62,713,886 Unikalnych wizyt
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Facebook
Nawigacja
Start
Mapa serwisu
Kana? ZSAiO na YouTube
Dom Wczasów Dzieci?cych
HOTELIK
Bursa nr 2 w ?ywcu
Rekrutacja
Regulamin rekrutacji
Kierunki kszta?cenia
Dla Kandydatów
Warsztaty Mechanizacji
Mapa dojazdu
Szko?a
Statut Szko?y
Historia i Patron Szko?y
Dokumenty
Regulaminy Szkolne
Samorz?d Uczniowski
Organizacja roku szkolnego
Przetargi
PROJEKTY
Nauczyciele
Dy?ury Nauczycieli
Rady Pedagogiczne
Grono Pedagogiczne
Pedagog Szkolny
Publikacje nauczycieli
Awans Zawodowy
G?os Nauczycielski
Rodzice
Informacje
Rada Rodziców
Dy?ury Nauczycieli
Zebrania z Rodzicami
Dla uczniów
Praktyki Zawodowe
Dydaktyka
J?zyk polski
Historia i WOS
Zadania Egzaminacyjne
Serwis Szkolnictwo
Platforma Edukacyjna
Podstawy Techniki
Budowa Pojazdów
Budowa Maszyn
Maszyny i ci?gniki
Rysunek Techniczny
Testy online z Informatyki
Egzamin Zawodowy-TESTY
Przedmioty-Testy
Kalendarz roku szkolnego
WSO
Katalog stron WWW
Wspó?praca
Kontakt
Wykaz Podr?czników
Kierunki kszta?cenia
LO - Klasa mundurowa
LO - Klasa integracyjna mundurowa
Technikum Hod. Koni
Technikum Hotelarstwa
Technikum ?yw. i Us?ug G.
Technikum Obs?. Turyst.
Zasadnicza SZ - Kucharz
Zasadnicza SZ - MOPiMR
Olimpiady i konkursy
Strzelectwo
Sprawni jak ?o?nierze
Olimpiady i konkursy
Obiekty sportowe
Galerie
Galeria FOTO
VIDEOTEKA
Przegl?darka FOTO
Panoramy wirtualne
Ró?ne
Ciekawe linki
Poczta e-mail
Event Calendar
Mapa - ?ywiec
Bramka E-mail
Bramka SMS
Archiwalne news
EduBlog
File Uploaded
CKEditor
Test Generator
Zast?pstwa
Mechanik-Operator
Artykuły: WSO
KONTRAKT MI?DZY UCZNIEM I SZKO??
KONTRAKT MI?DZY UCZNIEM I SZKO?? W zwi?zku z otrzymaniem pisemnej: o Nagany Wychowawcy (za nieobecno?ci nieusprawiedliwione powy?ej 30 godz., lub nieodpowiednie zachowanie) o Nagany Dyrektora Szko?y (za nieobecno?ci nieusprawiedliwione powy?ej 50 godz., lub nieodpowiednie zachowanie)

NOTATKA Z ZAJ?CIA
NOTATKA Z ZAJ?CIA

REGULAMIN WEWN?TRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIA
REGULAMIN WEWN?TRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIA Zmiany Regulaminu Wewn?trznego Systemu Oceniania Zachowania Uczniów zosta?y zatwierdzone decyzj? Rady Pedagogicznej w dn. 31.02.2013 r.

SZKOLNE PROCEDURY POST?POWANIA W TRUDNYCH SYTUACJACH
SZKOLNE PROCEDURY POST?POWANIA W TRUDNYCH SYTUACJACH Szkolne Procedury Post?powania w Sytuacjach Trudnych zosta?y zatwierdzone na Radzie Pedagogicznej w dn. 31.02.2013 r.

WEWN?TRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW
aktualizacja: 24.01. 2006r. Podstawa prawna ROZPORZ?DZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 7 wrze?nia 2004r. Dz.U. Nr 199, poz. 2046 w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i s?uchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szko?ach publicznych. Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 wrze?nia 1991 r. o systemie o?wiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329), z pó?n. zm. Statut Szko?y oraz Program Wychowawczy Szko?y.