62,348,843 Unikalnych wizyt
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Facebook
Nawigacja
Start
Mapa serwisu
Kanał ZSAiO na YouTube
Dom Wczasów Dziecięcych
HOTELIK
Bursa nr 2 w Żywcu
Rekrutacja
Regulamin rekrutacji
Kierunki kształcenia
Dla Kandydatów
Warsztaty Mechanizacji
Mapa dojazdu
Szkoła
Statut Szkoły
Historia i Patron Szkoły
Dokumenty
Regulaminy Szkolne
Samorząd Uczniowski
Organizacja roku szkolnego
Przetargi
PROJEKTY
Nauczyciele
Dyżury Nauczycieli
Rady Pedagogiczne
Grono Pedagogiczne
Pedagog Szkolny
Publikacje nauczycieli
Awans Zawodowy
Głos Nauczycielski
Rodzice
Informacje
Rada Rodziców
Dyżury Nauczycieli
Zebrania z Rodzicami
Dla uczniów
Praktyki Zawodowe
Dydaktyka
Język polski
Historia i WOS
Zadania Egzaminacyjne
Serwis Szkolnictwo
Platforma Edukacyjna
Podstawy Techniki
Budowa Pojazdów
Budowa Maszyn
Maszyny i ciągniki
Rysunek Techniczny
Testy online z Informatyki
Egzamin Zawodowy-TESTY
Przedmioty-Testy
Kalendarz roku szkolnego
WSO
Katalog stron WWW
Współpraca
Kontakt
Wykaz Podręczników
Kierunki kształcenia
LO - Klasa mundurowa
LO - Klasa integracyjna mundurowa
Technikum Hod. Koni
Technikum Hotelarstwa
Technikum Żyw. i Usług G.
Technikum Obsł. Turyst.
Zasadnicza SZ - Kucharz
Zasadnicza SZ - MOPiMR
Olimpiady i konkursy
Strzelectwo
Sprawni jak żołnierze
Olimpiady i konkursy
Obiekty sportowe
Galerie
Galeria FOTO
VIDEOTEKA
Przeglądarka FOTO
Panoramy wirtualne
Różne
Ciekawe linki
Poczta e-mail
Event Calendar
Mapa - Żywiec
Bramka E-mail
Bramka SMS
Archiwalne news
EduBlog
File Uploaded
CKEditor
Test Generator
Zastępstwa
Mechanik-Operator
TEMATY NA EGZAMIN USTNY Z JĘZYKA POLSKIEGO
LISTA TEMATÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO
NA CZĘŚĆ USTNĄ EGZAMINU MATURALNEGO
W ROKU SZKOLNYM
2014/ 2015
I LITERATURA
1. Współczesna literatura faktu wobec prawdy historycznej. Dokonaj analizy problemu, wykorzystując wybrane dzieła literackie.
2. Relacje między artystą i zbiorowością. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach literackich.
3. Motyw ars poetica w wybranych utworach różnych epok. Rozważ podobieństwa i różnice w ujęciu tego zagadnienia.
4. Scharakteryzuj wybrane literackie konwencje portretowania rodziny. Wypowiedź zilustruj przykładami z literatury pięknej.
5. Wyjaśnij na wybranych przykładach, w jaki sposób i w jakim celu dokonuje się zabiegu heroizacji bądź deheroizacji bohaterów w literaturze związanej z wojną i okupacją.
6. Świat odwróconego dekalogu w literaturze łagrowej. Omów zagadnienie na podstawie analizy wybranych utworów.
7. „Krzepić serca i rozdrapywać rany" - dwa wielkie tematy w literaturze polskiej i dwa sposoby uczestnictwa twórców w losie narodu. Zinterpretuj utwory literackie podejmujące te wątki.
8. Fascynacje obrzędami ludowymi w literaturze polskiej. Omów zjawisko, odwołując się do wybranych przykładów.
9. Motywy autobiograficzne w twórczości prozaików i poetów. Omów problem na wybranych przykładach dzieł literackich.
10. Obyczaje stołu i tradycje kulinarne, utrwalone w literaturze polskiej różnych epok. Analizując wybrane dzieła, omów różne sposoby podejmowania tego tematu i jego funkcję w danym utworze.
11. Świat nadprzyrodzony. Odwołując się do wybranych przykładów omów jego rolę w utworach z różnych epok.
12. Różne sposoby kreowania miasta jako przestrzeni życiowej bohatera literackiego. Omów na podstawie analizy wybranych przykładów.
13. Omów sposoby funkcjonowania horacjańskiego motywu exegi monumentum w wybranych tekstach literackich późniejszych epok.
14. Poeci w roli krytyków rzeczywistości i poszukiwaczy sposobów jej naprawy. Przedstaw temat na wybranych utworach.
15. Odwołując się do wybranych przykładów literackich, zaprezentuj funkcjonowanie motywów idyllicznych w dziełach różnych epok.
16. Współczesna polska poezja religijna. Scharakteryzuj zjawisko, porównując tematykę liryki Jana Twardowskiego i innego wybranego twórcy.
17. Rozważ problem – którzy bohaterowie literatury polskiej XX wieku wywołują kontrowersje? Podejmij próbę określenia przyczyn takiego odbioru tych postaci.
18. Charakteryzując wybrane przykłady z literatury polskiej, porównaj cele i sposoby wprowadzania wydarzeń i postaci historycznych do świata przedstawionego w dziele literackim.
19. Etos inteligenta i jego demaskacja. Realizując temat, porównaj wybrane postaci z utworów Młodej Polski i dwudziestolecia międzywojennego.
20. Motto, cytat, ostatnia scena, tytuł, jako klucze do interpretacji dzieła literackiego. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
21. Siedem polskich grzechów głównych - przedstaw nasze wady narodowe na podstawie literatury od XVII do XIX wieku.
22. Ewolucja dramatu - od antyku do współczesności. Przedstaw temat na wybranych przykładach.
23. Epigramat, fraszka, aforyzm jako źródło prawd życiowych. Omów temat na wybranych przykładach z literatury polskiej.
24. Sposoby ukazywania bohaterskiej śmierci w literaturze. Scharakteryzuj je na przykładzie wybranych utworów powstałych w dwóch epokach literackich.
25. Świat jako labirynt, teatr, sen... Przedstaw temat, odwołując się do wybranych przykładów literatury polskiej i obcej.
26. Porównaj sposoby ukazania ułomności ludzkiej natury w komediach różnych epok. Odwołaj się do wybranych przykładów.
27. Zaprezentuj postawy młodych gniewnych wśród twórców i ich bohaterów literackich.
28. Sarmata o sobie i inni o sarmacie. Dokonaj analizy porównawczej, odwołując się do wybranych utworów literackich.
29. Różne wizje przyszłości zawarte w literaturze fantastycznonaukowej. Scharakteryzuj je, analizując wybrane powieści.
30. Rola mitu i magii w kreacji świata przedstawionego. Omów zagadnienie na podstawie analizy wybranych dzieł lirycznych i prozatorskich.
31. Problemy młodych ludzi. Rozważ zagadnienie, odwołując się do wybranych dzieł literackich z różnych epok.
32. Konflikt pokoleń. Omów odmienne realizacje motywu w literaturze różnych epok.
33. Kamienica lub dwór ziemiański – mikroświaty społeczne. Omów literackie sposoby przedstawienia motywu w wybranych dziełach.
34. Idealiści i marzyciele w literaturze polskiej. Scharakteryzuj sposoby kreowania takich bohaterów w utworach różnych epok.
35. Odwołując się do wybranych utworów pozytywizmu, przedstaw różne sposoby przekazywania prawdy historycznej w literaturze tej epoki.
36. Pokora i bunt wobec Boga. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach z literatury różnych epok.
37. Bunt i pokora jako sposoby zachowań człowieka wobec Boga. Przedstaw je i określ ich konsekwencje dla ludzkiego istnienia , odwołując się do literatury dwóch różnych epok.II ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI

1. Przywołując wybrane przykłady, omów funkcję pejzażu w literaturze i sztuce XIX i/ lub XX wieku.
2. Wizerunki kobiet w literaturze i sztukach plastycznych. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych dzieł.
3. Rozważ problem odpowiedzialności człowieka za swoje czyny w kontekście wybranych dwudziestowiecznych tekstów kultury.
4. Współczesne muzyczne próby interpretacji poezji – przejaw jej wpływu na inne dziedziny sztuki, czy symptom typowej dla kultury masowej ingerencji w dzieło? Omów temat, odwołując się do wybranych tekstów kultury.
5. Odwołując się do wybranych tekstów kultury, określ funkcje, jakie pełni
przedstawiony w literaturze i malarstwie portret Sarmaty.
6. Motyw konia w literaturze i w innych dziedzinach sztuki. Omów, odwołując się do wybranych przykładów.
7. Omów na wybranych przykładach różnorodne funkcje rekwizytów w dramacie i w realizacji teatralnej.
8. Na wybranych przykładach omów funkcjonowanie motywu stabat mater w tekstach kultury.
9. Motyw wampira w literaturze i w filmie. Omów, odwołując się do wybranych przykładów.
10. Kultura średniowieczna jako źródło inspiracji artystycznej w XX wieku – rozwiń temat, charakteryzując wybrane teksty kultury.
11. Motyw mistrza i ucznia w literaturze i filmie. Omów, odwołując się do wybranych przykładów.
12. Literackie i muzyczne sposoby wyrażania uczuć. Przedstaw na wybranych przykładach.
13. Omów i oceń reżyserskie koncepcje adaptacji literatury, odwołując się do wybranych filmów/ spektakli teatralnych.
14. Współczesne interpretacje dramatów Szekspira – teatr żywego planu, teatr telewizji, adaptacje filmowe. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów.
15. Różne sposoby mówienia o rzeczywistości poprzez literaturę, teatr/ film. Porównaj tworzywo oraz środki przekazu charakterystyczne dla wspomnianych tekstów kultury.
16. Ekspresjonizm w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Omów jego funkcję na wybranych przykładach dzieł.
17. Związki literatury i malarstwa w okresie Młodej Polski. Przedstaw zagadnienie w oparciu o wybrane przykłady.
18. Świat wartości człowieka zlagrowanego i złagrowanego i jego odzwierciedlenie w utworach literackich. Przeanalizuj zagadnienie na wybranych przykładach z literatury i filmu.
19. Orientalizm w literaturze i malarstwie romantycznym. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych dzieł.
20. Inspiracje mitologiczne w literaturze i sztukach plastycznych. Zaprezentuj na podstawie wybranych dzieł.
21. Filmy Andrzeja Wajdy jako interpretacje dzieł literackich. Przedstaw temat na wybranych przykładach.
22. Artystyczne interpretacje powstań narodowych w literaturze i malarstwie. Dokonaj analizy wybranych dzieł.
23. Dworek szlachecki jako symbol wartości narodowych - przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach literackich, malarskich i filmowych..
24. Motywy biblijne w literaturze i sztukach plastycznych. Omów ich obecność na wybranych przykładach.
25. Odwołując się do wybranych przykładów z literatury i malarstwa, przedstaw i porównaj różne sposoby przedstawiania lęku w dziele sztuki.
26. Różne sposoby ukazywania piękna ludzkiego ciała. Porównaj je, odwołując się do literatury i sztuki współczesnej.
27. Symboliczne znaczenie barw w utworze literackim i dziele malarskim. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych tekstów kultury jednej epoki (np. Młodej Polski).
28. Sposoby deformowania świata w literaturze i sztuce XX wieku. Rozważ problem na podstawie analizy wybranych dzieł.
29. Różne realizacje motywu artysty w sztuce i literaturze. Przedstaw sposoby funkcjonowania motywu na podstawie analizy, uwzględniając odmienne konwencje artystyczne.
30. Różne sposoby przedstawiania wojny. Omów funkcje motywu w literaturze i sztuce na podstawie analizy wybranych dzieł.


III JĘZYK

1. Język współczesnej publicystyki – nowomowa, czy poprawna polszczyzna? Rozważ problem, analizując wybrane teksty.
2. Specyfika językowa poczty elektronicznej i rozmów na żywo przez Internet. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
3. .Funkcje komizmu językowego w wybranych utworach dawnych i współczesnych. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów.
4. Dokonaj analizy najnowszych zapożyczeń we współczesnej polszczyźnie i oceń ich zasadność.
5. Analizując przykłady różnych tekstów, omów problemy ekspansji języka potocznego i odchodzenia od tradycyjnych norm stylistycznych.
6. Na wybranych przykładach dokonaj analizy sposobów funkcjonowania wyrazów modnych we współczesnym języku polskim.
7. Odwołując się do wybranych przykładów, omów i oceń wpływ kultury masowej na współczesną polszczyznę.
8. Omów sposoby wykorzystania tekstów literackich w reklamie wizualnej. Odwołaj się do wybranego materiału.
9. Posługując się wybranymi tekstami z prasy współczesnej, scharakteryzuj język sprawozdań. Przeanalizuj typowe środki językowe oraz oceń zasadność ich użycia i zgodność z kryterium poprawności.
10. Omów, na wybranych przykładach, sposoby indywidualizowania języka bohaterów literackich.
11. Funkcje stylizacji gwarowej w literaturze Młodej Polski. Omów na przykładzie wybranych utworów.
12. Język zakochanych dawniej i dziś. Dokonaj analizy w oparciu o wybrane teksty z literatury i sztuki.
13. Językowe sposoby wyrażania uczuć w listach Twojego pokolenia i pokolenia romantyków (np. listów Mickiewicza, Słowackiego, Krasińskiego, Chopina).
14. Język Internetu. Scharakteryzuj zjawisko na wybranych przykładach (komunikatory, blogi, czaty, strony WWW).
15. Język trzech pokoleń. Objaśnij istotę różnic w języku Twoim, rodziców, dziadków.
Komentarze
Brak dodanych komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?