Aktualności - Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.

marker icon34-300 Żywiec, ul. Moszczanicka 9
zsaio@moszczanica.pl 

tel. szkoła: 502152241

tel. bursa:  516764253

mobile icon (33) 475-05-70

Aktualności

There is no translation available.

W naszej szkole na rok szkolny 2022/2023 zaplanowano realizacje następujących programów profilaktycznych: W naszej szkole na rok szkolny 2022/2023 zaplanowano realizacje następujących programów profilaktycznych: 1. Program edukacyjny „ARS, czyli jak dbać o miłość?” dotyczy profilaktyki używania substancji psychoaktywnych (alkohol, tytoń, narkotyki, dopalacze), adresowany jest do młodzieży ze szkół ponadpodstawowych.Celem programu jest ograniczenie niekorzystnych następstw zdrowotnych, prokreacyjnych i społecznych związanych z używaniem i nadużywaniem substancji psychoaktywnych przez młodzież wchodzącą w dorosłe życie.Założeniem programu jest wzbudzenie u młodzieży refleksji nad ważnymi dla nich wartościami. Jego oryginalnym założeniem jest otwarte i konsekwentne odwołanie się do najbardziej cenionej wartości w życiu ludzkim jaką jest miłość, a mniej do dotychczas stosowanych motywów w rodzaju zdrowia jako takiego lub wolności jako takiej. Zdrowie i wolność są tu rozumiane jako elementy sprzyjające odpowiedzialnej miłości oraz zdrowiu i prawidłowemu rozwojowi kolejnego pokolenia. Program ARS oparty jest na kombinacji składającej się z wiodących strategii profilaktycznych (klasyfikowania wartości, modyfikowania błędnych przekonań, rozwijania umiejętności życiowych, budowania więzi ze wspólnotą szkolną/ rodzinną) oraz przekazu istotnych informacji, czyli strategii uzupełniającej (informacyjnej).Aby zgłębić temat bardziej szczegółowo, można skorzystać ze strony https://gis.gov.pl/oswiata/ars-czyli-jak-dbac-o-milosc-nowoczesna-edukacja-dla-mlodziezy-ponadgimnazjalnej-z-zakresu-profilaktyki-uzaleznien/Program realizowany na lekcjach wychowawczych.2. Program edukacyjny ,,Podstępne WZW” dotyczący profilaktyki zakażeń HBV i HCV dla uczniów szkół ponadpodstawowych jest odpowiedzią na pojawiające się wciąż nowe przypadki zakażeń HBV i HCV. Jednym ze sposobów przeciwdziałania tej sytuacji jest podnoszenie poziomu wiedzy pozwalającej na rozpoznawanie i unikanie sytuacji narażenia na zakażenia, podejmowanie działań profilaktycznych a także rozpoznanie zakażenia i przez to zapobieganie jego dalszemu rozprzestrzenianiu się. Kształtowanie zachowań zdrowotnych również w zakresie przeciwdziałania chorobom zakaźnym stanowi ważny element działań edukacyjnych w szkole. Cele programu:Przekazanie wiedzy na temat ryzyka zakażeń HBV i HCVUświadomienie zagrożeń i zasad profilaktykiPobudzenie do refleksji nad własnymi zachowaniami zdrowotnymiKształtowanie prawidłowych zachowań w stosunku do osób zakażonychProgram realizowany na lekcjach biologii.3. W ramach upowszechniania wiedzy o nowotworze złośliwym skóry w szkole  realizowany jest  program profilaktyczno-edukacyjny „Znamię! Znam je?” – czyli co musisz wiedzieć o czerniaku skóry.Program ten poprzez popularyzację profilaktyki, prezentuje skuteczne metody zabezpieczania się przed tym groźnym nowotworem skóry.Jest to inicjatywa Akademii Czerniaka, która jest sekcja naukową Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. Patronat nad działaniami Akademii objęły Polskie Towarzystwo Dermatologiczne i Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej.Cel główny:Upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy z zakresu  profilaktyki czerniaka.Cele szczegółowe:Przekazanie wiedzy na temat czynników ryzyka zachorowania na czerniakaUświadomienie zagrożeń i zasad profilaktykiUświadomienia wartości odpowiednich zachowań i postawProgram realizowany na lekcjach biologii.4. Program edukacyjny z zakresu profilaktyki zakażeń HPV i raka szyjki macicy „Wybierz Życie – Pierwszy Krok" Program został opracowany w ramach współpracy pomiędzy instytucjami i organizacjami specjalizującymi się w promocji zdrowia i programach profilaktycznych. Głównym inicjatorem Programu jest Fundacja MSD dla Zdrowia Kobiet.Cel główny programu to zmniejszenie występowania raka szyjki macicy i umieralności na tę chorobę.Cele szczegółowe:zwiększenie poziomu wiedzy na temat profilaktyki raka szyjki macicy i roli wirusa HPV w jego powstawaniu,kształtowanie świadomości na temat czynników zwiększających ryzyko raka szyjki macicy,motywowanie kobiet do regularnego poddawania się badaniom profilaktycznym przez całe życie,przygotowanie młodzieży do roli liderów edukacji zdrowotnej w środowisku lokalnym,dostarczenie informacji o świadczeniodawcach wykonujących badania cytologiczne.Program realizowany na lekcjach WDŻ.5. Program Profilaktyczny „Profilaktyka zakażeń HIV/AIDS”Celem głównym programu jest promowanie wśród młodzieży zachowań i postaw, które zabezpieczą przed zakażeniem wirusem HIV. 
Cele szczegółowe obejmują:
podniesienie poziomu wiedzy młodzieży z zakresu zakażeń HIV/AIDS,zwiększenie umiejętności oceny zachowań ryzykownych i bezpiecznych w profilaktyce zakażeń HIV/AIDS,wypracowanie umiejętności mówienia „nie" w sytuacjach dyskomfortowych;uświadomienie młodym, że chroniąc najważniejsze wartości w swoim życiu chronią także siebie.Program skierowany jest do uczniów  szkół ponadpodstawowych.Program realizowany w grudniu w ramach Światowego Dnia Chorych na AIDS.

https://drive.google.com/file/d/1za-TeTS9AIHhZ9MNo5Zg5gbTnuAsgGT4/view?usp=share_link

 

https://drive.google.com/file/d/13KPMl9j38aFUm3SKTB5VqcOXAMP43uLL/view?usp=share_link

 

https://drive.google.com/file/d/113VSiwP6N5em9xL5o9J2G3T0j7ieceBi/view?usp=share_link

 

https://drive.google.com/file/d/1BSkURKrztWMWD3SjCftpbynAXVhYqmdp/view?usp=share_link

There is no translation available.

Pod tym linkiem znajdziesz wniosek o przyjęcie do bursy 2022-2023

https://docs.google.com/document/d/1Z8HuliWKP7T7Y58APabTVM0zaIg-gC7Q/edit?usp=sharing&ouid=111759354044707548270&rtpof=true&sd=true