrochloricum
silny
Lorafen
Lorazepamum
silny
Lucrin Depot
Leuprorelini acetas
silny
Ludiomil
Maprotilini hydrochloricum
silny
Luminalum
Phenobarbitalum
silny
Mabthera
Rituximabum
silny
Mabuson
Buspironi hydrochloricum
silny
Madopar
Levodopum + Benserazidum
silny
Maxalt
Rizatriptanum
silny
Mazindol
Mazindolum
bardzo silny
Medazepam
Medazepamum
silny
Meridia
Sibutramini hydrochloricum
silny
M-Eslon
Morphini sulfas
odurzający
Methadone
Methadoni hydrochloridum
odurzający
Methyldopa
Methyldopum
silny
Metocard
Metoprololi tartras
silny
Metohexal
Metoprololi tartras
silny
Metoprolol
Metoprololi tartras
silny
Mexicord
Mexiletini hydrochloridum-
silny
Mexitil
Mexiletini hydrochloridum
silny
Mianserin
Mianserini hydrochloridum
silny
Midanium
Midazolamum
silny
Milocardin
Preparat złożony
silny
Minipress
Prazosinum
silny
Miostat
Carbacholi chloridum
silny
Mirenil
Fluphenazini dihydrochloridum
bardzo silny
Mirenil Prolongatum
Fluphenazini hexanoas
bardzo silny
Mizodin
Primidonum
silny
Moradol
Butorphanolum
odurzający
Morphini sulfas
Morphini sulfas
odurzający
MST Continus
Morphini sulfas
odurzający
Mydriacyl
Tropicamidum
silny
Myolastan
Tetrazepamum
silny
Naloxonum
Naloxoni hydrochloricum
bardzo silny
Narcotan
Halothanum
bardzo silny
Neo-synephrine
Phenylephrini hydrochloricum
silny
Neuleptil
Periciazinum
silny
Neurol
Alprazolamum
silny
Neurontin
Gabapentinum
silny
Neurotop Retard
Carbamazepinum
silny
Niar
Selegilini hydrochloricum
silny
Nimbex
Cisatracurium
bardzo silny
Nimbex Forte
Cisatracurium
bardzo silny
Nitrazepam
Nitrazepamum
silny
Noctofer
Lormetazepamum
silny
Nolvadex
Tamoxifenum
bardzo silny
Normatens
Clopamidum, Dihydroergocristinum, Reserpinum
silny
Normoglaucon
Pilocarpini hydrochloricum, Metipranololi hydrochloricum
bardzo silny
Norprolac
Quinagolidum
silny
Norserin
Mianserini hydrochloricum
silny
Noveril
Dibenzepini
silny
NovoNorm
Repaglinidum
silny
Oftanex
Dipivefrinum
silny
Oksazepam
Oxazepamum
silny
Orfiril
Natrii valproas
silny
Oxazepam
Oxazepamum
silny
Pancuronium
Pancuronii bromidum
bardzo silny
Parkopan
Trihexyphenidili hydrochloricum
silny
Parlodel
Bromocriptinum
silny
Pavulon
Pancuronii bromidum
bardzo silny
Pentazocinum
Pentazocini lactas
silny
Pentothal Sodium
Thiopentalum natricum
bardzo silny
Peritol
Cyproheptadini hydrochloricum
silny
Permax
Pergolidi mesilas
silny
Pernazinum
Perazinum
silny
Petinimid
Ethosuximidum
silny
Petylyl
Desipramini hydrochloricum
silny
Phenazolinum
Antazolini hydrochloricum
silny
Pheneturid
Pheneturidum
silny
Phenydantin
Phenobarbitalum, Phenytoinum
silny
Phenytoinum
Phenytoinum
silny
Physiotens
Moxonidinum
silny
Physostigminum
Physostigmini salicylas salicylicum
bardzo silny
Pilocarpinum
Pilocarpini hydrochloricum
bardzo silny
Pilocarpinum
Pilocarpini ophtalm.
bardzo silny
Pilogel
Pilocarpini hydrochloricum
bardzo silny
Pilomann
Pilocarpini hydrochloricum
bardzo silny
Pivepol
Dipivefrini
silny
Podtlenek azotu
Dinitrogenii oxidum
silny
Poldoxin
Doxepini hydrochloricum
silny
Polfergan
Promethazini
silny
Polmesilat
Pridinoli mesilas
silny
Polomigran
Pizotifenum
silny
Polpressin
Prazosinum
silny
Pozitan
Ketotifenum
silny
Pramolan
Opipramoli hydrochloricum
silny
Pridinol
Pridinoli hydrochloricum
silny
Pritor
Telmisartamum
silny
Proasthmin
Ephedrinum, Phenobarbitalum, Theophyllinum
silny
Promazin
Promazini hydrochloricum
silny
Protadina
Cyproheptadini hydrochloricum
silny
Prozac
Fluoxetinum
silny
Rantudil Forte
Acemetacinum
silny
Rantudil Retard
Acemetacinum
silny
Rapifen
Alfentanilum
odurzający
Raudiazin
Dihydralazini sulfas, Reserpinum
silny
Raupasil
Reserpinum
silny
Reasec
Diphenoxylati hydrochloricum, Atropini sulfas
silny
Reladorm
Cyclobarbitalum calcicum, Diazepamum
silny
Relanium
Diazepamum
silny
Relsed
Diazepamum
silny
Requip
Ropinirolum
silny
Rescula
Isopropyli unoprostonum
silny
Retiazid
Hydrochlorothiazidum, Reserpinum
silny
Rilutek
Riluzolum
silny
Rispolept
Risperidonum
silny
Rivotril
Clonazepamum
silny
Rohypnol
Flunitrazepamum
silny
Ronton
Ethosuximidum
silny
Rudotel
Medazepamum
silny
Sabril
Vigabatrinum
silny
Salagen
Pilocarpini hydrochloricum
bardzo silny
Scopolan
Hyoscini butylbromidum
bardzo silny
Scopolan compositum
Hyoscini butylbromidum, Metamizolum natricum
bardzo silny
Segan
Selegilini hydrochloridum
silny
Selenor
Selegilini hydrochloridum
silny
Selerin
Selegilini hydrochloridum
silny
Selgin
Selegilini hydrochloridum
silny
Selgres
Selegilini hydrochloridum
silny
Seronil
Fluoxetini hydrochloridum
silny
Seroquel
Quetiapinum
silny
Sevorane
Sevofluranum
silny
Signopam
Temazepamum
silny
Sinequan
Doxepini hydrochloridum
silny
Skenan
Morphini sulfas
odurzający
Sopodorm
Midazolamum
silny
Sotahexal
Sotaloli hydrochloridum
silny
Sotalex
Sotaloli hydrochloridum
silny
Spamilan
Buspironi hydrochloridum
silny
Stilnox
Zolpidemi tartras
silny
Sulpiryd
Sulpiridum
silny
Suprane
Desfluranum
silny
Syscor CC
Nisoldipinum
silny
Taloxa
Felbamatum
silny
Tamofen
Tamoxifenum
bardzo silny
Tamoxifen
Tamoxifenum
bardzo silny
Tamoxifen
Tamoxifeni citras
bardzo silny
Tamoxifen Hexal
Tamoxifeni citras
bardzo silny
Tamoxifen-Knoll
Tamoxifeni citras
bardzo silny
Taxilan
Perazinum
silny
Tegretol
Carbamazepinum
silny
Temgesic
Buprenorphini hydrochloridum
silny
Tenaxum
Rilmenidinum
silny
Tertensif SR
Indapamidum
silny
Thiopental
Thiopentalum natricum
bardzo silny
Thioridazin
Thioridazini hydrochloridum
silny
Tialorid
Amiloridi hydrochloridum, Hydrochlorothiazidum
silny
Timonil
Carbamazepinum
silny
Timpilo
Timololi maleas, Policarpini hydrochloridum
bardzo silny
Tisercin
Levomepromazinum
silny
Tolargin
Metamizolum natricum, Papaverini hydrochloridum, Atropini methonitras
silny
Topamax
Topiramatum
silny
Torecan
Thiethylperazini dimaleas
silny
Tramadol
Tramadoli hydrochloridum
silny
Tramal
Tramadoli hydrochloridum
silny
Tranxene
Kalii clorazepas
silny
Tranxene 5
Dikalii clorazepas
silny
Trifas
Torasemidum
silny
Triherpine
Trifluridinum
silny
Trilafon
Perphenazinum
silny
Trileptal
Oxcarbazepinum
silny
Tritace
Ramiprilum
silny
Tropicamidum
Tropicamidum
silny
Trusopt
Dorzolamidi hydrochloridum
silny
Tubocurarin
Tubocurarini
bardzo silny
Ultiva
Remifentanilum
odurzający
Valium Roche
Diazepamum
silny
Vendal retard
Morphini hydrochloridum
odurzający
Vigil
Modafinilum
silny
Vioxx
Rofecoxibum
silny
Viramune
Nevirapinum
silny
Viregyt K
Amantadini hydrochloridum
silny
Vivacor
Carvedilolum
silny
Vupral
Natrii valproas
silny
Xalatan
Latanoprostum
silny
Xanax
Alprazolamum
silny
Xylestesin A
Lidocaini hydrochloridum, Epirubicini hydrochloridum
silny
Xylocaine
Lidocaini hydrochloridum
silny
Xylodont
Lidocaini hydrochloridum
silny
Xylonor Noradrenaline
Lidocaini hydrochloridum, Norepinephrini tartras
silny
Zaditen
Ketotifenum
silny
Zitazonium
Tamoxifeni citras
bardzo silny
Zonig
Zolmitriplanum
silny
Zyprexa
Olanzapinum
silny

^ do góry

© 2004 mgr inż. Ludwik Olek