62,968,700 Unikalnych wizyt
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Facebook
Nawigacja
Start
Mapa serwisu
Kana? ZSAiO na YouTube
Mapa dojazdu
Szko?a
Statut Szko?y
Historia i Patron Szko?y
Dokumenty
Nauczyciele
Grono Pedagogiczne
Pedagog Szkolny
Publikacje nauczycieli
Awans Zawodowy
G?os Nauczycielski
Rodzice
Informacje
Rada Rodziców
Dla uczniów
Praktyki Zawodowe
Dydaktyka
J?zyk polski
Historia i WOS
Zadania Egzaminacyjne
Serwis Szkolnictwo
Platforma Edukacyjna
WSO
Katalog stron WWW
Wspó?praca
Kontakt
Wykaz Podr?czników
Kierunki kszta?cenia
LO - Klasa mundurowa
LO - Klasa integracyjna mundurowa
Technikum Hod. Koni
Technikum Hotelarstwa
Technikum ?yw. i Us?ug G.
Technikum Obs?. Turyst.
Zasadnicza SZ - Kucharz
Zasadnicza SZ - MOPiMR
Olimpiady i konkursy
Strzelectwo
Sprawni jak ?o?nierze
Olimpiady i konkursy
Obiekty sportowe
Galerie
Galeria FOTO
VIDEOTEKA
Przegl?darka FOTO
Panoramy wirtualne
Ró?ne
Ciekawe linki
Poczta e-mail
Event Calendar
Mapa - ?ywiec
Bramka E-mail
Bramka SMS
Archiwalne news
EduBlog
File Uploaded
CKEditor
Test Generator
Artykuły: WSO
KONTRAKT MI?DZY UCZNIEM I SZKO??
KONTRAKT MI?DZY UCZNIEM I SZKO?? W zwi?zku z otrzymaniem pisemnej: o Nagany Wychowawcy (za nieobecno?ci nieusprawiedliwione powy?ej 30 godz., lub nieodpowiednie zachowanie) o Nagany Dyrektora Szko?y (za nieobecno?ci nieusprawiedliwione powy?ej 50 godz., lub nieodpowiednie zachowanie)

NOTATKA Z ZAJ?CIA
NOTATKA Z ZAJ?CIA

REGULAMIN WEWN?TRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIA
REGULAMIN WEWN?TRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIA Zmiany Regulaminu Wewn?trznego Systemu Oceniania Zachowania Uczniów zosta?y zatwierdzone decyzj? Rady Pedagogicznej w dn. 31.02.2013 r.

SZKOLNE PROCEDURY POST?POWANIA W TRUDNYCH SYTUACJACH
SZKOLNE PROCEDURY POST?POWANIA W TRUDNYCH SYTUACJACH Szkolne Procedury Post?powania w Sytuacjach Trudnych zosta?y zatwierdzone na Radzie Pedagogicznej w dn. 31.02.2013 r.

WEWN?TRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW
aktualizacja: 24.01. 2006r. Podstawa prawna ROZPORZ?DZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 7 wrze?nia 2004r. Dz.U. Nr 199, poz. 2046 w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i s?uchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szko?ach publicznych. Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 wrze?nia 1991 r. o systemie o?wiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329), z pó?n. zm. Statut Szko?y oraz Program Wychowawczy Szko?y.